• Regjeringen bør lytte til norske kommuner, mener innsenderen. (Foto: Privat)

Bergen står klare til å ta imot Moria-flyktninger

Om alle verdens land tok imot 50 flyktninger, hvor skal de resterende 3500 dra da? spør bystyrerepresentant Christine Ødegaard (MDG).

MENINGER: Flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos har brent ned. 13.000 flyktninger, som allerede levde under til dels umenneskelige forhold, står nå uten et sted å bo etter at leiren er fullstendig jevnet med jorden. Regjeringens svar på denne katastrofen er at rike Norge skal ta imot 50 flyktninger. Om alle verdens land tok imot 50 flyktninger, hvor skal de resterende 3500 dra da?

Den nasjonale responsen etter Moria-brannen viser at regjeringens politikk ikke er i takt med folks ønske om å hjelpe, og som norske kommuner har vist at de vil og kan. Både Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø har varslet at vi kan ta 50 hver. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt har uttalt at Norge minst bør ta imot 500.

Bystyret i Bergen har vedtatt at vi vil bosette inntil 195 flyktninger i år. Hittil har vi bosatt langt færre enn vi har kapasitet til. Det betyr at Bergen alene fint kan klare å ta imot alle Moria-flyktningene regjeringen har sagt at de vil hente.

Jeg er glad for at Norge endelig er blant landene som bidrar til å ta imot flyktninger fra Moria, men 50 er både for lite og for sent når 13.000 ikke får dekket helt grunnleggende behov som tak over hodet, mat, skolegang for barna, eller tilstrekkelig helsehjelp under en pågående pandemi. Regjeringen bør lytte til norske kommuner som har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere. 

Vi ser nå konturene av et kommuneopprør mot regjeringens kalde og puslete svar på tragedien i Moria. Norske kommuner har sagt ja til å ta imot mer enn 4.900 flyktninger i 2020. Så langt i år har vi bare bosatt 800. I Bergen står vi klare til å gjøre vårt.

Av Christine Ødegaard (MDG)

Andre saker