• «Veien er bygget opp i terrenget med steinmasser tilsynelatende uten særlig god forankring,» skriver Didrik Fasmer (H). (Foto: Karl Eidesund)

Reagerer på steinmasser i Drotningsvik

Didrik Fasmer (H) mener disse steinmassene gir grunn til bekymring.

Bystyrets Didrik Fasmer (H) har sendt inn et skriftlig spørsmål til møtet i utvalg for miljø og byutvikling 16. januar. Fasmer er bekymret for steinmasser uten forankring ovenfor Drotningsvikveien. Ifølge Fasmers beskrivelse dukket steinmassene opp der i forbindelse med at det i 2017 ble anlagt en vei fra Drotningsvikveien til en bolig.

Fasmer skriver: «Veien er bygget opp i terrenget med steinmasser tilsynelatende uten særlig god forankring. Steiner er støttet mot trær, og andre steiner ligger slik at de ved ytre påvirkning vil kunne rulle ned i Drotningsvikveien (fylkesvei) hvor også fotgjengere og syklister ferdes. Det er satt opp en forskaling på deler av veien hvor det etter all sannsynlighet burde vært anlagt mur og dermed en sikker forstøtning. Naboer har foretatt henvendelse til byggesak via portalen og meldingstjenesten, men det er så langt ikke mottatt svar.»

Han stiller så spørsmål om byråd Thor Haakon Bakke (MDG) kan bekrefte at at den nye tilkomstveien er anlagt i tråd med «Tillatelse til tiltak». Videre spør Fasmer: «Kan Byråden pålegge utbygger å snarlig ferdigstille arbeider, og sikre veien slik at den ikke er til fare for allmenn ferdsel?»

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker