• Elevene på 7. klassetrinn viser noen av de mange fine tegningene de har tegnet.

  • Ludvig sin vinnertegning.

  • Tegning laget av Ane.

  • Tegning laget av Fakiha.

Tegner for fred

Lions fredsplakatkonkurranse har «Journey of Peace» som tema i år.

Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN, hvert år en internasjonal tegnekonkurranse med fred som tema. Konkurransen er åpen for barn mellom 11-14 år.

Tegnekonkurransen har nytt tema hvert år, og den handler alltid om fred. I 2019 er temaet «Journey of Peace».

Fra Damsgård skole deltok 44 elever fra 7.klassetrinn.

Mandag 25.november fikk elevene besøk av Steinar Jakobsen og George Myhrvold fra den lokale lionsklubben, Lions Club Laksevåg.

Vinner av Fredsplakatkonkurransen for skoler i Indre Laksevåg ble Ludvig    B. Throndsen. Det var mange fine tegninger, men Ludvig vant med sin reisebeskrivelse til fred.

Ludvig sier at skal det bli fred, må mange samarbeide. Han har i sin tegning lagt inn flagg fra ulike nasjoner og logo til mange organisasjoner på en felles vei. 

Han fikk diplom, et innrammet bilde av egen vinnertegning og et gavekort fra Laksevåg senter. De to nest beste tegningene var det Ane og  Fakiha som hadde. De fikk og diplom og et gavekort hver fra Laksevåg senter.  

Til slutt kunne hele klassen juble! 7.klassetrinn fikk 1000 kroner som en premie for innsatsen – dette beløpet kan de bruke til noe de har lyst til å gjøre sammen.

Innsendt av George Myhrvold

Tegnekonkurransen

Lions Clubs International og FN har samarbeidet i over 70 år.

·Lions Fredsplakatkonkurranse arrangeres i 2019 for 32. gang.

·Det anslås at 450.000 tegninger årlig er med i konkurransen på verdensbasis.

·I Norge deltar barn ved rundt 200 skoler.

·Målet er å fremme kreativitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge

Andre saker