• Takk for 2020! (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Leder:

Tusen takk til våre trofaste lesere

Vi har skrevet det noen ganger før, men i årets siste utgave gjentar vi gjerne oss selv: Alle våre trofaste abonnenter skal ha en stor takk for støtten gjennom et meget spesielt og vanskelig år.

Da Norge stengte i mars, opplevde vi at store deler av avisens inntekter forsvant over natten. Mange av de lokale bedriftene som annonserer i Sydvesten, ble enten pålagt å stenge, eller de mistet størsteparten av kundemassen. Dermed var det verken noe poeng eller penger igjen til å annonsere i avisen.

Dette fikk raskt konsekvenser for dere abonnenter. Vi i redaksjonen ble delvis permittert, og papiravisen kom ikke lenger ut hver uke. I en slik situasjon kunne man kanskje tro at vi ville se et ras av oppsigelser og sure tilbakemeldinger. Det har ikke vært tilfelle. Snarere opplevde vi i Sydvesten å bli møtt med stor forståelse når vi forklarte situasjonen, enten det dreide seg om at avisen ikke var kommet i aviskassen som den pleide om torsdagen, eller vi måtte si nei til saker vi ellers ville dekket.

Når vi nå nærmer oss nyttårsaften, er det fortsatt mye vi ikke vet om de langsiktige konsekvensene av koronapandemien, men i Sydvesten er vi glade for for lengst å være tilbake med ukentlige papirutgaver.

I tillegg ser vi at flere og flere leser oss på sydvesten.no eller i Sydvesten-appen. Samtidig som det var viktig for oss å komme tilbake i velkjent form på papir, har vi i høst vært opptatt av å løfte vårt tilbud digitalt. Både trafikktall og tilbakemeldingene fra dere lesere forteller oss at vi i hvert fall har gjort noe riktig. Så skal vi gjøre det vi kan for å bli enda bedre i 2021.

Vi ønsker alle våre lesere et godt nytt år

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker