• Tidligere Holen-elev Arne Jakobsen forteller her om skolens historie.

Minner om samhold, avstraffelser og grufulle tannlegebesøk

Arne Jakobsen snakket om gamle skoleminner da Holen skoles hundreårsdag ble markert.

Innsendt av Arne Jakobsen

I regi av Laksevåg Kulturhistoriske Forening ble Holen skoles hundreårsjubileum i august markert på den tidligere skoleplassen for den midlertidige skolen som lå ved Laksevåg museum.

Det var møtt frem en rekke tidligere elever som både koste seg i det fine været og med gjensynet med tidligere elever.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av den initiativrike leder av foreningen Berit Berntsen som straks ga ordet videre til tidligere rektor ved Holen og Håstein skoler, Laksevåg-jenten Elbjørg Kortsen. I sin tale var hun innom muntre historier om at skolen i alle sine læreplaner hadde lagt vekt på betydningen av samarbeid og solidaritet med andre.

Nestor i foreningen og ildsjel Rolf Zachariassen holdt tale som tidligere elev ved skolen, hvor han brakte tanker om arbeidet med å få brakt det første skolehuset fra 1865 tilbake til Laksevåg. Skolehuset har hatt en omfattende rundtur og står i dag på Juvik på Askøy. Rehabiliteringsplaner er utarbeidet, dugnadsgjenger er organisert. Vi har allerede fra stiftelser mottatt kr 300.000. Nå ventes det at de bevilgende myndigheter stiller opp med resten.

Sang og musikk

Nåværende lærer ved skolen Gisken Nygaard hilste jubilanten ved å minne om at sang og musikk hadde alltid stått sterkt ved skolen, og minnet om at Nordahl Griegs sterke sang «Kringsatt av fiender» var mye brukt. Hun avsluttet sin tale ved å fremføre tre vers av sangen.

Arne Jakobsen, elev ved den siste avgangsklassen da Holen skole holdt til i tyskerbarakkene på Jansonmarken fa 1946 til 1953, holdt hovedtalen. Han minnet om at dette var en stor dag i Laksevågs historie. En skole som har opplevd det meste, krigens herjinger med bombing, tragedier og tap av mange liv.

Spesielt vi som skulle bli de siste som gikk ut her på St. Hansaften i 1953, bålet i Kikebukten var klart til festlighetene som skulle finne sted her nede på Holmen denne kvelden, har særlig grunn å minnes skolens tidligere elever og lærere sin kamp for livet og dets skjebne. Midt i tragedien førte det til samhold og styrke som Laksevåg er så kjent for.

Gode skolepolitikere

På denne dag i 1920 ble den nest største landsfolkeskolen, men den best utstyrte, erklært åpnet i nærvær av en rekke innbudte gjester med daværende fylkesmann, biskop og medlemmer av herredstyret i spissen.

Det er ikke til å komme forbi at tross kommunens svake økonomiske situasjon, har kommunens folkevalgte (skolestyret) alltid lagt vekt på at elevene og skolen skulle ha de beste forholdene. Det var gode skolepolitikere i alle partier, men i en slik stund som dette, er det særlig grunn til å trekke frem én av disse:

Olav Hilmar Iversen (A) ble valgt inn i skolestyret i 1951, han ble skolestyrets formann fra 1955 til kommunesammenslåingen i 1972 og fortsatte som Arbeiderpartiets skolepolitisk talsmann i nye Bergen frem til 1979. Det skulle bli nesten 30 års innsats for utviklingen av norsk skole.

Oppgjør med gamle metoder

Tidligere skoledirektør Karl Bakke har fortalt meg at kranfører Iversen fra tidligere BMV Laksevåg i ledige stunder skrev notater på en kryssfinerplate som skulle bli retningsgivende for den nye enhetsskolen i Norge. Og Karl Bakke uttrykte dette på sin spesielle måte «Eg skal seia deg, Jakobsen, at det var vettige ord som stod i notata.» Det hører og med til at alle Iversens barn har vært elever, hvorav en gikk i min klasse, Tore-Olav, den senere professoren i historie.

Jeg kommer opprinnelig fra Fana og startet min skolegang i 1946 på Kirkevold skole, før jeg kom til Laksevåg ved påsketider i 1949 og startet i 4. klasse fra skoleåret 1949. Jeg har selvsagt gode minner der oppe fra, men det overgår ikke det samhold og styrke og de gode lærerkreftene som jeg ble møtt med her på Holen. Det var flotte år vi hadde her i barakkene hele tiden til vi gikk ut som siste avgangsklasse her St. Hansaften 1953 og kunne se en lys fremtid foran oss.

Men la meg ikke glemme at det fantes lærere som falt for fristelsen for å avstraffe på sin spesielle måte. Huskes også det oppgjør vår klasseforstander Arthur Axe tok for denne hendelsen. Det var et skvært og rettferdig oppgjør han tok for den urett en av hans elever ble utsatt for.

Skremmende tannlegebesøk

Og sikkert mange husker med gru tannlegebesøkene i posthuset på Fergebryggen, hvor «Hestetrynet» med «blodig» tannlegefrakk var skremmende for små barn. Han var jo selve symbolet på utspekulert barnemishandling.

Til tross for dette og trange og til dels kummerlige forhold ble det folk av oss og. Vi fikk lære om styrken å stå sammen – en egenskap som har betydd mye av det fineste for oss som har trådd våre barnesko ved Puddefjordens vestre bredder.

Vi dro på skoletur til Sverige og Gøteborg − og Laksevågs vennskapskommune, Lærum, hvor vi ble innkvartert privat. Det skulle bli glade dager med mange gode minner. Blandingsklassen året etter oss måtte på grunn av «uartige» gutter nøye seg med en tur med Laksevågfergen til Nøstet, spasertur inn til Dokkefergen og spasertur tilbake til den nye skolen i Holen.

 

 

Milepæler i Holen skoles historie

1920  Holen skole ble bygget og innviet.

1931  Skolen utvides med framhaldsskole.

1944   Skolen blir bombet og ødelagt.

1946  Holen skoles elever begynte på skole i brakkene på Jansonmarken.

1954   Ny Holen skole blir bygget (senere Håstein skole).

1959   Ny Laksevåg realskole/gymnas blir bygget på samme tomt som Holen skole i 1920.

1970/71  Niårig grunnskole blir innført i Bergen og Holen barneskole, 1. til 6. klassetrinn flyttes ned i bygget til Laksevåg realskole/gymnas.

1970  Klassetrinnene 7. til 9. fortsatte på daværende barnetrinn og ble ungdomsskole. Skolen fikk da navnet Håstein ungdomsskole.

1984  Bergen kommune truer med nedleggelse av fem skoler, blant dem er Håstein skole.

2009   Håstein og Holen blir slått sammen til en kombinert skole, navnet ble Holen skole.

2019  Ungdomsbygget rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg, resten rehabiliteres. Den nye skolen skal etter planen være ferdig til skolestart 2021/22.

(Kilde: Holen Skole gjennom 90 år)

Andre saker