• Det blir trangt når bussen møter biler i den smale veien. (Foto: Privat)

Stenger vei for å stoppe kaos

− Et forbud for alle er ingen ideell løsning, men noe må man gjøre, sier Karl Strydom Eidesund, Drotningsvik-beboer og leder i Laksevåg Høyre.

Han har lenge vært frustrert over trafikksituasjonen i området. I et brev til Sydvesten forteller han om hvordan beboerne blir påvirket av at bilister som skal til Sotra tar i bruk småveier i håp om å bruke mindre tid i kø.

− Som tidligere omtalt er trafikken om ettermiddagen til Sotra et stort problem og som ikke kommer til å få en endelig løsning før ny bro er på plass tidligst i 2026. I mellomtiden betyr dette at trafikkbildet blir preget av denne situasjonen og bilkjørere som skal til Sotra og til lokalmiljøet må da sammen lide. De som skal over Sotrabrua, benytter alle mulige veier for å komme før naboen som også skal hjem. I praksis benyttes derfor Olsvik, Godviksvingene og til og med Mathopen som omkjøringsveier.

− Spesielt store problemer

− På disse veiene er det i hvert fall mulig at møtende trafikk kan gå stort sett upåaktet. Imidlertid er det én trasé som skaper spesielt store problemer og det er Drotningsvikveien ned mot Breivik og opp forbi det man kaller for Badekaret. Dette er en smal vei hvor det bare er plass til én bil eller buss, og i tillegg skal den da ta høyde for fotgjengere og sykkeltrafikk også til Sotra, skriver Eidesund.

Han forteller at han og flere har prøvd å få en skiltløsning med forbud om å benytte den nevnte Drotningsvikveien mellom klokken 15 og 17 på hverdager for dem som skal til riksveg 555 over Sotrabrua. Ifølge Eidesund har politiet avvist dette forslaget. Statens vegvesen vil i stedet innføre forbud for alle kjøretøy (med unntak for buss og taxi) i det nevnte tidsrommet.

− Et forbud for alle er ingen ideell løsning, men noe må man gjøre. Dette skal vare fram til 2026. Det er mange år, sier Eidesund.

Han fikk for en tid tilbake følgende oppdatering fra Vegvesenet:

«I tillegg til selve forbudet, vil vi også vurdere fartsgrensen i området og plassering av informasjonsskilt. Vi skal også foreta en førundersøkelse. Denne vil i stor grad bestå av ulike typer målinger og registreringer. Disse vil vi foreta i løpet av november. Selve reguleringen vil komme etter nyttår. Det er i dag litt vanskelig å si akkurat når dette vil skje.»

− Pass på skolebarna

Ifølge Eidesund er vegvesenet snart klar med målingene, men det vil ta en god stund før tiltakene kan iverksettes. Han kommer nå med en viktig oppfordring:

− Vi må ikke glemme de myke trafikantene, spesielt ikke skolebarna. Jeg oppfordrer til å ta hensyn og kjøre forsvarlig. Selv har jeg sett biler som unnlater å stoppe ved fotgjengeroverganger, skriver Eidesund.

Han fortsetter:

− Vi i nærområdet kan registrere at forholdene bare er blitt verre. Når det virkelig oppstår problemer, benytter man nå i tillegg Dammaberget som avlasting for å løse opp i vanskelige trafikksituasjoner. Vi mener fremdeles at gjennomkjøring forbudt til RV555 over til Sotra ville vært den beste løsningen. Nest beste løsning ville være at man tillater alle biler på RV555 som skal til Drotningsvik å benytte kollektivfeltet hele veien ned til avkjørselen. De som skal til Sotra som benytter seg av alle disse sideveiene, påvirker flyten i trafikken på RV555 ettersom man må flette flere ganger, noe som påvirker kapasiteten, skriver Eidesund.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker