• Pedagog og førstelektorstipendiat Ingrid Grimsmo Jørgensen holdt foredrag. Hun minnet det lydhøre publikummet om at robuste barn skapes ved at de blir tatt på alvor når de forteller at de blir mobbet. «Takk for at du sa i fra, dette vil jeg høre mer om. Hva tenker du er løsningen?» – Dette er en fin måte å møte et barn som sier ifra, mener Owren. (Foto: Mette L. Skulstad).

Livsmestring på timeplanen

LEDER: Vi gleder oss ikke til feriene lenger, sa elevene.

Molastiftelsens arrangerer hvert år seminar hvor de inviterer representanter fra frivilligheten, politiet, barnevern, skoler, helsevesen, næringslivet og andre som jobber med barn og ungdom. Årets seminar hadde «livsmestring» som tema. Et stort og viktig tema som rommer så uendelig mye. 

Molaseminaret kunne blant mange spennende og interessante foredrag by på to foredrag fra skoler som har tatt livsmestring på alvor. 

Elever fra Kronstad skole fortalte om timen de har som heter «Livet på timeplanen». I denne timen sitter elevene i en ring og snakker sammen om de viktige tingene i livet. I ringen kan elevene dele sine tanker med de andre, og alt som blir sagt i ringen skal holdes i ringen. «Vi får lære at vi kan mene ulike ting, og at det er helt greit», sa en av elevene. «Det har hjulpet veldig at vi blir godt kjent med hverandre, og det føles helt greit og trygt å dele vanskelige tanker», sa en annen. Dette er elever fra femte til syvende klasse, som forteller at de har fått et godt verktøy de kan bruke til å mestre livet.

Hyssingen produksjonsskole representerte de litt eldre elevene. Selve idé- og verdigrunnlaget til Hyssingen er å skape et praktisk læringsgrunnlag som kan gi ungdom lyst, mulighet og kompetanse til å gjennomføre en videregående utdanning, eller klare seg på arbeidsmarkedet.

Målgruppen til Hyssingen er ungdom mellom 16 og 21 år som har sluttet, eller ikke har begynt på videregående utdanning. Ungdommene kan være på skolen i inntil ett år. 

På seminaret møtte Sydvesten fire ungdommer i alderen fra 17 til 20 år, alle sammen er elever ved Hyssingen. «Vi gleder oss ikke til feriene lenger», sa elevene. «Mandag er blitt den beste dagen i uken», påstod de også. Vi måtte spørre om de virkelig mente at det var så fint å gå på skolen at fridager ikke var noe å glede seg til. «Det eneste fine med fridager er at da kan vi sove litt lenger», var svaret. 

Hva gjør de på Hyssingen produksjonsskole som får elever som er skoletrøtte og kanskje ikke har noen mening om hva de vil bruke livet sitt til, til å stortrives i løpet av kort tid? Vi tror det handler om livsmestring i praksis.

«For en elev som dropper ut av skolen stopper det hele litt opp. Når de kommer til oss, er det derfor viktig at vi sammen tar noen gode valg. Sammen med eleven må vi spørre oss hva nettopp denne eleven er flink til og liker å gjøre», sier daglig leder ved skolen, Baste Bruarøy. 

Skolen kan vise til en undersøkelse som forteller at 85 prosent av deres elever er tilbake på skole eller i jobb etter ett år på Hyssingen. 

Hva er livsmestring? Slik defineres livsmestring i en rapport som Læringsmiljøsenteret har utarbeidet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet: «Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk 

kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden». Det er nettopp disse ferdighetene elevene på Kronstad skole og Hyssingen produksjonsskole fortalte at de fikk mulighet til å utvikle på en god og trygg måte.

På Molaseminaret var de samlet, mange av dem som møter barn og unge på ulike arenaer og i ulike faser av livet. Personer som er engasjert i barn og unges ve og vel. De fikk ikke bare ny kunnskap og gode innspill, men også en god anledning til å pleie kontakter og skape nye kontakter. 

Det skaper rom for fruktbart samarbeid på tvers av fag og interesser, til beste for barn og unge.

Det gjør dette seminaret til kanskje det viktigste seminaret å delta på i løpet av året. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker