• Ordfører Marte Mjøs Persen og kirkeverge Asbjørn Vilkensen åpnet den nye minnelunden på Nygård. (Foto: Gyrid Cecilie Nygaard, BKF)

  • Mange hadde møtt opp for å være med på åpningen av den nye navnete minnelunden.

Ordføreren åpnet minnelund

Ordfører Marte Mjøs Persen åpnet den navnete minnelunden på Nygård kirkegård onsdag 27. november. – Vi er stolte over å tilby alle den gravtypen de ønsker, sier gravplassjef i Bergen, Inghild Hareide Hansen.

Minnelunden er designet av Erik Bjerkelund, senior landskapsarkitekt MA i Akasia.

Ordfører Marte Mjøs Persen åpnet minnelunden, og trakk frem folks ulike behov for gravlegging i et kulturelt og historisk perspektiv i sin tale. Hun dro linjene tilbake helt fra faraoenes gravkammer som de startet på som noe av det første i deres gjerning, via vikingenes gravleggingsskikker til dagens nye tilbud.

Kirkeverge Asbjørn Vilkensen er svært fornøyd med den nye minnelunden. – Dette ble et vakkert minnesmerke utført på en god måte av landskapsarkitekt Bjerkelund og resten av kollegaene hans fra Akasia.

Alternativ til tradisjonelle graver
Gravplassjef Inghild Hareide Hansen sier den navnete minnelunden kan nå tas i bruk til gravlegging.
– Minnelunden fikk skryt av flere, det er jeg glad for. Dette skal være et godt tilbud til de som ikke nødvendigvis ønsker tradisjonelle graver.

– Dette er en ny type grav, som er foretrukket av mange i Bergen og i Norge, sier Hareide Hansen.

Urnegraver for ti år
Den navnete minnelunden på Nygård kirkegård består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til henholdsvis 144 og 180 urner i gravfelt ved de to minnesmerkene.

I tillegg er det nå på plass tre nye felt til tradisjonelle urnegraver, med tilsammen 161 graver. Dette tilsvarer urnegraver i ca. ti år fremover, beregnet ut fra dagens forbruk.

Innsendt av Inghild Hareide Hansen, gravplassjef

Navnet minnelund

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys.

Den første navnete minnelunden her i landet ble anlagt i Bærum for omtrent 20 år siden.

Det var først og fremst ment som et tilbud til de som ønsker en navnet grav å gå til, men som ikke hadde anledning eller ønsket å sette opp eget gravminne og etablere og stelle et plantefelt selv.

De første navnete minnelundene ble etablert med dispensasjon fra forskrift til gravferdsloven. Gravferdsforskriften ble endret i 2012 og fikk da egne bestemmelser for navnete minnelunder. Hensikten var å bringe regelverket i samsvar med praksis og å bidra til en ensartet forvaltning på området.

De siste årene er det anlagt mange navnete minnelunder rundt om i landet.

(Kilde: gravplasskultur.no)

Relaterte saker