Et verdig alternativ til tradisjonell gravplass

LEDER: En navnet minnelund er en fin og verdig siste hvileplass.

En «navnet minnelund» er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

I en navnet minnelund er det gravplassforvaltningen som sørger for felles beplanting og generelt vedlikehold av minnelunden. Etterlatte kan sette fra seg både lys og blomster ved en navnet minnelund.

I forrige uke var det offisiell åpning av navnet minnelund på Nygård kirkegård. 

Ordfører Marte Mjøs Persen fikk æren av å åpne minnelunden. I sin tale trakk hun frem folks ulike behov ved gravlegging i et kulturelt og historisk perspektiv. 

Ordføreren dro linjene helt tilbake til faraoenes gravkammer, via vikingenes gravleggingsskikker, til dagens nye tilbud med minnelunder.

Vi er heldigvis kommet et langt stykke unna både faraoene  og vikingene sine skikker ved gravlegging, men det var på høy tid at det kom et tilbud også for dem som av ulike grunner ikke vil gravlegges i en vanlig grav. Det er også mange grunner til at pårørende vil velge en navnet minnelund.

Vedlikehold av gravplassen er den faktoren som oftest trekkes frem av de som sier de vil bli gravlagt i en minnelund. Økonomi kan være en annen faktor. 

Alternativet for dem som ikke ønsker en tradisjonell gravplass, har tidligere vært å bli gravlagt i en anonym grav. En navnet minnelund er et fint og verdig alternativ.

Nå er ikke minnelunden på Nygård kirkegård den første minnelunden i landet. 

Fyllingsdalen gravplass fikk navnet minnelund i 2018, minnesmerket er utformet av landskapsarkitekt Erik Bjerkelund. 

Også minnelunden på Nygård kirkegård er designet av Bjerkelund.

Den første navnete minnelunden i Norge ble anlagt i Bærum for rundt 20 år siden. Denne minnelunden var først og fremst ment som et tilbud til de som ønsker å ha en grav å gå til, men som av ulike årsaker ikke selv hadde anledning til å sette opp et eget gravminne.

Tidligere måtte kommunene søke staten om tillatelse til å sette opp en minnelund. Dette ble forandret da gravferdsforskriften i Norge ble endret i 2012, nå er det opptil den enkelte kommune å bestemme om de ønsker å etablere navnete minnelunder. Det bestemte heldigvis Bergen kommune at de ville gjøre. Kommunen har etablert flere nydelige minnelunder på gravplasser i Bergen. 

Alle minnesmerkene har høy kvalitet i både materialbruk og løsninger. Dette er gjennomtenkte og gjennomarbeidete løsninger, som vil bli stående som et fint og verdig element på gravplassen. En navnet minnelund er en fin og verdig  siste hvileplass.

 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Relaterte saker