• Dette trekløveret ønsker å starte en frivilligsentral i Fyllingsdalen hvor de kan samle alle gode krefter til beste for Fyllingsdalens befolkning. Fra venstre: Magne Bugge, Steinar Håkon Nes og Anton Engen. (Foto: Mette L. Skulstad)

Vil samle de frivillige i Fyllingsdalen

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. – Og sammen kan vi få gjort mer, sier Stein Håkon Nes, leder i Fyllingen basketballklubb.

Sammen med styremedlem i klubben, Magne Bugge, og tidligpensjonist Anton Engen, ønsker de tre å starte opp en frivilligsentral i Fyllingsdalen.

Datahjelp og besøksvenner

– Vi er allerede godt i gang med mye godt frivillig arbeid. Men med en frivilligsentral med kommunal støtte på plass, vil det gi oss mye bedre muligheter til å både gjøre mer av det gode arbeidet vi er i gang med, men også å få det organisert på en bedre måte, sier Nes.

På nyåret i fjor fortalte vi om tidligpensjonisten Anton Engen som hadde tatt initiativ til oppstart av Fyllingsdalen frivilligsentral, med økonomisk støtte fra Sparebanken Vest. Hans tanke var å bygge opp en frivilligsentral som skal hjelpe eldre med «å komme seg inn i dataverden», og legge til rette for tradisjonelle besøksvenner for eldre som føler seg ensomme, eller handlehjelp for dem som trenger det. 

– Sammen kan vi gjøre mer

Da Nes og Bugge leste i Sydvesten om det gode arbeidet Engen var i gang med, slo det dem at de burde samle de frivillige kreftene på ett sted. De tok kontakt med Engen og luftet ideen om å starte opp en frivilligsentral sammen.

– Det synes jeg var en god ide. Det er så mange, både barn, ungdom, voksne og eldre som trenger en hjelpende hånd, og sammen kan vi klare å gjøre så mye mer, sier Engen.

Han er selv godt i gang med å hjelpe eldre med «å komme seg inn i dataverden».

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å holde kurs for flere eldre sammen, men fant fort ut at det ikke fungerte. Nå drar jeg hjem til de som ber om det, setter opp en flunkende fin bærbar datamaskin, og lærer dem å bruke nettbank og epost. Det fungerer veldig fint, forteller Engen.

Vil samle frivilligheten

Datamaskinene kjøper han brukt hos Bjørkhaug arbeidsplass, der er maskinene blitt «renset og vasket».

– Datamaskinene er helt strøkne og klar for neste bruker. Jeg kjøper de for rundt tusenlappen, og selger de for den samme summen til de eldre som ønsker det, forteller Engen.

Han har til nå vært hjemme hos rundt ti eldre og satt opp datamaskin og lært dem opp til å kunne bruke nettbank og sende og motta epost.

– Han skaper jo en helt fantastisk trygghet for dem som vil lære seg å bruke en datamaskin, skryter Bugge.

Det er langt mer enn trygg opplæring i bruk av nettbank og epost de tre holder på med, og ønsker å videreforedle. Men for å få det til på en god måte, trenger de et sted å være.

– Vi trenger et sted folk kan samles og gjøre noe positivt. Tar du deg en tur bort på Oasen en vanlig dag, ser du hvor mange som går alene rundt på senteret hele dagen. Det å ha et fast sted hvor en kan ta seg en kopp kaffe og en prat sammen med andre, og et sted hvor frivilligheten kan samles, vil bety en stor forskjell, sier Bugge.

Inkludering i idretten

Mye godt arbeid er allerede i gang.

– Fyllingen basket sitt arbeid er rettet spesielt mot barn og unge. Vi driver blant annet åpen hall med ungdomsklubb, uten noen kostnader for deltakerne. Vi driver også «inklubasket» med gratis mat og basketundervisning i SFO-tiden for elever fra 1.- 7. klasse. I tillegg organiserer vi besøk på aldershjem av barne- og ungdomsskoleelever. Barna og ungdommene underholder de eldre med sang og teater. Det vet vi at de eldre setter stor pris på, forteller Nes.

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt som Norges Baskeballforbund startet høsten 2018. Fyllingen BBK er en av klubbene som er plukket ut til å delta. 

InkluBasket skal rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter.

– Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som ikke er med på noen fritidsaktiviteter inn i det mangfoldige basketmiljøet. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de aldersbestemte lagene i klubben, forteller Nes.

InkluBasket er et tilbud til alle elevene på Seljedalen og Lyshovden, men målet er at alle skolene i Fyllingsdalen skal få det samme tilbudet. Både basketundervisningen og måltidet elevene får servert, er gratis.

Fyllingen BBK har fått økonomisk støtte til prosjektet for sesongen 2019/2020.

– Dersom vi ikke får støtte utover sesongen 2019/2020, vil vi jobbe for å få på plass en egen finansiering slik at alle skolene i Fyllingsdalen får tilbudet, sier Nes.

Trenger flere hender

Planene til trekløveret Nes, Bugge og Engen er mange, og inkluderer frivillig arbeid som retter seg mot befolkningen i Fyllingsdalen i alle aldre. De nevner engasjementet de har som besøksvenner på Betanien rehabilitering og sykehjem, turvenner, frivillige til løpet Løvstakken Rundt og økonomikurs for både lag i idretten og andre, som noen av de mange aktivitetene de vil gjøre mer av. 

– Men skal vi få det til på en god måte, trenger vi flere frivillige, og vi trenger en frivilligsentral med en fast ansatt som kan styre og koordinere det hele på en god måte, til beste for Fyllingsdalens befolkning, sier Nes.

I morgen skal trekløveret i møte med kommunen. Håpet er at de skal få kommunal støtte til å starte en frivilligsentral i Fyllingsdalen.

– Vi er optimister og har en god følelse for at vi skal få dette til, smiler Engen.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. (Kilde: Regjeringen.no)

Relaterte saker