• Jörg Hänicke på Laksevåg vil opprette et lokallag i Hjernesvulstforeningen. Han er selv rammet av hjernesvulst. (Foto: Privat)

Vil opprette nytt lokallag:

«La oss prate hjernesvulst»

I 2019 ble mer enn 900 mennesker diagnostisert med svulst i sentralnervesystemet. Halvparten menn, halvparten kvinner. Hjernesvulst forskjellsbehandler ingen.

Sett at vi har rundt 5 millioner innbyggere i Norge så høres 900 kanskje ikke ut som det største tall. Ikke som lungekreft eller brystkreft som rammet mer enn 3000 personer hver det samme året.

Men 900 er mange mennesker. Så mange, at det nesten er litt pussig at vi ikke hører mer om denne diagnosen. For for hver pasient er det en familie, venner, naboer og kollegaer og livene deres snues plutselig opp/ned. 

Men vi prater ikke så mye om det. Hvorfor gjør vi ikke det? Det er ikke fordi vi ikke bryr oss. Det er ikke slik vi er. Kanskje vi lar være fordi det er så ubehagelig. Det er så skummelt. En svulst i hjernen...stedet der vi styrer og kontrollerer enhver funksjon av kroppene våre. Stedet der vi har våre følelser, våre drømmer. Oppbevarer våre minner. Alt det som gjør oss til den personen vi er, er truet. Og i 2020 vet vi fortsatt ikke hvorfor noen av oss utvikler den og andre ikke gjør det.

Å få diagnosen hjernesvulst forandrer oss. Å bli behandlet forandrer oss også. Verden etter diagnosen er annerledes og det er mye en skal sette seg inn i. Noen blir rammet av epilepsi.

Noen har problemer med balansen. Noen har talevansker. Noen husker endå dårligere enn det de gjorde fra før av. Enkelte forandrer sin personlighet og det mennesket vi var så glad i...er plutselig vekke.

I en krevende situasjon er vi blant de heldige her på Vestlandet, for vi har ett av landets beste sykehus. På Haukeland er det dyktige nevrokirurger, onkologer og andre spesialister som hjelper oss å komme i gang. Men det er etter at vi er skrevet ut fra sykehuset den egentlige reisen begynner.

Her ønsker Hjernesvulstforeningen å trå til.

Vi ønsker å opprette et lokallag som arrangerer lavterskeltilbud for mennesker som er rammet av hjernesvulst. Pasienter og pårørende. Felles spasertur. Kortspillkveld. Grilling. Vi kan ikke ta vekk svulsten. Vi kan ikke fjerne alle defisitene.

Men vi kan forstå hverandre og gi hverandre støtte. Og sammen, det er jeg sikker på, kan vi lære å le.

Ved interesse kontakt Hjernesvulstforeningen på post@hjernesvulst.no

Av Jörg Hänicke, Laksevåg

Andre saker