• Det er trangt i Skålevikveien. Her passer Erik Abrahamsen på å holde seg godt til siden når tankbilen nærmer seg. (Foto: Kim Bøyum)

  • Nesten all bensin og diesel som blir levert til bensinstasjoner i Hordaland fraktes fra Essos drivstoffanlegg i Skålevik.

  • Mellom 40 og 60 tankbiler kjører daglig langs den smale Skålevikveien. Norvald Visnes (til v.) og Erik Abrahamsen mener noe bør gjøres.

Får ikke fortau i Skålevik

De mange tankbilene har lenge skapt trøbbel for myke trafikanter i den trange Skålevikveien. Men Statens vegvesen har ingen planer om å lage fortau.

Sydvesten skrev sist måned om de lokale Høyre-poltikerne Norvald Visnes og Erik Abrahamsens som advarte om manglende fortau langs deler av Kjøkkelvikveien (fylkesvei 5208).

Like ved bakken som da ble omtalt, ligger smale Skålevikveien, også den en del av samme fylkesvei. Her hersker tidvis et fullstendig kaos, noe som har vært omtalt av blant annet NRK. Naboer og spesielt foreldre til skolebarn er fortvilet.

Innerst i veien ligger Essos drivstoffanlegg, noe som medfører at mellom 40 og 60 tankbiler kjører til og fra daglig. I tillegg går det buss på strekningen, og folk kjører til Skålevik for å parkere bilen før de bestiger Lyderhorn. Om sommeren kommer i tillegg trafikken til badeplassen like ved.

Alle disse må kjøre på en vei der det ikke er plass til at kjøretøy møtes.

− Når det skjer, er de nødt til å rygge. Ryggingen innebærer risiko for dem som måtte gå langs veien, sier Visnes, som selv bor like i nærheten.

− Svært kostnadskrevende

Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) uttalte til NRK i august at situasjonen «åpenbart er helt uakseptabel». Sydvesten har kontaktet Statens vegvesen med spørsmål om hva som er gjort, og hvilke tiltak som er planlagt på den aktuelle fylkesveien. Senioringeniør Trond Hollekim skriver følgende:

− Vi har hatt flere henvendelser om bekymring for myke trafikanter langs Skålevikveien. Å øke vegstandarden og for eksempel  etablere en separat fortausløsning langs vegen vil innebære svært omfattende og kostnadskrevende tiltak på grunn av det sterkt skrånende terrenget.

Videre lister han opp en del tiltak som allerede er gjennomført. Dette er parkering forbudt-skilting på en del av strekningen, justering av plassering av fareskilt, skilting av møteplass, markering av fartsdump og fjellrensk/siktrydding.

Det har vært foreslått å lysregulere Skålevikveien, slik at det bare er trafikk i én retning om gangen. Hollekim avviser at dette er aktuelt.

− Signalanlegg (skyttelanlegg) har vært vurdert, men blant annet på grunn flere avkjørsler på Skålevikveien er ikke dette et aktuelt tiltak, fastslår han.

Nye tiltak

Når det gjelder nye tiltak langs fylkesveien, skriver Hollekim følgende:

− På kortere sikt har vi startet prosessen med å sette fartsgrensen ned fra 50 til 40 kilometer i timen. Det vil i den sammenheng bli vurdert å etablere fartsdempende tiltak langs Kjøkkelvikveien og Skålevikveien.

− Vi ser også på mulighetene for å skilte parkering forbudt langs Kjøkkelvikvegen mellom idrettsbanen og Sundby-Hvorups vei. Vi har som siktemål om å gjennomføre tiltakene i inneværende år, skriver Hollekim.

Utover dette har han få konkrete lovnader å komme med.

− På lengre sikt vil man se videre på muligheter for Skålevikveien både for bedre trafikkavvikling og alternativer for myke trafikanter. For Kjøkkelvikveien vil det være fokus på å få regulert en løsning spesielt der det mangler tilbud for myke trafikanter, skriver senioringeniøren i Statens vegvesen.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker