• Ingen vet helt hvordan julen blir i 2020 ennå, men FHI håper at rådene deres kan bidra til å gjøre julehandelen så smittefri som mulig.

FHI har kommet med råd for en smittefri julehandel

Med et høyt smittepress i store deler av landet, og i Bergen, har Folkehelseinstituttet i dag kommet med egne smittevernsregler for en trygg julehandel, både for de handlende og handelstanden.

FHI har lansert rådene på sine egne sider, og presiserer at kommuner kan innføre strengere lokale tiltak. De anbefaler derfor alle å sjekke kommunen sine hjemmesider i tillegg, og holde seg oppdatert. De nasjonale tiltakene kan også endre seg med smittesituasjonen.

– Det er fint å tenke alternative tider og måter å handle på. Hensikten er å redusere antall kontakter for å minke sjansen for smittespredning, forklarer overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

Råd til deg som handler 

Hold deg hjemme hvis du er syk.

Handle gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene.

Hold minst 1 meters avstand til andre kunder og betjeningen.

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig. 

Unngå å ta kollektivtransport hvis mulig.

Utsett handlingen til senere hvis du ser at det er trengsel. 

Vurder netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe.

Ikke utsett julehandelen til de siste dagene før jul hvis du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.

Råd til handelsstanden 

Butikkeier må ta ansvar for å tilrettelegge for at kunder kan holde avstand, både inne i butikken, på kjøpesenteret, ved pakkedisker og eventuelt også utenfor butikklokalet hvis kundene må stå i kø. 

Det må ikke slippes inn flere enn det er plass til i lokalet, slik at alle klarer å holde minst 1 meters avstand til andre i lokalet. For kjøpesentre bør det utarbeides en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer. 

Tilrettelegg gjerne for netthandel eller andre løsninger for utlevering av varer.  

Det kan være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå at
mange kunder samles samtidig.

Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet.  

Informer kunder om å holde seg hjemme ved sykdom. 

Legg til rette for god håndhygiene i lokalet. 

Ta hensyn til risikogrupper, for eksempel ved å ha tidspunkter der de inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede. 

− Både kunder og handelsstanden må huske på at det ikke er tilstrekkelig å bruke munnbind ved trengsel. Et av de viktigste tiltakene mot smitte er å holde god avstand til andre. Bruk av munnbind veier ikke opp for manglende avstand, sier Bruun. 

Videre anbefaler FHI at arrangementer som konserter og liknende som samler mange personer på ett sted, unngås.   
Butikker og kjøpesentre som planlegger førjulsarrangementer, må forholde seg til lokale og nasjonale bestemmelser og råd for arrangementer.  
 

Andre saker