• Hyssingen produksjonsskole fra venstre: Elev Kristoffer Rudi Krause Fleten (19), Baste Bruarøy, daglig leder, elev Tobias Linde (17), Rudi Bakken, ansatt, Victor Sillue (20) elev, Jacob Tuft (17) elev. Bruarøy holdt foredrag på Molaseminaret, elevene sørget for litt kulturell underholdning. (Foto: Mette L. Skulstad).

  • Pedagog og førstelektorstipendiat Ingrid Grimsmo Jørgensen holdt foredrag. Hun minnet det lydhøre publikummet om at robuste barn skapes ved at de blir tatt på alvor når de forteller at de blir mobbet. «Takk for at du sa i fra, dette vil jeg høre mer om. Hva tenker du er løsningen?» – Dette er en fin måte å møte et barn som sier ifra, mener Jørgensen. 

  • Elevrådet på Kronstad skole fortalte om timen de har på timeplanen på skolen som heter «Livet på timeplanen». I denne timen sitter elevene i en ring og deler tanker og erfaringer. I ringen skal alle lytte til den som snakker og alt som blir sagt i ringen skal holdes der. – Det er helt greit og helt trygt, forteller en av elevene. – Vi får vite at vi mener ulike ting, og det er også helt greit, forteller en annen.

  • Monica J. Mørk, politiinspektør og sjef ved Bergen vest politistasjon, og George Myhrvold, leder i Molastiftelsen, tar imot elevene fra Kronstad skole. 

Disse elevene gleder seg til hver mandag

Molastiftelsen arrangerte det årlige Mola-seminaret forrige uke. Årets tema var «livsmestring».

– Velkommen til Mola-seminar nummer 28. Det er fantastisk at så mange har meldt seg på til vårt seminar nok en gang. Jeg heter George Myhrvold og er leder i Mola.

Med disse ordene var seminaret sparket i gang. I alt deltok 171 på torsdagen og 151 på fredagen.

Loddefjord var på slutten av 80-tallet en bydel med mange utfordringer. 

– Disse utfordringene kunne ikke løses alene. For å bedre det tverretatlige samarbeidet ble Molastiftelsen etablert i 1992, og ble registrert som egen stiftelse 22. januar 1996, forteller Myhrvold.

Molastiftelsens formål er å arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Laksevåg. Stiftelsen skal også være med å overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen og på den måten fremme samarbeidet i bydelen.

På seminaret deltok representanter blant annet fra frivilligheten, politiet, barnevern, skoler, næringslivet, kulturkontoret og helsetjenesten i bydelen.

Programmet på seminaret var tettpakket med spennende foredrag med temaer som alle var knyttet til «livsmestring».

– Skal vi lykkes i det forebyggende arbeidet, må vi arbeide på tvers for et åpnere og tryggere samfunn for barn og unge, sier Myhrvold.

– Pausene er viktige

Arrangørene legger opp til at seminaret ikke bare skal gi viktig faglig påfyll, men også at kontakter skal vedlikeholdes og nye skal kontakter skal oppstå, på tvers av fag og tjenester.

– Nettopp derfor er det på dette seminaret også slik at til og med pausene er kjempeviktige, smiler Kari Nordeide, som er medlem i Molastyret og en av de fem som har sittet i programkomiteen.

Da Sydvesten var på besøk, var første dag unnagjort og andre dag nærmet seg lunsjtid. Det betyr at mange foredrag og pauser var unnagjort.

– Vi får så mange fine tilbakemeldinger på at nye kontakter er knyttet og at folk fra ulike fag har fått tid til å prate sammen, det er utrolig viktig nettopp fordi hele miljøet rundt barn og unge er viktig, mener Nordeide.

– For noen fantastiske foredragsholdere dere har, er det en dame som sier i det hun haster inn til neste foredrag.

Nordeide smiler fornøyd.

– Vi har fått flere fine tilbakemeldinger på at foredragsholderne er utrolig flinke og interessante. Deltakerne har fått et evalueringsskjema de har fylt ut, og på ett av dem fikk vi ti av fem mulige poeng, ler Nordeide.

– Vi gleder oss ikke til ferien

Blant de mange interessante foredragsholderne på årets Molaseminar, var Hyssingen produksjonsskole. 

Selve idé- og verdigrunnlaget til Hyssingen er å skape et praktisk læringsgrunnlag som kan gi ungdom lyst, mulighet og kompetanse til å gjennomføre en videregående utdanning eller klare seg på arbeidsmarkedet.

Målgruppen til Hyssingen er ungdom mellom 16 og 21 år som har sluttet, eller ikke har begynt på videregående utdanning. Ungdommene kan være på skolen i inntil ett år.

– Vi gleder oss ikke lenger til ferier, sier Jacob Tuft (17).

Han får et samstemt nikk medelevene.

– Mandagen er blitt en av de beste dagene i uken, legger Kristoffer Rudi Krause Fleten (19) til.

Jacob, Kristoffer, Victor Sillue (20) og Tobias Linde (17) er alle elever ved Hyssingen produksjonsskole. Sammen med de to ansatte Baste Bruarøy og Rudi Bakken, var elevene invitert til Molaseminaret for å fortelle om skolen de går på. Elevene stod for det kulturelle innslaget fra skolen. 

Tro på seg selv

Bruarøy, som er daglig leder ved skolen, holdt foredraget «En presentasjon av et unikt skoletilbud – ideologi, metode og resultater».

– For en elev som dropper ut av skolen stopper det hele litt opp. Når de kommer til oss, er det derfor viktig at vi sammen tar noen gode valg. Sammen med eleven må vi spørre oss hva nettopp denne eleven er flink til og liker å gjøre, sier Bruarøy. 

Med god veiledning, hjelp og støtte blir elevene bevisstgjort på hvilke ressurser og muligheter den enkelte har.

Året elevene går på Hyssingen kan munne ut i ulike veier videre. 

– For noen var det kanskje bare et hvileår fra skolen som skulle til. For andre er det å komme ut i jobb det riktige, sier Bruarøy.

Undersøkelser viser at 85 prosent av elevene ved Hyssingen produksjonsskole er tilbake på skole eller i jobb etter ett år på Hyssingen.

– Det handler om å få troen på seg selv, bli i stand til å løfte blikket, mener Bakken, ansatt ved Hyssingen.

Fra drøm til plan

At Hyssingen-elevene som er med på Molaseminaret har fått tilbake troen på seg selv, er det ingen tvil om. 

– Jeg hadde mye fravær på videregående og hadde ingen motivasjon igjen. Da jeg kom på Hyssingen, spurte de meg hva jeg var interessert i. Da svarte jeg bare at jeg var glad i å spise mat, forteller Victor.

På skolen må de ha tenkt at det var da noe å gripe fatt i. Victor ble plassert på kjøkkenet på skolen, som har fire ulike verksteder med reell produksjon: Bygg og anlegg, design og håndverk, kulturverksted, og restaurant- og matfag.

Victor er ikke bare glad i å spise mat, det skulle raskt vise seg at han også er både flink til og glad i å lage mat.

– Nå styrer jeg kafeen på skolen sammen med en av de andre elevene, forteller Victor.

Planen for fremtiden er klar.

– Sommeren 2020 er jeg ferdig utdannet kokk om alt går etter planen. Drømmen, eller forresten, det er ikke bare en drøm, dette er planen min: Jeg skal åpne en restaurant en gang i fremtiden, forteller Victor.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Mola

Mo-La er en tverretatlig stiftelse som arbeider for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Laksevåg bydel.

Formålet til Mo-La Stiftelsen: (Meningsfull oppvekst i Laksevåg)

Arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel.

Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og 3.sektor.

Forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til disposisjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for barn og unge.

Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre.

Relaterte saker