• Uteplassen ved MO-senteret på Damsgård har vist seg å ha flere feil og mangler. (Foto: Kim Bøyum)

Beklager, Bergen kommune: Dette er pinlig

LEDER: Kommunens selvkritikk er helt på sin plass.

Nærmiljøet rundt MO-senteret har i mange år kritisert forholdene rundt MO-senteret. Rusmisbruk, vold og uverdige forhold for både rusbrukerne og bekymrete naboer har vært et stort problem. I 2018 ble det bevilget 12,8 millioner kroner til å etablere en uteplass for rusavhengige ved MO-senteret.

Politikernes svar på kritikken har fra da av vært at når uteplassen kommer, skal forholdene bli langt bedre. Uteplassen skulle bli et trygt sted for brukerne, og skulle ikke på noen måte være til sjenanse for dem som lever og bor i området. På Uteplassen skulle de rusavhengige finne ly fra vær og vind, og ha et trygt oppholdssted, ifølge byråd Lubna Jaffery. Det var nok også slik byråden oppriktig så for seg at Uteplassen skulle bli. Med en prislapp på 14,5 millioner kroner, ble plassen åpnet for to uker siden. Etter rundt to ukers bruk, kan vi vel trygt slå fast at denne plassen hverken gir ly for vær og vind, eller oppleves som et trygt oppholdssted.

Selvkritikk på sin plass

Mandag kunne Klassekampen fortelle at Uteplassen har en rekke alvorlige feil og mangler. Regn og vind tyter gjennom både tak og vegger, benker og bord er bygget i tre, et materiale som gjør at blod og skitt fester seg. En av brukerne forteller til Klassekampen at stedet allerede er så tilgriset av blod og skitt at hun ikke ønsker å være på området. Bosspann lekker, askebegre mangler, og gulvet er bygget med riller som gjør at brukerne er redde for å miste penger og narkotika. Om du tror at oppramsingen av feil om mangler er komplett nå, så er den dessverre ikke det: I tillegg er plassen trang og uten rømningsveier, og om vi da legger til at belysningen er dårlig, kan vi vel alle være enige i at dette er nærmest en skandale.

«Vi har ikke samarbeidet godt nok internt i kommunen og burde involvert de som jobber tett på miljøet. Mye av konstruksjonen er feil», sier spesialrådgiver i byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig, Marit Grung til Klassekampen.

Grung har hatt ansvaret for planleggingen av området. Selvkritikken hun kommer med er helt på sin plass, det skulle bare mangle når en ser hvor elendig planlagt og utført plassen er. Men at hun kommer med så tydelige innrømmelser tyder på at dette er en sak som kan få en god løsning.

Pinlig

Først må de feilene som handler om konstruksjon som fører til at det lekker som en kipe både fra tak og vegger fikses. Det er sikkert ikke arkitektkunst på Nobelpris-nivå som skal til for å løse den floken. Dernest må selvfølgelig både de som jobber tett på miljøet og brukerne selv bli tatt med på råd. En trenger ikke hverken jobbe tett på miljøet eller være bruker av Uteplassen for å forstå at for dem som skal oppholde seg på plassen, må det oppleves som trygt og noenlunde funksjonelt. De rusavhengige er ikke akkurat storforlangende når det gjelder fasiliteter. Godt nok lys er en selvfølge, askebegre likeså. Blir plassen funksjonell og fin, vil vi tro at den indre justisen i miljøet sørger for at området blir tatt vare på. Slik virker det i alle miljøer i samfunnet: Har du det fint og trygt rundt deg, vil du gjerne beholde det slik.

Beklager, Bergen kommune: Dette er pinlig. Det er trist og det er en smule ubegripelig. Nå er det bare en ting å gjøre; rydd opp, ta dem med i opprydningsprosessen i denne saken, de som har noe å bidra med. Gjør det raskt og gjør det ordentlig.

Det fortjener både brukerne og naboene.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Relaterte saker