Leder:

Et kutt som rammer de svakeste

Rusmisbrukerne ruser seg som kjent ikke kun i kommunens kontortid.

Å snekre sammen et forsvarlig budsjett når økonomien til kommunen er sterkt påvirket av en pågående pandemi som har ført til at utgiftene har skutt i været, forstår vi er en krevende oppgave. Vi forstår også hvor viktig det er at nettopp i krisetider er det fornuftig at budsjettet er både nøkternt og forsvarlig. Pandemien er på ingen måte over og ingen kan med sikkerhet si hvordan det neste året blir. 

Men så er det slik at et nøkternt og forsvarlig budsjett ofte henger sammen med mange kutt. Det gjør også dette budsjettet. Noen kutt kan en forstå, andre er helt ubegripelige. Som forslaget om å kutte i åpningstidene til MO-senteret på Gyldenpris, tidligere kjent som Straxhuset.  Ikke bare er det foreslått å begrense åpningstiden til tjenestene på senteret, det ligger også et forslag om å kutte kvelds-, helge-, og helligdagstilbudet til det ambulerende overdoseteamet. Med andre ord skal de kun være operativ i kontortiden i ukedagene. «Mange brukere har spurt sarkastisk om kommunen tror at rusmisbrukere slutter å være rusmisbrukere klokken fire om ettermiddagen og begynner igjen klokken åtte om morgenen», forteller den lokale Senterpartipolitikeren Stig Torgersen.

Det er et betimelig spørsmål. Det ambulerende overdoseteamet har 60-70 prosent av sine utrykninger etter klokken 16.

Heldigvis har både Torgersen,enhetsleder ved MO-senteret Gyldenpris Hugo Torjussen, og Hilde Onarheim (H) leder for bystyrets utvalg for helse og sosial, reagert på kuttforslaget. 

Torjussen sier han skjønner at de ikke kan være fredet fordi de jobber med rusavhengige, men han reagerer på at de ikke selv har fått anledning til å komme med forslag til hvordan de kan spare penger. Det må vi håpe på at de nå får anledning til. Å lytte til dem som vet best hvordan de kan gi et tryggest mulig tilbud for minst mulig penger, vil være det eneste riktige å gjøre nå.

«De timene ekstra betyr veldig mye for dem det gjelder. Det dreier seg jo egentlig om lite penger i det store hele», mener Onarheim.    

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Boby Jaffery (Ap), sier at hun aldri synes det er kjekt å måtte kutte i tjenestetilbudet, men at pandemien og underfinansiering fra staten har ført til større usikkerhet og en presset økonomisk situasjon. Hun er nok ikke alene om å ikke synes det er kjekt å kutte i tjenestetilbudet og ei heller om å være klar over at pandemien også er en økonomisk utfordring. Men dette kuttet er urimelig, i hvert fall før noe annet er på plass. 

Frykten som mange har uttrykt for at kortere åpningstider ved MO-senteret vil føre til åpne russcener og mer kriminalitet, mener Jaffery tvert i mot vil bli redusert. «Bergen har erfaringer med at åpne russcener og kriminalitet nettopp oppstår der en har fortetting av lavterskeltiltak», sier Jaffery. 

Hun peker på det faktum at Laksevåg har en fortetting av lavterskeltilbud for rusbrukere. I handlingsplanen er det lagt inn et ønske om å redusere antallet lavterskeltilbud på Laksevåg. Det tror vi vil være positivt for både beboere på Laksevåg og brukerne selv. 

Men før tilbudene til rusmisbrukerne fjernes, flyttes eller blir nedskalert, må det ligge andre tilbud på bordet. 

Rusmisbrukerne ruser seg som kjent ikke kun i kommunens kontortid. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker