• Stemningen ble opphetet under informasjonsmøtet om bybanen til Fyllingsdalen. 

  • Folk i Laksevåg og Fyllingsdalen trimmer mindre enn resten av Bergen.

Årskavalkade januar:

Ble grillet om bybanen

Sydvesten har tatt et tilbakeblikk på året som er gått. Dette er noen av de sakene vi skrev om i januar.

3. januar: 

− Det er veldig trist, sier Løvås-rektor Lars Jørgen Pedersen etter at 15 vinduer på skolen ble knust med stein i romjulen. Om morgenen 28. desember fikk politiet melding om tre knuste vinduer på Sælen oppveksttun i Fyllingsdalen. Steiner og stokker var brukt til å knuse glassene, og vitner hadde også observert at noen forsøkte å sette fyr på spraybokser. Samme dag oppdaget vaktmesteren på Løvås oppveksttun at 15 vinduer var knust. Da Løvås-rektor Lars Jørgen Pedersen kom tilbake fra juleferie, var det første han gjorde å levere en politianmeldelse. − Dette er veldig trist. Jeg er lei meg for at noen har lyst til å ødelegge for skolen, sier Pedersen. Vinduene er nå sikret av glassmester og skolen venter på nye vinduer.

10. januar: 

Fyllingsdalen kirke får 20 millioner til nytt tak. Nå skal det bli slutt på lekkasjene. Fyllingsdalen kirke ble bygget i 1976 med en særegen arkitektonisk utforming. Materialvalget og takkonstruksjonen omtales som «krevende», i den forstand at det finnes tak som er enklere å vedlikeholde. Det er nemlig bare 19 år siden sist taket i Fyllingsdalen kirke ble fikset. For flere år tilbake ble det likevel avdekket at taket igjen har store skader. Hull i takplatene fører til lekkasjer. Jubelen sto derfor nettopp i kirketaket da Bergen kommune like før jul bevilget 20 millioner kroner på bybudsjettet for 2019 til å reparere skadene.

17. januar: 

På Kjøkkelvik skole ligger elevenes mobiltelefoner i en kasse fra skoledagen starter til den er over. Det har gitt bedre læringsmiljø og mindre mobbing, sier rektor Reidunn Waag (bildet).

Smarttelefonen er et fantastisk verktøy – og et kontinuerlig forstyrrelsesmoment. Skolene i Laksevåg og Fyllingsdalen har for lengst laget klare retningslinjer for bruk av mobiltelefon gjennom skoledagen. Hovedregelen som går igjen, er at telefonen ikke har en plass i undervisningstiden. På Kjøkkelvik skole samles alle elevenes mobiltelefoner (fra femte til tiende trinn) inn ved skoledagens start, og de deles ikke ut igjen før undervisningen er over for dagen. − Telefonene legges i en kasse som blir plassert på lærerne arbeidsrom, forklarer Waag.

17. januar:

Stemningen ble opphetet under tirsdagens informasjonsmøte om bybanen til Fyllingsdalen. Temperaturen skyldtes ikke bare at kantinen på Fyllingsdalen videregående skole var stappfull − rundt 150 møtte opp for å høre hva representantene fra Bybanen Utbygging hadde å si. Like mye var det spørsmålene og utspillene fra salen som bidro til en viss dirring i luften. For like mye som dette var Bybanen Utbyggings mulighet til å orientere kvinnen i gaten om linjen til Fyllingsdalen, var det folks sjanse til å få ut spørsmål, frustrasjon og sinne. Mange var opptatt av det som skjer i byggeperioden, og støyen arbeidene medfører. Noen av dem som tok ordet, ønsket først og fremst å markere at de var mot Fyllingsdalslinjen som sådan, og etterlyste noen politikere på møtet som de kunne ha rettet sin vrede direkte mot. − Det var politikerne som skulle vært her og fått kritikken, sier Frode Kvamme, som spesielt er kritisk til at gangbroen over Hjalmar Brantings vei ennå ikke er kommet opp igjen etter at den ble revet i høst. En erstatningsbro er lovet på plass rundt 1. mars.

24. januar:

Anton Engen (64) frivillighetssentral i Fyllingsdalen. Allerede har 16 besøksvenner meldt seg hos ham. En tradisjonell frivillighetssentral rettet mot eldre mennesker har manglet i bydelen, og tidligpensjonisten har tatt initiativ til Fyllingsdalen frivillighetssentral og fått hjelp av Sparebanken Vest til finansieringen.

Engen vil med sitt framtidige korps av frivillige hjelpe eldre blant annet med «å komme seg inn i dataverdenen», slik at de for eksempel blir i stand til å betale regninger i nettbanken. Han vil også legge til rette for tradisjonelle besøksvenner for eldre som føler seg ensomme, eller handlehjelp for dem som skulle trenge det.

24. januar:

Mens 48 prosent i Bergenhus bydel er fysisk aktive i minst en halvtime hver dag, gjelder det bare 34 prosent i Laksevåg og Fyllingsdalen. – Overraskende, mener Aasta og Nils-Kåre Myklebust. − Vi pleier å gå på tur hver dag så lenge været er noenlunde bra. Det gjør godt å komme seg ut, smiler de. Solen skinner en kald januardag i Bergen vest, og ekteparet er ikke fra alene om å benytte seg av Kanadaskogens fasiliteter. Men langt fra alle innbyggerne i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen gjør som dem.

31. januar:

Elever fra Strømme gård med rett til å gå på Varden skole, ble ikke tatt med i beregningen da nye Varden skole ble planlagt. Nå må skolen bygges ut.Skolen som åpnet for under to år siden, er dimensjonert til 350 elever med 50 elever på hvert trinn. Neste år forventes 66 elever på første trinn, og byrådet vil løse dette akutte problemet ved blant annet å endre opptaksområdet mellom Varden skole og Sælen oppveksttun. Men kapasitetsproblemene stopper ikke med det. Ifølge en byrådssak fra 10. januar var elever fra de nye boligene på Strømme gård plassert i opptaksområdet til Søreide skole, men etter nærskoleretten hører disse til Varden skoles opptaksområde.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker