• Trond Wathne Tveiten (Foto: Camilla Glaister)

«Lokalt engasjement mot atomvåpen nå!»

For 75 år siden slapp USA atombombene over Hiroshima og Nagasaki, og drepte minst 120 000 mennesker umiddelbart, skriver Trond Wathne Tveiten.

MENINGER: Det er anslått at cirka 213 000 personer døde innen utgangen av året 1945 som følge av atombombene og strålingsskader. De humanitære konsekvensene av atomvåpen er enorme. Atomvåpen dreper umiddelbart, og i generasjoner fremover. 

Det var global enighet om at dette aldri måtte skje igjen, men arbeidet for nedrustning er stoppet opp og 75 år senere er atomtrusselen større enn på lenge. 

Jeg er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Det bør du også være! 

Trusselen om atomkrig øker, normen om ikke-bruk svekkes, nedrustningsavtaler brytes og det internasjonale kontrollregimet rakner. Likevel er atomvåpen et sjeldent tema i den norske offentlige debatten, nasjonalt og lokalt. 

Mer enn halvparten av verdens befolkning lever fremdeles i land som enten har atomvåpen eller som er medlem av en atomvåpenallianse. Vi har alle rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Nå er det på tide at vi krever det 8 av 10 nordmenn ønsker!

Historien viser at lokalt engasjement har vært avgjørende for å skape tilstrekkelig press til å få til nedrustning internasjonalt. 

I 2017 vedtok FN et forbud mot atomvåpen, og så langt har 37 stater ratifisert forbudet. Norge er ikke med. Det til tross for at 8 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot atomvåpen. 

Norge tilhører et mindretall som tviholder på forestillingen om at atomvåpen er nødvendige og legitime. Vi kan ikke godta at Norge går imot flertallet i FN som jobber for å styrke normen mot atomvåpen og å gjøre det til å belastning å ha og true med å bruke atomvåpen. 

Vi må kreve at Norge signerer og ratifiserer FN-traktaten som forbyr atomvåpen før det er for sent.

Av Trond Wathne Tveiten, Nei til Atomvåpen Bergen

Andre saker