• Boligene er der og folk har flyttet inn. I ettertid må man kunne bøte på forholdene. (Foto: Mette L. Skulstad)

Bergen? Gåbyen?

En søndagstur kan gi deg litt å tenke på. Over innslaget på Lyderhorntunnelens vestside ligger Leidarkollen. Det er et nytt boligprosjekt i Bergen. Boligene her har en fin utsikt vestover. Noen leiligheter er ferdigstilt, og andre flyttes inn i etter hvert som de blir ferdigstilt. Totalt vil det være 190 boenheter når prosjektet er ferdig. Regner vi 3-4 i hver boenhet, blir det ca. 700 mennesker. Gangavstanden til nærmeste busstopp er ca. 900 meter eller 10 minutter. Nærmeste dagligvarebutikk ligger på Vestkanten, 2,3 km. unna, eller ca. 25 minutter å gå. Velger du kollektivtrafikk for å handle, må du først gå 10 minutter til busstoppet og ta en av bussene som går hvert 20. eller 30. minutt. Returen kan bli strevsom med handleposer i vestlandsvær. Alternativet er å kjøre bil fem minutter hver vei. Lørdager må du nøye deg med en avgang pr. time. Skal du ta bussen for eksempel til byen en søndag, må du planlegge nøye. Da går bussen annenhver time. Du skal være sterk i troen for ikke å velge privatbil som hovedtransportmiddel under slike forhold. 

Dette står i skarp kontrast til det som står i «Grønn strategi – klima- og energihandlingsplan for Bergen 2016» på side 3:

Nye utbyggingsprosjekter som bidrar til en økning i transportutslipp skal som hovedregel ikke godkjennes. 

Seksjons-leder i Byrådsavdeling for byutvikling, Øivind Hauge Støle sier på Bergen kommunes nettsider:

Målsettingen i kommunens klima- og energihandlingsplan "Grønn strategi"er at Bergen i tillegg skal redusere biltrafikken med ti prosent innen 2020, og med 20 prosent innen 2030 (…). 

Avstanden mellom festtalene og realitetene er betydelig. 

Men nå står boligene der, og folk har flyttet inn. I ettertid må man kunne bøte på forholdene. En bussrute i form av skyttelbuss til Leidarkollen og de øvrige boligområdene i dalen fra Vestkanten til Skålevik er en ting som kunne redusert bilbruken. Avstanden fra Leidarkollen til Vestkanten er drøyt 900 meter i luftlinje. En gang- og sykkelvei kunne bli et greit alternativ for den som har mindre ærend på bydelssenteret. En slik atkomst ville blitt et aktivum for alle som bor i området. Gående, syklende og bevegelseshemmede i elektrisk rullestol kunne kommet seg til Vestkanten uten bil. Imidlertid er ikke dette noe som Bergen kommune vil bruke ressurser på. På et folkemøte i Kultursalen på Vestkanten da KPA (kommuneplanens arealdel) ble presentert, sa Sverre Ottesen fra Hordaland vegkontor og Anna E. Tryti fra Bergen kommune at det ikke var aktuelt med gang- og sykkelvei fra Leidarkollen til Vestkanten. Så da har Loddefjord fått et boligområde med et temmelig dårlig kollektivtrafikktilbud og uten reelle alternativ til privatbil. 

Bergen? Bilbyen. 

Av Øistein Paulsen

Relaterte saker