• − Offentlige «trafikkkroner» benyttes noen ganger til unyttige tiltak, skriver Karl Strydom Eideund.

«Ungdommen må vente til de selv blir bestefedre før fortauet kommer»

Farlige skoleveier − hvorfor tar det så lang tid? spør Karl Strydom Eidesund (Laksevåg Høyre).

MENINGER: Jeg er glad for at Sydvesten og Senterpartiets Hege Åse Solbakken tar opp saken om farlige skoleveier i Laksevåg bydel i siste Sydvesten. Vi i Laksevåg Høyre har også hatt innlegg vedrørende samme tema. Jeg vil selv påpeke en del ting som kan ha sammenheng med at ting tar så lang tid å få korrigert når det gjelder utbedringer av denne art.

1. Offentlige 'trafikkkroner' benyttes noen ganger til unyttige tiltak og kan her nevne to eksempler men det er mange flere. For det første er der foretatt etablering av såkalte kantstopp i stor stil. Vil gjerne vite om det er noe politisk vedtak som står bak? Et annet eksempel som er noe en kollega av meg har prøvd å finne ut av er hvem som står bak etablering av alle informasjonsskiltene for syklister som er kommet opp og hvem som har vedlikeholdet. Et bilde viser et skilt som har ligget nede nå i 2 år selv om det er meldt til kommunen.

2. Universell utforming. En standard som Statens Vegvesen benytter når man for eksempel skal etablere fortau. I utgangspunktet høres jo dette flott ut. 2 meter bredde på fortau overalt ville være kjempebra, men når realiteten blir at skoleungdommen må vente til de selv blir bestefedre før fortauet kommer på plass, da må man i en del tilfeller vurdere om det ikke er bedre med en noe mer fleksibel standard for å unngå økte kostnader og tid for planlegging og ekpropriasjon av hageeiendommer.

Det vi som lokalpolitikere også må være med på er å spille inn forslag til kommunens Trafikksikkerhetsplan som rulleres, da gjerne i samarbeid med FAU på skolene.

Til slutt et lite hjertesukk: Tenk om man hadde benyttet de midlene man nå bruker på sykkelbro ved Fløen til å få fart i alle tiltakene som venter i forhold til Trafikksikkerhetsplanen? Det ville gagnet mange flere av Bergens innbyggere og ikke minst barna og bekymrede foreldre!

Karl Strydom Eidesund, leder Laksevåg Høyre

Relaterte saker