• De neste papirutgavene av Sydvesten kommer 3. september og 17. september.

Oppdatert informasjon om papirutgaven:

Tusen takk til våre abonnenter!

Det er på sin plass å rette en varm takk til alle dere lojale abonnenter som har vist forståelse i en spesiell tid.

Fremdeles befinner Sydvesten seg i en situasjon der vi ikke er i stand til å gi ut avis hver uke slik vi er vant til. Til de av dere som savnet avis torsdag 27. august:

De neste papirutgavene av Sydvesten kommer 3. september og 17. september. Dette skyldes koronasituasjonen og permitteringer som følge av den.

Dette skrev vi om situasjonen i juni, og det gjelder fortsatt:

I starten av mars opplevde vi at store deler av avisens inntekter forsvant over natten. Dette fikk raskt konsekvenser for dere abonnenter. Vi i redaksjonen ble delvis permittert, og papiravisen kom ikke lenger ut hver uke.

Når du lager avis med en bitteliten redaksjon, er du vant til at uforutsette ting kan oppstå. Likevel er vi vant til at det alltid ordner seg til slutt.

Denne gang ble det umulig å fortsette som om ingenting hadde hendt. Å kjøre på som før i det som har vært en unntakstilstand, ville vært uansvarlig og kortsiktig tenkt. I stedet har vi forsøkt å informere våre abonnenter om utfordringene vi har hatt, og om hvorfor avisen ikke har kommet ut som vanlig. Hele tiden har vi måttet ha to tanker i hodet samtidig: Målet har vært å gi ut en så god avis som mulig – på papir så vel som digitalt – samtidig som vi har måttet holde utgiftene på et minimum for å sikre at Sydvesten står best tenkelig rustet på den andre siden av krisen. Fortsatt er det et stykke igjen til “normalen”. Selv om situasjonen ser lysere ut nå enn for tre måneder siden, er vi ikke tilbake der vi var i forkant av koronakrisen.

Underveis har vi – heldigvis – fått mange e-poster og telefoner fra abonnenter som lurer på hvor ukens avis er blitt av. Gjennomgående er vi blitt møtt med forståelse og oppmuntrende ord når vi har forklart situasjonen. Derfor er det på sin plass å rette en varm takk til alle dere lojale abonnenter som har vist forståelse i en spesiell tid.

En viktig oppgave framover blir å rapportere om koronakrisens konsekvenser for folk i vårt område. Ennå gjenstår det å se hvordan enkeltpersoner, familier og bedrifter vil bli påvirket på lengre sikt.

Med beste hilsen fra Sydvesten-redaksjonen

Andre saker