• Holen skole har fått påvist koronasmitte

Koronasmitte på Holen skole

To personer tilknyttet 8., 9. og 10. trinn på Holen skole har fått påvist koronasmitte.

Smittevernkontoret driver nå smittesporing av nærkontakter.

Skolen har tatt forholdsregler i samråd med smittevernkontoret og innfører hjemmeskole for elevene på 8., 9. og 10.trinn fra og med tirsdag 22. september frem til og med 23. september, eller til smittesporingen er over.

Elevene som har hjemmeskole oppfordres å være hjemme også på fritiden i den perioden de har hjemmeskole. 

Skolens ledelse venter på videre beskjeder fra smittevernkontoret og vil sende ut nærmere beskjed om når eleven på 8.-10. trinn skal møte på skolen igjen.

Skolen oppfordrer dem som har spørsmål i forbindelse med koronasmitten ved Holen skole om å ta kontakt med skolen.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker