• Karl Strydom Eidesund.

«Vil byrådet egentlig ha bergensere i Bergen vest?»

Flertallet fjerner forutsigbarhet for utbyggerne med et pennestrøk, skriver Karl Strydom Eidesund, leder av Laksevåg Høyre.

MENINGER: På onsdag ligger det an til at bystyret sier nei til utbygging av familievennlige boliger på Torvmyra på Laksevåg, stikk i strid med kommunens egen fagavdelings anbefalinger. Flertallet fjerner forutsigbarhet for utbyggerne med et pennestrøk, og vi spør oss om byrådet egentlig vil ha flere bergensere i Bergen vest?

Torvmyra ble i sin tid ervervet og tilrettelagt for boligformål gjennom Bergen Tomteselskap. Gjeldende plan for Laksevåg ble godkjent i 2007 og flere av feltene er allerede bygget ut. Likevel sier byrådet nå stopp på dette byggetrinnet. Dette til tross for at både utbygger og kommunens fagetat har fulgt opp et enstemmig politisk vedtak i komite for miljø og byutvikling i desember 2017. Forstå det den som kan.

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer hvor det skal bygges boliger, og når byrådet har sagt nei til mange boligområder, som feks på Harafjellet og Leidarkollen, er det uforståelig for oss at ikke dette prosjektet på Torvmyra på bare femten boliger får slippe gjennom. Torvmyra har nemlig mange fine kvaliteter. Det ligger i et område med gode oppvekstvilkår for barn med trygg skolevei og nærhet til flotte naturområder. I tillegg er det tett på Bergen vests største arbeidsplass, Haakonsvern. Utfordringene som Torvmyra har knyttet til flystøy og nærhet til vassdrag ble løst i planen, og dette kunne blitt et virkelig flott prosjekt.

Hver gang de som styrer sier nei til å utvikle Bergen, sendes innbyggere ut av byen vår og tilbake i form av køpendling fra nabokommunene hvor boligtomtene er mange. Selv miljøpartier burde skjønne at klimagassutslippene fra biler ikke lar seg stoppe av Autopass på Sotrabroen.

Det er også et paradoks at bystyret i samme møte behandler en lignende utbyggingssak i Arna, hvor byrådet og bystyret kommer til totalt motsatt konklusjon. Hvor er forutberegneligheten blitt av? Høyre mener at det må være mulig å være bergenser i Bergen vest også i fremtiden. Vi vil legge til rette for familieboliger og dermed skape en grønn by vi har råd til å bo i. Det krever at byutviklingen er mer forutsigbar enn skiftende byutviklingsbyråder.

Av Karl Strydom Eidesund, leder av Laksevåg Høyre

Andre saker