• Sokneprest i Sælen menighet, Frode Øglænd mener det er viktig å ta vare på seg selv, men enda viktigere å ta vare på den som trenger det enda mer enn deg selv, spesielt i disse dager. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Meninger:

Et liv etter korona og Trump?

Er det et liv etter korona og presidentvalget i USA?

Innsendt av Frode Øglænd, sokneprest i Sælen menighet 

De to store marene som har ridd verden de siste månedene, og lagt beslag på det aller meste av nyhetsbildet. For noen kan det virke som det er like usannsynlig at det er et liv etter korona som at det er et liv etter døden. Det er jo det vi bekjenner på gudstjenestene våre, at vi tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Eller som han sa det, min venn human-etikeren: Jeg tror på et liv før døden. Det gjør faktisk jeg også. Det gamle bildet av kristne som bare sitter med foldede hender i fanget og venter på et liv i det hinsidige, er hindsides dagens virkelighet. Kristne kirker, organisasjoner og enkeltmennesker gjør ufattelig mye godt rundt om i verden. Humanitært arbeid, eller medmenneskelighet, som det også kalles. Som Jesus sa: Det er to store bud: Du skal elske Gud og du skal elske din neste som deg selv. Hadde Jesus vært oppdatert på alle elsk-deg-selv-bølgene som har skyllet over (den vestlige) verden i senere år, hadde han kanskje sagt: Du skal elske din neste mer enn deg selv. Underforstått: Det er viktig å ta vare på seg selv, men enda viktigere å ta vare på den som trenger det enda mer enn deg selv. 

Et gammelt visdomsord sier: «Gårsdagen er forbi. Morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren.» Og alle andre som kan hjelpe hverandre. Eller som det heter: Carpe Diem, grip dagen. Hva som venter rundt neste sving vet du lite om, så hvorfor bekymre deg om det? Benny Andersen – han med Om lidt er kaffen klar – ble på sine eldre dager spurt av en journalist om han ville gjort noe annerledes, hvis han fikk leve om igjen. «Nei, ikke mye,» svarte han, «men jeg ville kuttet alle bekymringene jeg hadde. For nesten ingen av dem gikk jo likevel i oppfyllelse.» 

Andre saker