• Peter Forrás og Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen har samlet deler av den spennende historien til Fyllingsdalen i flere kulturminnerapporter. 

Byutvikling og respekt for kulturminner må gå hånd i hånd

Kulturminneplanen er et viktig redskap for å få til en helhetlig og langsiktig forvaltning av våre kulturminner.

«Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne.» Beskrivelsen av hva vi forstår med historie er hentet fra Store norske leksikon.

I den første utgaven av Sydvesten i 2020 har vi viet godt med plass til tekster som omhandler vår historie. I 2019 hadde vi en serie med tekster som omhandlet Laksevåg sin spennende historie. I år er turen kommet til Fyllingsdalen. 

Peter Forrás og Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen har samlet deler av den spennende historien til Fyllingsdalen i flere kulturminnerapporter. Sydvesten skal de neste månedene, med tillatelse fra Byantikvaren, presentere utdrag fra kulturminnerapportene om Fyllingsdalen. Artiklene vil omhandle sentrale og spennende deler av Fyllingsdalens historie. Dette mener vi er interessant lesing. Ikke bare er det interessant og lærerikt, det er også viktig i forhold til den utviklingen som skjer i våre bydeler.

Ved å få en oversikt over kulturminnene i et område i forbindelse med byplanlegging og byutvikling, kan en være i forkant med hensyn til å sikre vern og eventuelt gi kulturminnene ny bruk.

Bergen kommune laget i 2015 en egen kulturminnedokumentasjon for sentrale deler av Fyllingsdalen. Byantikvaren er nå godt i gang med en overordnet kulturminneplan for Bergen kommune som skal vedtas i løpet av 2020. 

Denne kulturminneplanen er et viktig redskap for å få til en helhetlig og langsiktig forvaltning av våre kulturminner. 

Bergen, og kanskje Fyllingsdalen spesielt, er i en rivende utvikling. Med Bybanen som snart ruller inn i Fyllingsdalen, kommer også fortetting og nye planer for flere områder. 

Det skjer mye spennende bygging og fortetting allerede i Fyllingsdalen, og mange prosjekter er på planleggingsstadiet. Fyllingsdalen er i forandring.

Med gode planer, godt samarbeid og gode hensikter, som viser respekt og forståelse for de kvalitetene bydelen allerede har, vil Fyllingsdalen også i fremtiden bli en god bydel å leve og bo i.

Vår fjerne og nære historie er en viktig del av oss. Byutvikling og respekt for våre kulturminner må gå hånd i hånd. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Relaterte saker