• Et arbeid som i samarbeid med Mo-La-stiftelsen og Vestkanten allerede er påbegynt, er oppgradering av uteområdet ved Elvetun. (Foto: Tonje Geithus)

«Dette viser at man tar Loddefjord og Olsvik på alvor»

Her finnes mange gode krefter som har et stort engasjement og et varmt hjerte for sin bydel, skriver Sydvesten-redaktør Mette L. Skulstad.

LEDER: Sist uke kom den gledelige meldingen om at Bergen kommune og staten er enige om den første helhetlige områdesatsingen i utsatte byområder i Bergen. En intensjonsavtale om et samarbeid i perioden 2019–2026 er signert av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kommunaldirektør Tommy Johansen ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

To av de områdene som er definert som «utsatte byområder», er Loddefjord og Olsvik. Mange barnevernstilfeller, høy andel av unge uføre og arbeidsledige, og en høy andel av unge med bare grunnskoleutdanning er noen av de utfordringene som preger Loddefjord og Olsvik. 

«Gjennom områdesatsingene vil vi bidra til at folk får bedre boforhold, få flere i arbeid, bedre integreringen og redusere frafall i skolen. Vi vet at virkemidlene har størst effekt når de ses i sammenheng, og vi må derfor bryte ned siloene mellom de ulike myndighetene», sier Mæland om bakgrunnen for at regjeringen har signert samarbeidsavtalen med kommunen.

Av de 12,7 millioner kronene som regjeringen foreslår å bevilge til områdesatsing i 2020, er det foreslått fem millioner til Olsvik og Loddefjord. Det er en betydelig økning i tilskuddet til områdesatsingen i forhold til de tre millioner kronene regjeringen bevilget for inneværende år. 

«Vi er overrasket over at det kommer en såpass stor økning i tilskuddet. Dette betyr at vi får gjort mer enn vi hadde tenkt. Å finne ut hvordan vi skal bruke disse pengene på en fornuftig måte, ligger litt fram i tid», sier Mary Økland, programleder for områdesatsing i Bergen kommune.

At det i områdene Loddefjord og Olsvik er utfordringer med levekår og bomiljø, er godt dokumentert. Det viser både kommunen og regjeringen at de tar på største alvor med signeringen av intensjonsavtalen. Dette er en avtale som strekker seg over mange år, og som det følger penger med. Det betyr at det er en avtale som gir tid til å planlegge gode tiltak, og penger til å gjennomføre de gode tiltakene som vil gi bedre levekår og bomiljø i disse områdene. 

For selv om dette er områder med utfordringer, er dette områder som også er befolket av mennesker som brenner for å gjøre en forskjell for sitt nærmiljø. Her finnes mange gode krefter som har et stort engasjement og et varmt hjerte for sin bydel. 

Programlederen for områdesatsingen sier det ligger litt frem i tid å bestemme hvordan pengene skal brukes på en fornuftig måte. Det er klokt. Avtalen som er signert strekker seg over mange år. Arbeidet med å kartlegge hvilke ønsker og interesser lokalbefolkningen i Olsvik og Loddefjord sitter med, er godt i gang. Nå skal det utarbeides en plan som strekker seg helt frem til 2026. 

Gjennom samarbeid med dem som bor og lever der blir resultatet best. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Relaterte saker