• Loddefjord og Olsvik er pekt ut som områder med utfordringer med bomiljø og levekår. (Foto: Kim Bøyum)

Fem overraskende millioner til Loddefjord og Olsvik

− Dette betyr at vi får gjort mer enn vi hadde tenkt, sier Mary Økland, programleder for områdesatsing i Bergen kommune.

Loddefjord og Olsvik er pekt ut som områder med utfordringer med bomiljø og levekår. Områdene er preget av høy andel unge med bare grunnskoleutdanning, høy andel unge uføre og arbeidsledige, og mange barnevernstilfeller.

Derfor ble det i starten av fjoråret satt i gang en såkalt områdesatsing i regi av kommunen. Regjeringen bevilget tre millioner kroner til satsingen for inneværende år, og mandag ble det klart at summen er foreslått økt til fem millioner i budsjettet for 2020.

– Gjennom samarbeidet med kommunen vil vi blant annet bidra til at Loddefjord og Olsvik blir bedre og tryggere steder å bo. Vi vil også samarbeide om å utvikle nye metoder for å unngå frafall i skolen og styrke utdanningsnivået, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Overrasket

I Bergen jubler Mary Økland, programleder for områdesatsingen i kommunen, og Cecilie Krohn, områdekoordinator i Loddefjord og Olsvik.

− Vi er overrasket over at det kommer en såpass stor økning i tilskuddet. Dette betyr at vi får gjort mer enn vi hadde tenkt. Å finne ut hvordan vi skal bruke disse pengene på en fornuftig måte, ligger litt fram i tid, sier Økland.

Krohn har ledet arbeidet med å finne ut hvilke ønsker og interesser lokalbefolkningen i Loddefjord og Olsvik sitter med. Nå skal det lages en programbeskrivelse som strekker seg helt til 2026.

− Et arbeid som i samarbeid med Mo-La-stiftelsen og Vestkanten allerede er påbegynt, er oppgradering av uteområdet ved Elvetun, påpeker Krohn.

Skal utjevne forskjeller

Mæland og Tommy Johansen, kommunaldirektør i byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, signerte mandag en intensjonsavtale om samarbeid i perioden 2019-2026.

− For Bergen kommune er det viktig å arbeide for at opplevd velferd og levekårene for beboere i områdene bedres for å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen, sier Erlend Horn (Venstre-politikeren var mandag fortsatt sosialbyråd, før han tirsdag ble presentert som ny finansbyråd) i pressemeldingen.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 12,7 millioner kroner til områderettet arbeid i Bergen i 2020.

− Gjennom områdesatsingene vil vi bidra til at folk får bedre boforhold, få flere i arbeid, bedre integreringen og redusere frafall i skolen. Vi vet at virkemidlene har størst effekt når de ses i sammenheng, og vi må derfor bryte ned siloene mellom de ulike myndighetene, sier Mæland.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker