• Smittetallet holder seg stabile i Bergen. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

11 nye smittede torsdag

Her følger vi den lokale smitteutviklingen.

Torsdag ettermiddag melder Bergen kommune dette:

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i alderen 25-73 år. Fire av tilfellene er importsmitte. 

Det var 1021 personer som testet seg 20. januar.

 

Fra onsdag:

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i alderen 18-62 år. Fire av tilfellene er importsmitte, tre har ukjent smittevei. 

Det var 942 personer som testet seg 19. januar. 

 

Fra tirsdag:

Det er påvist 14 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4384. De smittede er i alderen 9-64 år, og fire har ukjent smittevei.

Det var 1300 personer som testet seg i går (rettet fra 1027).

 

Fra mandag:

Det er påvist 9 nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i alderen 22-47 år. Fem av tilfellene er importsmitte.

Totalt er det 4.401 personer som er registrert smittet.

Det var 974 personer som testet seg i løpet av 17. januar.

 

I tillegg melder kommunen at de vil videreføre de nasjonale tiltakene, men med de lettelsene som regjeringen meldte om i sin pressekonferanse i dag.

Det betyr blant annet at bergenserne igjen kan ha fem på besøk hjemme, barn og unge kan starte opp med fritidsaktiviteter igjen og ungdoms- og videregående skoler går fra rødt til gult nivå.

Samtidig fortsetter skjenkestoppen, og det anbefales fremdeles å utsette eller avlyse større arrangement siden det kun er lov med ti deltakere i private arrangement utenfor eget hjem innendørs, og tjue deltakere dersom man er utendørs.

 

Fra lørdag:

Det er påvist elleve nye smittede siden forrige rapport. De smittede er i alderen 13-53 år. Fire av tilfellene er importsmitte.

Totalt er det 4.387 personer som er registrert smittet.

Det var 983 personer som testet seg i løpet av 15. januar.

 

Fredag ettermiddag melder Bergen kommune følgende:

Det er påvist elleve nye smittede det siste døgnet. De smittede er i alderen 10- 53 år, to av dem er importsmitte og én har ukjent smittevei.

Det er nå gjennomført mer enn 200.000 koronatester i Bergen (200.794 tester).

– Innbyggerne i Bergen har vært veldig flinke til å teste seg, og dette har vært helt avgjørende for å redusere smittespredningen i Bergen. Jeg er stolt over ledere og ansatte i våre tjenester som nå har klart å ta over 200.000 tester. Legevaktsjefen og hennes ansatte har strukket seg langt og gjort en imponerende jobb for at flest mulig skal få teste seg, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

 

Fra torsdag:

Det er påvist 22 nye smittede det siste døgnet, der de smittede er i alderen 8-78 år. 10 tilfeller er importsmitte. 

1070 personer testet seg i løpet av onsdag 13. januar. 

 

Fra onsdag:

23 nye smittede er registrert det siste døgnet, og de smittede er i alderen 17-79. 10 av tilfellene er importsmitte. 

1069 personer testet seg i løpet av tirsdag 12. januar. 

 

Under regjeringens pressekonferanse kl. 15 varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie at det norske folk må forvente forlengelse av de nasjonale tiltakene.

– Vi vet dessverre mer om de negative sidene ved hvert enkelt tiltak, enn vi vet om de positive enkelttiltak har, sa Høie.

Med den voldsomme tredje smittebølgen med muterte varianter av viruset ellers i verden, mener han derfor at det kan hende at de nasjonale tiltakene blir forlenget. Regjeringen skal bruke helgen på å vurdere tiltakene.

 

Fra tirsdag:

Det er 22 nye smittede det siste døgnet. De smittede er i alderen 8-90 år, 12 av tilfellene er importsmitte.

Det var 1902 personer som testet seg 11. januar.

 

Fra mandag:

Det er registrert 16 nye smittede siste døgn, og totaltallet er nå 4305.  Personene som er registrert smittet er mellom 13-69 år. Seks av tilfellene er importsmitte.

1203 personer testet seg 10. januar.

 

Fra fredag:

Det er registrert 25 nye smittede, der de smittede er i alderen 14-69 år og tre av dem har ukjent smittevei. Seks av tilfellene er importsmitte.
Det er to beboere på sykehjem som er smittet med covid-19. 

Det var 1740 som testet seg 7. januar.

Samtidig melder BA at r-tallet har steget til 1, noe som tyder på økende smitte i Bergen.

 

Fra torsdag:

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport, og totaltallet er nå 4231. De smittede er i alderen 6 – 93 år, tre av dem har ukjent smittevei. Av de 15 er det fem som er importsmitte. 

1919 personer testet seg 6. januar.

Fra 4. januar innførte regjeringen strenge restriksjoner for hele landet i håp om å roe kommende smittebølger. De nye reglene og anbefalingene gjelder enn så lenge til og med 18. januar, og omfatter blant annet rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler, skjenkeforbud og en sterk anbefaling om å ikke ha gjester i hjemmet.

 

Anbefalinger for alle i hele landet (fra regjeringen.no)

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Fra 2020:

Det er påvist 20 nye smittede det siste døgnet, og i tillegg er det registrert 18 smittede fra mannskapet på en russisk tråler. Dermed er totaltallet nå 4038. De smittede er i alderen 6 – 66 år, fire av dem har ukjent smittevei.

BA melder dessuten at r-tallet igjen er på 1, altså er smitten stigende i kommunen.

Bergen kommune melder også om at én beboer ved Fyllingsdalen sykehjem er smittet.

Det var til sammen 2126 personer som testet seg i løpet av mandagen, det er 805 flere enn forrige mandag og ny rekord både på Festplassen og Spelhaugen.

Fra fredag

– Det siste døgnet er det registrert fem nye smittetilfeller, og totalt er over 4000 smittet siden 28. februar. Det glidende snittet de siste syv dagene er nå i underkant av syv. Vi har 39 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene, forteller byrådsleder Roger Valhammer. 

Dermed er Bergen godt under det som blir definert som høyt smittetrykk, nemlig 100 smittede per 100.000 innbygger.

Byrådslederen melder også at vi nå tester flere enn for noen uker siden, men at andelen som er testet som får positiv svar, går ned.

– Og det er selvsagt bra at det går den veien. 

På bakgrunn av det, lokale vurderinger og råd fra FHI melder han derfor at de lokale forskriftene ikke blir forlenget etter at de går ut på søndag. Dermed er det de nasjonale restriksjonene som gjelder fra mandag. Valhammer ber likevel folk om å fortsette å passe på og følge alle regler og restriksjoner:

– Jeg er likevel bekymret, dette betyr ikke at vi kan senke skuldrene. R-tallet har steget til 0,7, og vi vil være i en sårbar situasjon fram til vi har vaksinert befolkningen.

Helsebyråd Beate Husa informerte om hvilke restriksjoner som gjelder i jula, nå når de lokale restriksjonene går ut: 

Hold deg mest mulig hjemme 

Ha minst mulig sosial kontakt 

Maks 5 gjester 

Færre gjester om man ikke kan holde avstand 

Hold 2 meters avstand til folk i risikogruppe 

10 gjester to av dagene, men med forutsetning om at avstandskravene overholdes. 

Uavhengig av om du er gjest eller vert kan du være med på maks to selskap i løpet av julen.

Du kan ha 5 personer på overnatting, men dersom alle er fra samme husstand kan man være flere. Disse kan bo på samme rom, andre må ha enerom.

Har du overnattingsgjester, eller overnatter hos noen, teller dette som to selskap siden det strekker seg over to døgn.

Unngå unødvendige reiser, både innenlands og til utlandet. Men å reise hjem til jul er nødvendig reise. 

Man kan reise til fritidsbolig om man unngår kontakt med andre 

 

Fra fredag:

Etter fire uker med strenge og svært inngripende restriksjoner, letter byrådet nå på noen av de strengeste tiltakene.

– Jeg vil nok en gang skryte nesten uhemmet av bergensere og striler for den gode etterlevelsen dere har vist. Dere har vist et utrolig godt samhold, og det er takket være alle sin innsats som nå gjør at vi nå kan lette opp på noen av de mest inngripene tiltakene vi har hatt i Bergen den siste måneden, sa byrådsleder Roger Valhammer. 

 

Restriksjonene som blir lettet på er disse (resten videreføres uendret):

 • Antallet som kan samles i private sammenkomster øker fra fem til ti personer.

 • På offentlige innendørsarrangementer er det lov med 50 deltakere når disse har faste sitteplasser fra og med mandag.

 • Idrettshaller, svømmehaller og treningssentre kan åpne for individuell trening. Bingohaller, museer, biblioteker kan også åpne.

 • Skjenkesteder, restauranter og kafeer får utvide sin åpningstid til klokken 23. Servering av alkohol kan vare til senest 22.30.

 • Videregående skoler må ikke lenger ha rødt nivå, men det blir opp til de enkelte skolene og fylket å avgjøre nivået for hver enkelt skole.

 

Selv om Valhammer kommer med gode nyheter i dag, med 13 nye smittede siste døgn, presiserer han behovet for å fortsette å følge de restriksjonene som gjelder.

– Vi må fortsatt ha begrenset sosial kontakt. Vi er på oppløpssiden med bølge to, men vi er ikke i mål ennå. Vi har stått sammen siden i mars, så vi må ikke snuble når vi er så nærme. Ha færrest mulig gjester hjemme, gå heller ut for å treffes, på restaurant eller kino. Slik støtter du lokale bedrifter som sliter nå.  

 

Fra torsdag:

Det er påvist 10 nye smittede og totaltallet for Bergen er nå 3885. Aldersspennet er 15-79 år, der én av dem er importsmitte og to har ukjent smittevei. De øvrige er i hovedsak nærkontakter. 

1137 testet seg onsdag.

Fra onsdag:

Det er påvist 22 nye smittede det siste døgnet, og totaltallet er nå 3875. Aldersspennet er 11-97 år, og to har ukjent smittevei.

1206 ble testet tirsdag.

Fra tirsdag: 

Det er påvist ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 3853.  Aldersspennet 19 - 97 år. Tre har ukjent smittevei.
Det er nå 12 beboere på sykehjem som er smittet. Siden i går er det én ny beboer på Slettemarken, og sykehjemmet har dermed to smittede beboere. En ansatt på Ulset sykehjem har testet positivt. Ingen beboere er smittet, men fem beboere settes i karantene. For øyeblikket er det 25 ansatte ved sykehjem som er smittet. 

1140 ble testet mandag.

Fra mandag:

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sa på mandagens pressekonferanse at dagens koronatiltak i Bergen i all hovedsak må beholdes til  og med søndag.

Imidlertid gjøres følgende justeringer i den lokale covid-19-forskriften:

 • Ansatte i butikker har ikke plikt til å bruke munnbind dersom det er iverksatt andre smitteverntiltak som bruk av visir, skillevegger og liknende.

 • Kulturarrangementer (hvor det er forhåndsolgt nummererte billetter, og gjestene sitter på faste plasser) og hoteller er unntatt fra regelen om stenging klokken 22.00. Servering av alkohol skal fortsatt avsluttes senest klokken 21.30.

– Ved å holde fast på strenge restriksjoner en uke til, er det godt håp om å komme ytterligere ned i smitteforekomst. Vi ser en god trend, men smittetallene er fortsatt høye og det er behov for at vi kommer ytterligere ned i smittetrykk. I så fall kan det lettes på noen av de mest inngripende tiltakene, sier helsebyråd Beate Husa.

Det er 18 nye smittede siste døgn. Aldersspennet er 10 - 86 år. Fire har ukjent smittevei, og en importsmitte. Smittesporing pågår og har god kapasitet.

Det er nå 11 beboere og 27 ansatte på sykehjem som er smittet. 7 av beboerne er fra Bergen Røde Kors sykehjem, 2 fra Frieda Fasmer, 1 fra Fyllingsdalen og 1 fra Slettemarken. Søndag døde 2 beboere på Bergen Røde Kors sykehjem, og dermed er totalt 38 beboere ved sykehjem i Bergen døde av covid-19. Beboerne på Løvåsen og Midtbygda bokollektiv er nå friskmeldte.

Fra søndag:

Det er påvist 11 nye smittede siden forrige rapport, dermed er det totalt 3825 personer bekreftet smittet med covid-19 i Bergen.

Aldersspennet er 7-60 år. En av disse har ukjent smittevei, og ett tilfelle er importsmitte. Smittesporing er ajour.

Men selv om smittetallene er lave, kom det flere triste nyheter søndag:

En beboer ved Slettemarken sykehjem døde lørdag av covid-19. Senere søndag meldte Bergen Røde Kors Sykehjem at natt til søndag og søndag døde to beboere på sykehjemmet.

Fra lørdag:

Bergen kommune melder om følgende lørdag ettermiddag:

Det er 24 nye med påvist smitte siste døgn, totaltallet er nå 3816. Aldersspennet 4-64 år. Tre av de smittede har bekreftet ukjent smittevei. Smittesporingingen er ajour.

Fra fredag:

Det er påvist 25 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 3793. Aldersspennet er 4-72 år. To av de smittede har bekreftet ukjent smittevei. 

 934 personer testet seg torsdag

Fra torsdag:

Bergen kommune melder i dag om 39 nye smittede, der de smittede er mellom 9 og 76 år. Syv har ukjent smittevei, og ti av tilfellene er knyttet til Åsane fotball.

1063 personer testet seg i går.

Fra onsdag:

Det er påvist 25 nye smittede siden sist, og aldersspennet er 6-82 år. Foreløpig har tre ukjent smittevei. Totaltallet for tilfeller av covid-19 i Bergen er nå 3729. 

Én beboer ved Løvåsen er friskmeldt.

Fra tirsdag:

25 nye bergensere er smittet av korona, og ingen av de er over 60 år. Det er tredje dagen på rad med under 30 nye smittede.

– Smittetallene i seg selv kan ikke si hvilke tiltak som har størst del av æren for at vi nå har nedgang, men det er grunn til å tro at det viktigste tiltaket er dette med begrensningen på private sammenkomster. Konklusjonene en kan trekke av smittesporingen er at private relasjoner er smittespredningens hovedarena, sier Hansen ifølge BT.

Videre opplyser Helse Bergen tirsdag formiddag at reproduksjonstallet for uke 47 er 0,8. Det er en nedgang fra forrige uke da tallet var 1,1.

Det betyr at hver smittede i Bergen nå smitter under én ny person, og at smitten dermed er på retur.

Fra mandag:

Siden i går er det registrert 26 nye smittede, og totalt 3685 er smittet. Det glidende snittet er nå 45 på de siste syv dagene, det melder bystyrådsleder Roger Valhammer på dagens pressekonferanse.

Han kom med forsiktige gode nyheter i dag angående smittetrenden, men minnet samtidig på at vi ikke er i mål ennå.

– Når vi inkluderer siste dagers tall, kan vi si at vi har gått fra en utflating til starten på en nedadgående trend. Og det skal bergensere og våre nabokommuner være stolte over å ha fått til i lag. Men samtidig som vi er optimistisk, er vi ikke i mål. Vi må fremdeles ha strenge tiltak. Vi frykter at en for tidlig oppletting vil føre til en ny oppblomstring framfor en fortsettesle på den lille nedgangen vi har begynt å se, sa Valhammer.  

Han håper at bergenserne vil holde ut litt lenger, slik at det forhåpentligvis vil være et godt grunnlag for å lette på restriksjonene i neste omgang. Men enn så lenge blir restriksjonene videreført i to uker, men med mulighet for noen letter før det.

– Vi vil vurdere tiltakene på nytt om én uke for å vurdere oppmykning på noen tiltak da. 

I tillegg kommer en jusering av fem-person-regelen som vil gjelde fra og med i morgen.

–  I tilfeller der alle medlemmer i husstanden er tilstede samtidig, kan husstander med fire eller flere medlemmer, likevel ha inntil to gjester.

Det gjør at familier som har fire medlemmer, som tidligere bare kunne ha én gjest, eller familier med fem medlemmer, som ikke kunne ha noen gjester, nå også kan ha inntil to gjester. Likevel presiserer Valhammer at det fremdeles er viktig at vi møter så få som mulig i tiden framover.

– Vi har en nedadgående trend, men den er fremdeles skjør.

Fra søndag:

Det er registrert 29 nye smittede siste døgn. 

En av de nye smittede ser ut til å ha ukjent smittevei, men smittesporingen er ikke fullført.

820 personer ble testet lørdag. Det er god kapasitet på legevakten, Spelhaugen og Festplassen.

Fra lørdag:

Det er registrert 28 nye smittede siste døgn. Men Bergen kommune melder at det kan være forsinkelser i rapporteringen i helgen.

1131 personer testet seg fredag.

En pasient på Fyllingsdalen sykehjem er smittet.

Seks ser ut til å ha ukjent smittevei, men smittesporing er ikke fullført.

Fra fredag:

I dag melder byrådsleder Roger Valhammer om 68 nye smittede, og et glidende snitt på 68. Han varsler derfor at restriksjonene og forskriftene som har vært i Bergen de siste to ukene vil fortsette i minst to uker til.

– Vi står med andre ord fremdeles i en kritisk smittesituasjon. Så det byrådet allerede i dag kan konkludere med, er at vi på mandag vil utvide forskriften i to nye uker. Hvorvidt enkelttiltak skal justeres må vi bruke noen flere dager på å finne ut av, men det blir strengt noen uker til. Slik situasjonen er i dag, er det heller ikke grunn til å tro at det er mulig å gjøre store endringer i de ulike tiltakene.

For han mener vi bare har ett alternativ i Bergen:

– Å få kontroll for å beskytte liv og helse, og helsevesen og de som står i frontlinjen, sa Valhammer.

Han har fortåelse for at de strenge tiltakene rammer folk ulikt, og startet derfor pressekonferansen med å takke alle for at de følger forskriftene.

– Tusen takk for alt dere har ofret, og nok en gang takk for at dere følger reglene som er de strengeste siden mars.  

Han advarer også om at å slippe opp for tidlig fort vil føre til at vi må stramme inn igjen i desember. Ved å videreføre restriksjonene er han derimot optimistisk fram mot jul:

– Hvis vi lykkes nå, kan adventstiden og julen bli mer normal, i alle fall pandeminormal. Smitteutviklingen gir rom for håp, den har flatet ut, så vi håper å se klar nedgang i dagene og ukene som kommer.  

Fra torsdag:

Det påvist 59 nye smittede det siste døgnet, og totalt 3531.

Alderen på de smittede er fra 7 måneder til 68 år. Så langt er det ingen med bekreftet ukjent smittevei. Én er importsmitte. 

1264 testet seg i går.  

Fra onsdag:

39 nye har fått påvist smitte siden det siste døgnet. Totaltallet for Bergen er nå 3 473 smittet, og det er fjernet to feilregistreringer fra listen. 

Aldersspenn på de smittede er 9-95 år. To av de smittede er over 90 år. Så langt har fem av de smittede ukjent smittevei.

– 16. november var det et nytt dødsfall på sykehjem som følge av covid-19. Den døde beboeren bodde på Løvåsen sykehjem, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

Hun melder videre at det på Løvåsen nå er registrert syv smittede beboere.

Byrådsleder Roger Valhammer er glad for at tallet i dag er så lavt, men at det er for tidlig å si om vi er inne i en synkende treng.

– Det er gledelig at dagens tall er lavere enn det vi har hatt den siste uken. Vi må se en nedgang over flere dager før vi kan si noe om det er en trend, men vi håper og forventer lavere smittetall enn det vi har hatt frem til i dag. Vi er forsiktig optimist, men vi vet at det vil være noen svingninger i tallene fra dag til dag, sier Valhammer.

Fra tirsdag:

Det ble registrert 68 nye smittede i Bergen i løpet av gårsdagen. Dermed er det totalt 3436 personer i Bergen registrert smittet med covid-19. 

De smittedeer 4-93 år, og 11 av de smittede er over 60 år. En er importsmitte, og så langt har syv ukjent smittevei.

1913 personer har testet seg i går.

Fra mandag:

Det ble registrert 93 nye smittede i Bergen siden forrige rapport. Totalt er 3370 personer i Bergen registrert smittet med covid-19. 

Aldersspenn er 1-98 år, og 14 av de smittede er over 60 år. Så langt har 13 ukjent smittevei.

Kommunen melder også om ti nye smittede beboere på sykehjem i løpet av helgen, der én av de er beboer ved Løvåsen.

1004 personer har testet seg i går.

Fra søndag:

Det er 82 nye smittede registrert søndag morgen. Dermed er tilsammen 3280 personer i Bergen registrert smittet med covid-19.

De smittede er i alderen 3-70 år. To barn er under 6 år, to barn i alderen 6-12 år og fem personer er mellom 60 og 70 år.

Per søndag formiddag er det ni personer med ukjent smitte. Smittesporing involverer 7 skoler. 

Fra lørdag:

Det er 77 nye smittede registrert lørdag morgen. Dermed er til sammen 3200 i Bergen registrert smittet med covid-19.

De smittede er i alderen 2-69 år. 5 barn under 6 år, 7 barn 6-12 år, 3 personer mellom 60 og 69 år. Smittesporing pågår. 5 personer har ukjent smitte lørdag morgen. 

1977 personer testet seg i går.

Fra fredag:

Bergen kommune melder følgende fredag ettermiddag:

Igjen melder Bergen kommune om rekordhøy smitte på én dag, med hele 125 smittede siste døgn.

Alderen på de smittede er fra 2 til 84 år, der 8 personer er over 60 år. Så langt har 12 ukjent smittevei og 2 er importsmitte.

– For tredje gang denne måneden melder vi i dag om det høyeste antallet påviste nysmittede på et døgn i Bergen. Det sier noe om alvoret vi nå står i og behovet for strenge lokale tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer i en pressemelding fra kommunen. 

Han forventer å se effekt av de strenge lokale tiltaken i begynnelsen av neste uke.

– Jeg er forsiktig optimist, for mobiliteten blant byens innbyggere har gått ned og både bergensere og striler møtes nå sjeldnere fysisk. Det er noen tøffe uker vi i er inne i, men dessverre strengt nødvendig i den situasjonen vi byen og regionen står i, sier Roger Valhammer.

Også antallet bergensere som har testet seg er rekordhøyt denne uken. På de fire første dagene denne uken har 7.066 personer testet seg. I går var det 1.608 personer som testet seg.

– Vi forventer at dette vil øke ytterligere når vi i dag har åpnet ny teststasjon for gående på Festplassen. Innbyggerne her i byen er flinke til å teste seg og det bidrar til at vi oppdager flere smittede og får begrenset smittespredningen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Hun forteller videre at det nå er totalt 11 beboere ved sykehjem som er smittet av koronaviruset, hvor syv av disse er beboere på Løvåsen. Også ansatte ved sykehjemmet er smittet.

 

Fra torsdag:

Det er registrert 78 nye smittetilfeller siste døgn.

Totalt har 2998 personer vært registrert smittet med covid-19 i Bergen. Aldersspennet fra 1 til 84 år, tre personer er over 60 år. Elleve har ukjent smittevei, én er importsmitte og 1508 personer testet seg i går (tall fra Volvat mangler).

Fra onsdag:

På pressekonferansen onsdag ettermiddag melder helsebyråd Beate Husa at en beboer ved Løvåsen sykehjem døde av korona i går kveld.

– Pasienten sovnet stille inn med sykepleier og nærmeste pårørende til stede. Min kondolanse går til de pårørende, sier Husa.

Til nå har 42 personer i Bergen mistet livet i pandemien.

Videre melder byrådsleder Roger Valhammer om 91 nye smittede det siste døgnet, og totalt 2917 smittede siden 28. februar. Alderen på de smittede er fra 2-83 år, der seks er over 60 år, seks har ukjent smittevei og fem er importsmitte. Det glidende 7-dagerssnittet er nå på 72 smittede per dag.

Han sier at Haukeland sykehus melder om at R-tallet er på rundt 1,6, som kan få store følger, om ikke smitten går ned:

– Om vi får 1000 smittede vil det kunne føre til et fullsatt Brann stadion med smittede på en måned, og 260 000 en måned etter det igjen. Det er omtrent så mange som bor i Bergen. Matematikken er brutal, men heldigvis er det mye vi kan gjøre, og gjør, før vi kommer dit. Vi har fullført strenge tiltak og har stor tro på at det vil føre til lavere tall de neste ukene.  

Husa meldte også at 1 av 100 bergensere nå har vært smittet av korona. Likevel deler både hun og Valhammer håpet om at vi kan klare å få til en så normal jul som er mulig i en pandemi.

– Jeg er sterk i troen på at vi sammen skal komme oss gjennom det vi nå står i, og jeg har troen på en så pandeminormal jul som mulig, fortalte Valhammer. 

 

Fra tirsdag:

Det er registrert 37 smittede siste døgn. Totalt har 2826 personer i Bergen vært registrert smittet med covid-19.

Aldersspennet fra syv til 61 år, og fire har ukjent smittevei.

Det var 1717 personer som testet seg i løpet i går (tallet inkluderer ikke Volvat).

Fra mandag:

Det er registrert 62 smittede siste døgn. Totalt har 2789 personer i Bergen vært registrert smittet med covid-19.

Alderen på de smittede siste døgn er fra 6 til 76 år, hvor fem av disse er 60 år eller eldre. Fem har så langt ukjent smittevei, og det jobbes fremdeles med smittesporing.

Sju sykehjem har ansatte som er smittet og som har vært på jobb i den smitteførende fasen, men det er ikke registrert nye smittede beboere ved sykehjem det siste døgnet. 
– Sykehjemmene er i en krevende situasjon, og de gjør en svært god jobb med å redusere smittespredningen. Vi anmoder sterkt alle om å unngå besøk på sykehjemmene nå som vi har så mye smitte i Bergen, sier byråd for eldre, helse og frvillighet, Beate Husa.

Fra søndag:

Det er registrert 57 smittede siste døgn. Totalt har 2729 personer i Bergen vært registrert smittet med covid-19.

De som er registrert med smitte siste døgn er i alderen 5-71 år, åtte personer er over 60 år. 5 har ukjent smittevei, men det er flere hvor det ikke er registrert smittevei enda. 2 er antatt smittet utenlands.

982 personer testet seg i løpet av lørdagen.

- Den kommende uken vil vi se både variasjoner i de daglige tallene og at tallene fortsatt er høye. Samtidig så forventer vi å se en nedgang inn mot neste helg, når vi har så inngripende tiltak som vi har nå, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

- Det har vært jobbet for fullt med smittesporing gjennom hele helgen, og smittesporerne gjør en imponerende jobb. Vi har økt bemanningen, alle smittespores innen 24 timer, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

- Jeg oppfordrer alle smittede om å benytte den nye digitale løsningen der de selv registrerer sine nærkontakter, noe som sparer smittesporerne for mye tid, sier Husa.

Fra mandag 9. november utvides åpningstidene på teststasjonen på Spelhaugen: 

Hverdager 09.00–21.00

Lørdag og søndag 10.00–18.00

Fra lørdag:

Det er 89 smittede siste døgn. Totalt har 2.672 personer i Bergen vært registrert smittet med covid-19. De som er registrert med smitte siste døgn er i alderen 1-92 år, syv personer er over 60 år. Ti av de 89 har ukjent smittevei. Status for sykehjemmene er at det nå er åtte smittede beboere på Løvåsen sykehjem og en smittet beboer på Domkirkehjemmet.

1887 personer testet seg fredag 6. november.

Fra fredag:

Fredag klokken 12 holdt kommunen pressekonferanse. Byrådsleder Roger Valhammer opplyste at det siste døgn er registrert 103 nye smittede i kommunen, og at R-verdien nå er 1,7. 

Aldersspennet er fra 6 til 83 år. For ti av de smittede er smitteveien ukjent.

Her er listen over nye tiltak:

 • Treningssentre, idrettshaller og svømmehaller stenges. (Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.)

 • Arrangementer på offentlig sted kan ikke ha flere enn 20 deltakere til stede. Unntak gis ved begravelser som kan ha 50 til stede.

 • Man må holde to meters avstand i butikker og kjøpesenter.

 • Utesteder med alkohol skal stenges klokken 22 og skjenking må opphøre klokken 21.30.

 • Det innføres forbud mot private sammenkomster med over 5 deltakere, og mot sammenkomster hvor avstandskravet på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt for etablerte kohorter (grupper) for barn i barnehage og barneskole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. 

 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

 

Allerede torsdag kveld ble det klart at det blir påbud om hjemmekontor for dem som kan, forbud mot å være flere enn fem sammen i private sammenkomster (med unntak av familier og barnehage- og skolekohorter) og stopp i all breddeidrett og amatørkultur for dem over 20 år og andre aktivitetstilbud til voksne.

– Nå er tiden for ikke å ta noen sjanser. Tiltakene er urettferdige. De rammer alle, men de rammer noen ekstra hardt. Vi står i en situasjon nå der liv og helse må komme først. Det er derfor vi innfører veldig strenge tiltak, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa anbefaler pårørende å ikke komme på besøk på sykehjem.

– Årsaken er svært høyt smittepress i Bergen, og at vi ønsker å redusere risikoen for ytterligere utbrudd på sykehjem. Denne anbefalingen gjelder ikke for besøk i livets helt siste fase, der legger vi særskilt til rette i dialog med de pårørende, sier Husa.

 

Fra torsdag kveld:

Påbud om hjemmekontor for de som kan, forbud mot å være flere enn fem sammen i private sammenkomster (med unntak av familier og barnehage- og skolekohorter) og stopp i all breddeidrett for de over 20 år og andre aktivitetstilbud til voksne. Dette er noen av tiltakene som vil gjelde i Bergen fra og med lørdag.

Roger Valhammer forklarte på pressekonferansen i kveld at de ikke har planlagt alle forskriftene i detalj ennå, men at de vil komme fredag.

– Påbudene og forbudene skal være enkle og forstå og å følge opp for politiet, mente Valhammer.

Kommunen valgte å gå ut med noe informasjon i dag for å gjøre det klart at arrangement og ting som er planlagt i helgen nok må regne med å avlyses. Han uttrykte igjen stor bekymring for situasjonen i Bergen.

– Vi har et stort utbrudd i vår region og vår by, og det krever enda sterkere tiltak. Regjeringen har i dag innført strenge tiltak i hele landet. I går hadde vi ny smitterekord, og det glidende smitten er i dag som i går, helt i toppen av skalaen av hva vi har opplevd siden i mars.

Han informerte om at om vi nå ikke får kontroll på smitten, får det store konsekvenser.

– Hvis det fortsetter som nå, vil kapasiteten på sykehusene og i våre kritiske samfunnsfunksjoner bryte sammen, og det vil skje allerede før nyttår.

Han forteller også at Bergen nå samarbeider både med nabokommunene, FHI og sentrale myndigheter for å få kontroll på situasjonen i vår region.

– Tidligere har det handlet om å holde samfunnet så åpent som mulig samtidig som vi slår ned smitten. Nå er det et annet fokus, nå må vi slå ned smitten før vi når et kritisk punkt. Budskapet er klokkeklart fra statsministeren i dag, og det er ikke mindre klart for Bergen: nå er det på tide å være hjemme. 

Han gjorde det også klart at Bergen kommune vil stramme inn alle tiltakene regjeringen kom med i dag.

 

Fra torsdag ettermiddag:

Bergen kommune melder om 71 nye smittede, der aldersspennet er fra to til 89 år. De skriver også at det nå er totalt fire beboere og to ansatte ved Løvåsen sykehjem som er bekreftet smittet.

Kommunen har meldt at de vil holde en pressekonferanse kl. 18 i dag for å informere om nye tiltak.

 

Fra onsdag:

– Siden i går er det registrert 82 nye smittede. Det er det høyeste vi har sett på en dag siden pandemien startet, forteller byrådsleder Roger Valhammer på dagens pressekonferanse.

Totalt er 2415 smittet siden 28 februar.

– Jeg er svært bekymret for at vi fortsatt har et stigende snitt, og at vi i dag igjen har ny smitterekord. Og vi ser med stor uro på utviklingen framover, sa Valhammer.

Han varslet at det vil komme nye og strengere tiltak, men at kommunen venter på tiltakene fra regjeringen, og til de har snakket med FHI, før de bestemmer seg for hvilke tiltak de skal innføre. Dette vil være på plass før helgen, ifølge byrådslederen.

Også helsebyråd Beate Husa var med på pressekonferansen. Hun meldte om et smitteutbrudd ved Løvåsen sykehjem.

– Det er en ansatt og tre beboere som har fått påvist korona, fortalte Husa.

Hun melder dessuten at kommunen ikke vil klare å smittespore alle smittede på ett døgn, og understreker derfor viktigheten av at alle som er smittet også selv tar kontakt med sine nærkontakter så de kan gå i karantene. Hun sier situasjonen er alvorlig.

– Alderspennet på de smittede er 3 måneder til 81 år, og med 82 nye smittede har vi en dyster ny rekord som gjør oss bekymret. Det er alvor i Bergen nå. Vi har en generell smittespredning i samfunnet.

Valhammer minner om de viktigste rådene for å hindre smitte:

- God hånd- og hostehygiene 

- Holde minst 1 meter avstand til andre. Dette er ekstra viktig i private samlinger.

- Være hjemme og teste oss om vi er syke og har symptomer 

– Alle må få ned antall nærkontakter, vi må være med færre mennesker i løpet av en dag og uke, det er avgjørende for at vi skal klare å bruke TISK-strategien, sa Valhammer.

 

Fra tirsdag:

Det er 66 nye smittede siste døgn, og aldersspennet er fra 3 til 89 år. 8 har så langt ukjent smittevei.

2333* personer er registret smittet med covid-19. *En tidligere feilregistrert er fjernet fra totaltallet. Et par stykker er importsmitte.

Totalt 1.893 personer testet seg i løpet av mandagen.

De siste to ukene er det registrert henholdsvis 79 og 40 nye smittede i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

 

Fra mandag:

Det er 64 nye covid-19-smittede siste døgn. Aldersspennet er fra 5 til 67 år. Det er så langt syv til ti uten kjent smittevei. Et par stykker er importsmitte.

En ansatt på Kolstihagen har fått påvist covid-19. 8 pasienter og 4 ansatte er satt i karantene. Pårørende, pasienter og ansatte som er berørt er informert, og nødvendige tiltak er iverksatt.

Da Sydvesten var innom teststasjon på Spelhaugen like før klokken 12 mandag, var det bare helsepersonell, lærere, førskolelærere og andre i førstelinjen som fikk lov til å stille seg i kø.

De siste to ukene er det registrert henholdsvis 69 og 31 nye smittede i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

 

Fra søndag:

Det er registrert 49 nye smittede siste døgn.  De er i aldersgruppen 4-69 år. 

 

Fra lørdag:

Det er registrert 53 nye smittede siste døgn. De er i aldersgruppen 12-76 år. 

De siste to ukene er det registrert henholdsvis 62 og 27 nye smittede i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

 

Fra fredag:

Fredag ettermiddag melder Bergen kommune følgende:

Totalt 2101 er registrert smittet med covid-19, det er 63 nye siste døgn. Aldersspennet er fra 10 til 69 år. Det er fem som er over 60 år. Tre er importsmitte. En ansatt ved Gartnermarken omsorg pluss er smittet og en ansatt ved Øvsttunheimen er smittet. Det er så langt bekreftet fire med ukjent smittevei.

Totalt 1258 testet seg i løpet av torsdagen. Kommunen skriver at legevakten ikke har ledige timer for testing lørdag, det henvises til Spelhaugen og private aktører.

De siste to ukene er det registrert henholdsvis 50 og 19 nye smittede i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

 

Fra torsdag:

Totalt 2038 personer er nå bekreftet smittet med covid-19. Det er registrert 44 nye smittede siste døgn. Aldersspennet er fra 12 til 87 år, med overvekt av yngre voksne. Fire er smittet i utlandet, fire har ukjent smittevei.

Totalt 1378 personer testet seg i løpet av onsdagen. 

 

Fra onsdag:

Totalt 1996 personer er bekreftet smittet med covid-19, det er 31 nye siste døgn. Det er 18 i aldersgruppen 20-29. Aldersspennet er fra 13 til 96 år. Fire mistenkes å ha blitt smittet i utlandet eller andre kommuner. Fem har ukjent smittevei.

De siste to ukene er det registrert henholdsvis 40 og 17 nye smittede i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

 

Fra tirsdag:

Bergen kommune opplyser om lange køer ved teststasjonen på Spelhaugen i dag. De prioriterer derfor personer med symptomer.

Den lange køen på Spelhaugen skyldes at legevakten allerede i morgentimene meldte at de ikke hadde flere ledige timer i dag. Kommunen ba derfor folk om å bruke drop-in-stasjonen i Fyllingsdalen. Stor pågang der har derimot skapt store utfordringer og lang ventetid. 

Derfor skriver kommunen nå på sine hjemmesider at de prioriterer de med symptomer på korona, og de ber folk i karantene om å vente med å teste seg, siden de er i karantene og ikke står i fare for å spre smitte. Videre skriver de at de jobber med å øke testkapasiteten.

Av

Daniela Elvebakk Mala

daniela.elvebakk@sydvesten.no

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker