• Minnesmerket i Traudalen er klart. (Foto: Kim Bøyum)

  • Klargjøring av plassen hvor minnesmerket på Rosenlund skal stå. (Foto: Kim Bøyum)

Minnesmerker avdukes under full militær honnør

Fyllingsdalen er satt på kartet over norsk og alliert krigshistorie.

Søndag 12. januar kl.13.00 vil bli en merkedag for Fyllingsdalen. Da skal tre minnesmerker avdukes under full militær honnør. Det største på marken rett ovenfor tunnelåpningen fra byen. Deretter et minnesmerke på gården Rosenlund en knapp time senere, og endelig et minnesmerke nær Grønnestølen ved den nye Løvstien.

Den storstilte markeringen lokalt blir en viktig del av den nasjonale og internasjonale feiringen av 75 årsjubileet for frigjøringen fra Nazi Tysklands okkupasjon i 1945. Den 12.1. 1945 landet tre engelske flysoldater i Fyllingsdalen og nærområdet. De hoppet ut fra et stor britisk bombefly, en Lancaster som var hardt skadet av tyske jagerfly og anti-luftskyts. Bombeflyet var del av en stor flåte av bombefly fra den allierte Bomber Command som hadde til oppdrag å ødelegge eller å skade ubåtbunkeren Bruno i Laksevåg.

Flyet fikk ikke sluppet sin store «tallboy-bombe» over ubåtbunkere og gjorde en stor sving over Askøy. Der det slapp bomben i et ubebodd strøk, for å lette vekten i flyet, før det strøk videre mot sørøst over Fyllingsdalen og etter hvert mot vest. Flyet landet omsider på Shetland, men da hadde tre av mannskapet hoppet ut i fallskjerm. Alle tre ble straks tatt til fange av de mange tyskerne som da befant seg i dalen og ført til Løvaasen tunge luftvernbatteri. Etter forhør og pleie (en av dem var sterkt skadet, enten ved da han traff bakken eller skutt på vei ned), ble de ført til Oslo og senere endte de i tysk krigsfangeleir der de satt til freden kom.

Minnesmerkekomitéen i Fyllingsdalen har jobbet lenge med denne saken, og i år bevilget Bymiljøetaten i Bergen kommune en halv million kroner til minnesmerkene. På det ene bildet ser vi at minnesmerket ved tunnelåpningen nå er gjort ferdig, uten selve minneplaten i stål, og en stor informasjonstavle er montert. Det andre bildet viser gravemaskinen som er i full sving med å gjøre minnesmerket på Rosenlund klar.

Detaljer om hendelse kan man lese i boken «Fyllingsdalen før i tiden. Bind III: Mørke skyer over dalen. Krig og innlemming», 2017, side 209-212. Minnesmerkekomiteen håper at skolene i dalen kan sette seg inn i historien på forhånd, og kanskje møte opp søndag den 12. januar. Det er også viktig at alle dalens beboere blir kjent med disse minnestedene og få vite mer om den lokale krigshistorien.

Innsendt av Stein Ugelvik Larsen

Relaterte saker