• Kjell Tennfjord erklærte at styret trekker seg umiddelbart etter at årsmøtet stemte ned budsjettforslaget for 2020. (Foto: Kim Bøyum)

  • 26 stemte nei til styrets budsjettforslag.

FKF-styret trekker seg umiddelbart

− Dette er sannhetens øyeblikk, folkens. Nå er det ikke noen søndagsskole her, men det har dere vel skjønt lenge. Jeg erklærer herved at det nåværende styret trekker seg med umiddelbar virkning.

Med disse ordene fra styreleder Kjell Tennfjord nådde FK Fyllingsdalens ekstraordinære årsmøte sitt dramaturgiske høydepunkt. I et overfylt lokale på Varden, der temperaturen må ha bikket 30 grader, stemte medlemmene ned styrets budsjettforslag for 2020.

Dermed tok Tennfjord ordet og kom med erklæringen du nettopp leste i ingressen. Det ekstraordinære årsmøtet ble påbegynt torsdag sist uke, men ble avbrutt fordi medlemmene ikke var fornøyd med detaljnivået på budsjettforslaget som styret la fram. Enkelt fortalt er FKF splittet mellom dem som ønsker å satse relativt tungt på spillerutvikling og A-lag på herresiden, og dem som mener at barnefotballen og kvinnefotballen bør få en større del av kaken. Spenningen før del to av årsmøtet dreide seg om hva de drøye 4,2 millioner kronene til lønn egentlig skulle gå til.

26 mot 19

Onsdag la styret fram litt mer detaljerte tall. Størst del av lønnskaken ville styret gi til klubbens seniorlag på herresiden og satsingslag på guttesiden (fra gutter 13 til 19). Disse var samlet i én post og skulle få 2,2 millioner kroner. Til dameavdelingen var det satt av 424 000 kroner, til barnefotballen 198 000 kroner. For administrasjonen var summen i underkant av 1,4 millioner kroner.

Stemmeopptellingen viste at 19 sa ja til styrets budsjettforslag, mens 26 sa nei. Da var Tennfjord snar med å meddele at det er over og ut for styrets del. Han kom med en siste oppfordring som styreleder til dem som med tiden skal ta over klubben: Han ba dem om ikke å glemme spillerutviklingen.

- Klubben har så mange dyktige folk, og kan fortsatt utvikle gode fotballspillere både på dame- og herresiden. La det ikke bare bli bredde. Det er en personlig betraktning, sa Tennfjord.

- To vidt forskjellige budsjetter

Rune Helgesen, leder i valgkomiteen, tok ordet og erklærte at han var helt uforberedt på denne situasjonen. Han ba folk som var villige til å påta seg å ta klubben videre, om å ta kontakt. Valgkomiteen håper å gjennomføre et nytt årsmøte i løpet av tre uker, der blant annet et nytt styre skal bli valgt. Sydvesten kjenner til at flere i FKF-miljøet i forkant av onsdagens møte har signalisert at de kan tenke seg å gå inn et nytt styre. Etter årsmøtet var Sydvesten i kontakt med flere representanter for barnefotballen som ikke ønsket å uttale seg til pressen på nåværende tidspunkt.

Fra A-laget for damer hadde mange spillere møtt opp. Disse stemte mot styrets budsjett.

- Vi synes dette budsjettforslaget er uoversiktlig. De har samlet herrelagene og satsingslagene på guttesiden i én post, og der er det veldig mye penger. Det er ikke det at herrene ikke skal få sin del, men det er to vidt forskjellige budsjetter på herre- og damesiden. Vi synes det kan være mer likt, sier A-lagsspiller Jeanette Næss Brurås.

- Lei meg

Styreleder Tennfjord sier til Sydvesten at han ikke er overrasket over resultatet av onsdagens møte.

- Men jeg er lei meg, ikke på egne, men på klubbens vegne. Denne klubben har hatt et styre som mange kan misunne den, med tanke på kompetanse. Jeg tror valgkomiteen får en knalltøff oppgave med å finne tilsvarende, sier Tennfjord til Sydvesten.

- Hva tenker du om klubbens situasjon nå?

- Den er uheldig. Men verden er sånn at flertallet har bestemt på en legal måte, helt etter boken. Så er det vårt privilegium som styre å si at vi ønsker å gå i den retning som vi la opp til. Det er en grunn for at vi har vektet budsjettet på den måten vi har gjort, og vi mener det blir feil å gjøre det på en annen måte, sier Tennfjord.

− Lå det litt i kortene at dette ville skje med tanke på at mange har snakket om at barnefotballen får for lite, og så ser man tallenes klare tale?

− Det er mulig, men sånn er det. Det som ikke kom fram i budsjettforslaget, var at vi i år har brukt nærmere 200 000 kroner på å kjøpe nye vant til barnefotballen.

Tennfjord hadde med seg følgende personer i styret som onsdag kveld sa takk for seg: Freddy Mossestad, Ferid Bisevac, Haakon Eliassen, Odd B. Hansen, Amund Myrseth og Ann-Kristin Nilsen.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker