• Fyllingsdalen videregående skole har kunstgressbanen Fyllingsdalen stadion som nærmeste nabo, noe som er ideelt for det nye fotballfaget. Bildet er fra en sjettedivisjonskamp i fjor høst. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Denne skolen tilbyr fotball som fag

Fra høsten av tilbyr Fyllingsdalen vgs «toppidrett fotball» som programfag på studiespesialiserende linje. I opptaket blir det lagt vekt på ferdigheter og ambisjonsnivå.

Strukturerte og motiverte elever med gode fotballferdigheter. Det er denne gruppen Fyllingsdalen videregående skole sikter seg inn mot med sitt nye fotballfag.

− Tilbudet opprettes som en konsekvens av at vi ser at det er mange elever som ønsker å kombinere videregående skole med å drive sin spesifikke idrett på et høyt nivå. Det er viktig å påpeke at tilbudet er studiespesialiserende med toppidrett fotball. Det vil si at det ikke er en idrettslinje, men at toppidrett fotball er et programfag, forteller avdelingsleder Monica Langeland ved Fyllingsdalen vgs.

Gutter og jenter

Hun påpeker at Fyllingsdalen har et godt fotballmiljø, og ser det som naturlig at nærskolen tilbyr denne kombinasjonen. Dersom det viser seg å være vellykket, ønsker skolen å utvide til flere idretter på sikt, forankret lokalt i Fyllingsdalen. På fotballfaget vil FK Fyllingsdalen være en naturlig samarbeidspartner.

− Hvordan søker elevene seg til dette faget?

− Alle kan søke, en trenger ikke ha tilknytning til FK Fyllingsdalen. Vi håper at både gutter og jenter vil finne dette tilbudet attraktivt. Først må en komme inn på Fyllingsdalen videregående skole etter ordinære opptakskriterier. I tillegg skal eleven legge ved en kort søknad med begrunnelse for ønsket om opptak, presisering av ambisjoner samt egenvurdering av ferdighetsnivå. Dokumentasjon fra spill på krets- og/eller landslag teller positivt i vurderingen, opplyser Langeland.

Fem skoletimer

Treningen og undervisningen i fotballfaget skal tilsvare fem skoletimer i uken i hvert av de tre årene. Det vil si to til tre treningsøkter pr. uke, ledet av høyt kvalifiserte trenere. Stipendiat Ann-Kristin Nilsen fra Høgskolen på Vestlandet forsker på spillerutvikling i fotball, og er blant dem som skal bidra med sin kompetanse. Roy Wassberg, som trener både A-laget og gutter 16-laget til FK Fyllingsdalen, er også klar. Han synes det nye tilbudet virker spennende.

Roy Wassberg blir trener på det nye fotballfaget. (Foto: Kim Bøyum)

− Hvis jeg kan være med på å bidra til noe som kan styrke Fyllingsdalen som bydel, gjør jeg det gjerne. Mange talentfulle elever søker seg til toppidrettslinjen på Tertnes, men nå skal vi prøve å få dette til her i Fyllingsdalen, sier Wassberg.

Må passe balansen

For førsteklassingene vil fotballfaget på fem timer komme i tillegg til ordinær skolebelastning. Det andre og tredje året vil faget være en del av den normale studiebyrden på 30 timer pr. uke.

− Først og fremst tror jeg at dette krever av elevene at de er motiverte både til skole og idrett. Skal en bli toppidrettsutøver og samtidig klare videregående skole, må det være en balanse mellom trening, skole og restitusjon. Dette er noe vi kommer til å legge til rette for når timeplanen legges, sier Langeland.

− Vi ser ikke for oss at dette nødvendigvis bare skal være for de største talentene. For å lykkes som toppidrettsutøver er et av de viktigste talentene utholdenhet, og vilje og evne til å tåle at prestasjoner varierer. Dette er noe som er vanskelig å «måle» når elevene er 15-16 år, påpeker avdelingslederen.

Tidligere hadde Fyllingsdalen vgs en fotballinje som gikk over fire år. Å legge opp til et ekstra skoleår for elevene har ikke vært vurdert denne gangen.

− Det er vårt inntrykk at de fleste elevene ikke ønsker å bruke ekstra tid på å bli ferdig med videregående. Det er også mer utfordrende for skolen å legge opp til et fireårig løp, sier Langeland.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker