• Det er både positive og negative trekk å finne i folkehelseoversikten. Andelen unge uføre i Loddefjord er på hele 5,5 prosent. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Færre unge arbeidsledige i Loddefjord og Olsvik

Arbeidsledigheten blant unge har gått ned i Olsvik og Loddefjord. Det kommer fram i folkehelseoversikten som Bergen kommune la fram tirsdag.

Tirsdag ble den nye folkehelseoversikten fra Bergen kommune presentert på Fysak Melkeplassen. Kommuneoverlege Finn Markussen i Etat for helsetjenester kunne blant annet fortelle at kvinner og menn i Arna lever lengst (85 år i snitt for kvinner, 81,1 år for menn), og folk i Bergenhus lever kortest.

Faktisk lever folk i Arna så mye som 3-4 år lenger enn innbyggere i Bergenhus. Dette kan skyldes at de sosiale helseforskjellene ser ut til å ha minst betydning i Arna.

Fire byråder var med da folkehelseoversikten ble offentliggjort.

− Folkehelseoversikten er et nyttig verktøy når byrådet skal prioritere tiltak som kan ha påvirkning på folkehelsen. Det er gjort et veldig grundig arbeid, og vi har mer data enn noen gang tidligere. Nytt av året er at vi nå vet mer om hva bergenserne selv mener om egen helse og trivsel. Det er også tatt med mer data om hvordan barn og eldre har det, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, til kommunens nettside.

Godt idrettstilbud

− Folkehelsen påvirkes blant annet av utdanning, personlig økonomi og arbeid. Vi jobber for at alle bergensere skal ha tilgang til gode boliger i trygge nabolag. Gjennom områdesatsingene bidrar vi til at områder med utfordrende levekår blir bedre å bo i. Vi har nylig inngått en samarbeidsavtale med staten om områdesatsing i Loddefjord og Olsvik og ser særlig frem til å samarbeide med innbyggerne og lokale aktører om å løfte disse nærmiljøene i årene som kommer, sier Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig.

− En god oppvekst legger et godt grunnlag for god helse senere i livet. Derfor er det særlig gledelig at så mange som 85 prosent synes at idretts- og kulturtilbudet i nærmiljøet er godt. Vi har likevel en stor jobb å gjøre for at barn i alle deler av byen skal oppleve å ha like muligheter til en trygg og inkluderende oppvekst – og vi vil bruke rapporten aktivt i dette arbeidet, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø.

Vil satse på bibliotek

− Som kulturbyråd er noe av det viktigste for meg at alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn eller bostedsadresse, skal ha givende kulturtilbud og mulighet for deltakelse der de bor. Det er en helt tydelig skjevhet mellom de sentrumsnære og sentrumsfjerne bydelene, derfor vil byrådet satse ekstra på bibliotek og kulturtilbudet i bydelene særlig for barn og unge, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt

Dette er noen av tallene som kommer fram fra bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i oversikten:

Psykiske plager i 8. klasse: 30,4 % av åttendeklassingene i levekårssonen Olsvik har angitt at de har psykiske plager. Det er tredje flest i Bergen, bare i Solheim sør (45,8 %) og Kronstad (32,1 %) oppgir flere å ha psykiske plager. Totalt i Bergen har 16,5 % angitt å ha psykiske plager. Rapportforfatterne understreker imidlertid at tallgrunnlaget for statistikken fra skolehelsetjenesten er såpass lite at prosentandelen kan variere fra år til år på grunn av tilfeldige variasoner.

Kosthold: 10,8 % av åttendeklassingene sier at de ikke spiser frokost hver dag. Andelen er over 20 % i fem av levekårssonene. Disse sonene befinner seg i bydelene Laksevåg (Gravdal er verst med 26,1 %), Årstad, Arna og Fyllingsdalen, og de fleste har opphopning av levekårsulemper.

Unge uføre: 2,7 % av aldersgruppen 18–44 år mottar uføretrygd. Dette er litt høyere enn i 2016-rapporten. Andelen er størst i Ytre Arna, Nyborg, Loddefjord (5,5 %) og Olsvik (5,3 %).

Unge arbeidsledige: Andelen arbeidsledige er lavere enn i 2016-rapporten, og er nå (2018) 2,3 %. Aldersgruppen er litt annerledes, 19–29 år mot 15–29 år forrige gang, noe som kanskje påvirker tallet. Ytre Arna og Flesland har hatt størst økning, mens levekårssoner som Olsvik (fra 3,2 til 1,9 %), Loddefjord og Solheim sør har hatt en nedgang.

Utdanning: 16 % av 30–39 åringer i Bergen har grunnskole som høyeste utdanning. Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra 2016-rapporten. I Breistein, Loddefjord, Ytre Arna og Olsvik er andelen på over 20 %. Utdanning er regnet for å være en av de aller viktigste driverne for helse. Det er høy korrelasjon (0,7) mellom lav utdanning og unge uføre, når man sammenligner levekårssonene.

Bibliotek: Andelen barn 5–15 år og eldre over 67 år som har lånt bøker, er valgt som indikator på bruk av bibliotekene. Over 40 % av barna på Minde, Hetlevik, Bønes og Alvøy har gjort dette.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker