• Valgkomiteen i FKF håper å komme med innkallingen til ny generalforsamling onsdag eller torsdag. Her fra årsmøtet 30. oktober. (Foto: Kim Bøyum)

En måned med maktkamp i FK Fyllingsdalen

FK Fyllingsdalen har pr. dags dato verken styre, daglig leder eller trener for herrelaget. Her er en oppsummering av hvordan den siste måneden har vært på Varden idrettspark.

23. oktober:

Roy Inge Pettersen forteller i et intervju med Sydvesten at han noen uker i forveien har trukket seg som daglig leder i FKF. Han åpner for å komme tilbake i jobben dersom styret «ser det samme som ham». Pettersen sier uenighetene går både på det sportslige og det økonomiske, og er tydelig på at han mener breddedelen i klubben får for lite midler i forhold til satsingslag og A-lag på herresiden.

Roy Inge Pettersen trakk seg som daglig leder.

 

24. oktober:

FKF holder ekstraordinært årsmøte der overraskende mange møter opp. Når medlemmer i salen etterlyser et mer detaljert budsjettforslag enn det styret legger fram, blir det amper stemning. Etter hvert blir man enige om å avbryte årsmøtet og heller begynne på nytt om seks dager. Styret lover at de da vil komme med mer detaljerte tall.

 

26. oktober:

I et stort intervju med Sydvesten forteller styreleder Kjell Tennfjord hvordan han oppfatter situasjonen i klubben. På spørsmål om styret vurderer å trekke seg dersom budsjettforslaget ikke blir vedtatt når årsmøtet fortsetter, svarer han at det er en relevant problemstilling. Han peker på at i en klubb som FKF er det svært vanskelig å tilfredsstille alle, og at fordelingen mellom topp og bredde er en evig problemstilling.

Kjell Tennfjord stilte til intervju under FKFs serieavslutning.

 

30. oktober:

Del to av det ekstraordinære årsmøtet finner sted i et altfor trangt lokale i kontorbygget på Varden Amfi. Styret legger fram mer detaljerte tall for lønnsposten i budsjettforslaget: 2,2 millioner kroner er foreslått satt av til A-lag herrer og satsingslag på guttesiden, 424 000 kroner er satt av til dameavdelingen og 198 000 kroner til barnefotballen. Budsjettforslaget blir stemt ned med 25 mot 19 stemmer. Styreleder Kjell Tennfjord kunngjør som en følge av dette at hele styret trekker seg med umiddelbar virkning.

25 stemte mot styrets budsjettforslag, mens 19 stemte for.

 

31. oktober:

Sydvesten publiserer en sak om at også lederen av FKFs kontrollkomité Trond Leganger trakk seg på årsmøtet. «Jeg står også – sånn at dere er klar over det – for mye av inntektene vi henter inn. Jeg er direktør i Ragn-Sells, som er med og bidrar. Vi har et datterselskap som er med og bidrar, og vi har venner som bidrar. Jeg kommer til å trekke meg fra det,» slo Leganger fast i en tale til de frammøtte. Flere i FKF frykter at styrets og Legangers avskjed også betyr farvel til den viktige pengestøtten fra Trond Mohn, som har vært på over tre millioner kroner årlig. I en tekstmelding til Sydvesten avviser imidlertid Mohn at han vil stoppe pengegavene. «Klart jeg fortsatt vil støtte, det er jo barn og ungdom som er det viktigste,» skriver Mohn.

Trond Mohn har støttet FKF med over tre millioner årlig.

 

1. november:

Roy Inge Pettersen uttrykker stor glede over resultatet av årsmøtet, og melder seg klar for å komme tilbake som daglig leder dersom et nytt styre vil ha ham. Han sier også at de som har kritisert styret, var forberedt på at klubben måtte drives videre uten Mohn-penger. − Det var et sjansespill. Men den sjansen var klubben nødt til å ta. Alle som mente at ting måtte endres, var klare for å brette opp ermene og jobbe. Vi så for oss at det ville bli med veldig begrensede midler. Men så kom meldingen fra Mohn, sier Pettersen til Sydvesten.

 

LES OGSÅ (artikkelen fortsetter nedenfor):

Disse var til stede da FKFs framtid ble diskutert

− Smertelig klar over at klubben blør

Derfor kan kalenderen avgjøre FKF-maktkampen

- Et uklokt valg

Leter etter et samlende styre

Styret trakk seg med umiddelbar virkning

Trekker ut seg, firmaet, datterselskapet og sine venner

Denne SMS-en fra Trond Mohn vekker oppsikt på Varden

Åpner for å komme tilbake som daglig leder

Dette sa Kjell Tennfjord før årsmøtet

 

8. november:

Leder i FKFs valgkomité Rune Helgesen uttaler seg til Sydvesten om at komiteen jobber på spreng for å finne kandidater til et nytt styre. Helgesen sier at situasjonen «kom totalt uforberedt» på ham og de to andre i valgkomiteen, Lars Ove Moen og Mona Slinde. For alle synes det klart at klubben er satt på vent i perioden man nå er inne i, og Helgesen medgir at det «haster veldig» å få avholdt et nytt ekstraordinært årsmøte der et nytt styre skal velges. − Det er viktig at det er et samlende styre som blir valgt. Med det mener jeg at en tar hensyn til alle grupperinger i klubben, sier Helgesen.

Vervet som leder i valgkomiteen er blitt tidkrevende for Rune Helgesen.

 

14. november:

Valgkomiteen arrangerer et møte for et knippe personer på Varden, blant annet for å snakke nærmere med dem komiteen ser som kandidater til et nytt styre. En av dem som er til stede på møtet, er Audun Dalland. Han er kontaktperson for FKFs gutter 2004-lag. Satsingen rundt dette laget er et sentralt punkt i konflikten som splitter klubben. Før møtet uttaler Dalland følgende til Sydvesten: «Jeg registrerer at det er mange rykter både i «bygden» og sosiale medier. Hvis folk lurer på noe, synes jeg det er fint om de spør dem som er engasjert. Jeg synes det er unødvendig at det skal være uenighet rundt disse tingene, og håper at vi klarer å komme til enighet.» Sydvesten forteller samme dag at medlemstallet i FKF har vokst uvanlig mye de siste ukene. Dette kommer av at man på begge sider i maktkampen har startet med rekruttering av støttemedlemmer som bare trenger betale 100 kroner for å få stemmerett ved årsmøter. Det er imidlertid en forutsetning for å kunne stemme at man har vært medlem i klubben i minst én måned.

 

15. november:

Dagen etter det lukkede møtet uttaler valgkomiteens leder Rune Helgesen seg. − Det ble faktisk et veldig bra møte. Vi prøvde å fokusere på det som ligger foran oss, og det var stor vilje fra de ulike grupperingene for å finne en løsning, sier Helgesen. Han avviser at medlemsrekrutteringen var et tema på møtet. Helgesen forteller videre at valgkomiteen vil invitere til et nytt møte om kvelden tirsdag 19. november. I beste fall vil komiteen etter dette kunne kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte, som da tidligst kan finne sted i starten av desember.

 

19./20. november:

Nok en gang arrangerer valgkomiteen møte, denne gang er bare noen av dem som var med 15. november invitert. Formiddagen derpå, 20. november, kommer Lars Ove Moen med en uttalelse på vegne av valgkomiteen: − Det var et godt møte. Vi fikk diskutert temaene som var oppe sist i en litt mindre forsamling. Fremdeles er vi ikke hundre prosent i mål, men vi er på vei ut på oppløpssiden. Vi regner med at vi kan kalle inn til generalforsamling i løpet av dagen eller morgendagen (onsdag eller torsdag). Målet er at valgkomiteens innstilling til nytt styre da vil ligge ved innkallingen, sier Moen til Sydvesten. Samme kveld kommer innkallingen til generalforsamling 4. desember klokken 18, men innstillingen til nytt styre ligger ikke ved. Valgkomiteen skriver i innkallingen at innstillingen vil komme senest en uke før årsmøtet.

 

22. november:

Valgkomiteen kommer med sin innstilling til nytt styre

Leder: Trond Leganger

Nestleder: Ann-Kristin Nilsen

Medlemmer: Bjørn Magne Lien, Camilla Hovden, Geir Hopsdal, Audun Dalland, Espen Johannesen

Vara: Steinar Carlsen

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker