• Koronaviruset bryr seg ikke om fargen på partilogoene, skriver forfatterne av dette innlegget, Chris Jørgen K. Rødland (bildet), Kjersti Pettersen og Didrik Fasmer. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

«Nå er det Bergen kommunes tur til å stille opp for byens næringsliv»

Byens næringsliv har i mange år lagt grunnlaget for solide inntekter som har tilfalt kommunen. Nå er det kommunens tur til å strekke ut en hånd tilbake, og sikre at dette fortsetter.

Et velfungerende næringsliv er meget viktig for Bergen. Høyres bystyregruppe i Bergen er derfor glade for at et tverrpolitisk bystyre i forrige bystyremøte vedtok en krisepakke for byens næringsliv og innbyggere for øvrig.

Bystyret ønsker å bruke ytterligere 135,75 millioner på krisetiltak, i tillegg til det opprinnelige forslaget på 265 millioner. Det er resultatet av forhandlingene, som ble startet på initiativ fra Høyre og videreført av byrådet som leverte forslag til krisepakker. Til sammen er det bevilget ca. 400 millioner totalt. 

Krisepakken inneholder blant annet:

  • 25 millioner kroner til en pakke for barn og familier i utsatte situasjoner.

  • 50 millioner kroner til å sikre at skolene har kapasitet og ressurser til å gjennomføre en kontrollert åpning.

  • 3 millioner kroner til kulturelle tiltak på sykehjem og seniorsentre.

  • Tilskuddsordning for at barn og unge ikke faller ut av organisert idrett.

  • Ytterligere 5 millioner kroner til breddeidretten.

  • 10 millioner kroner til å bidra til å øke byggeaktiviteten i Bergen.

  • 5 millioner kroner til å styrke kulturdelen av tiltakspakken.

  • 4 millioner til en pakke for lærlinger hvor blant annet hensikten er å sikre permitterte lærlinger et uavbrutt utdanningsløp

Koronaviruset bryr seg ikke om fargen på partilogoene. Arbeidsledigheten femdoblet seg på to uker. Da permitteringene slo inn, ble næringslivet slått ut. Høyre kunne ikke slå seg til ro med at bedrifter sliter og folk mister jobben.

Høyres mål har hele tiden vært å komme med tiltak som virker. Derfor har vi etter samtaler med næringslivet foreslått å fremskynde byggeprosjekter, øke byggeaktiviteten og redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesak. Dette gjør at små og store prosjekter kan realiseres raskere og vi bidrar til å holde hjulene i gang.

Det har vært viktig for Høyre at vi gjør det vi kan for å ta vare på jobber og velferd, også innenfor kultur og idrett. Med disse tiltakene prøver vi å unngå at idrettslag og andre organisasjoner kommer i en vanskelig situasjon, og at folk har en jobb å gå til også etter krisen.

I krisetider må vi stå sammen. Dette er begynnelsen på kommunens tiltak. Sammen skal vi sørge for en kontinuerlig dialog med byens næringsliv. Dere vet hvor skoen trykker, og hvor kommunen bør bidra fremover!

Av Didrik Fasmer, bystyrerepr. Høyre fra Laksevåg, Kjersti Pettersen, bystyrerepr. Høyre fra Fyllingsdalen og Chris Jørgen K. Rødland, bystyrerepr. fra Fyllingsdalen

Andre saker