• Arne Jakobsen mener fyllingsdølene har ventet lenge nok.

Meninger:

Brev til byrådslederen om kulturhuset i Fyllingsdalen

Dette er ingen bønn, men det er et krav om at det vises for respekt for Fyllingsdalens mangeårige håp og ønsker, skriver Arne Jakobsen (Ap).

Fyllingsdølene har vært tålmodige. De har ventet lenge. Bydelshus/Kulturhuset har stått på ønskelisten til partiets lokalavdeling siden midten av 60-årene. I min første periode i bystyret reiste jeg en interpellasjon om kulturhussaken. Gjennom nøysomt arbeid fikk vi også to ganger avsatt midler til form. Første gang ble midlene av administrasjonen (uten politisk behandling) brukt til restfinansiering av Kulturbygg/Gymnastikkbygg ved Kirkevoll skole. Andre gang ble midlene brukt til å redde et håpløst byggeprosjekt satt i gang av Fyllingsdalen teater.

Vi er selvsagt ikke mot at en kulturinstitusjon som teateret er i dalen får kommunal hjelp. Det pekes imidlertid på at ved begge midlene som var avsatt til kulturhuset, var det en hake tilført, nemlig at pengene skulle tilbakeføres prosjektet Kulturhus i Fyllingsdalen. Det var og er sterke krefter i Høyre i dalen som har stor forståelse for et slikt syn. Det hører med til historien at i hele perioden hvor Høyre ledet byrådet, ble det ikke avsatt en krone til formålet.

Vår mangeårig gruppeleder og kulturkjempe Per Kragseth har som kjent engasjert seg sterkt for saken. Gjennom hans ledelse av kulturrådet i dalen er det foretatt tomtevalg og romprogram for kulturhuset. Jeg kan ikke se at nåværende kulturbyråd har lagt så mye positivt inn i saken.

Dette er vår sak og det ville være naturlig at den gamle partikjempen og hedersmannen Per Kragseth blir med når meldingen kommer om at det i budsjettet for 2021 blir avsatt midler til Kulturhuset i Fyllingsdalen. Jeg er selvsagt kjent med at det finnes også andre viktige formål, men kulturhussaken har stått på kommunens venteliste svært lenge. Nå gjelder det å stå på. Folk i dalen begynner å miste håpet, og det håpet må vårt kjære parti sørge for at blir realisert. Dette er ingen bønn, men det er et krav om at det vises for respekt for Fyllingsdalens mangeårige håp og ønsker.

Av Arne Jakobsen (Ap)

Andre saker