• Erik Abrahamsen svarer på kritikken av hans debattinnlegg i Sydvesten 14. januar. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Debatt:

Står virkelig byrådet opp for Laksevåg?

Mitt leserbrev i Sydvesten 14. januar om områdesatsingen på indre Laksevåg har åpenbart engasjert Trond Wathne Tveiten fra MDG. Hans engasjement for bydelen er sterkt, men i sitt tilsvar bruker han dessverre mest energi på å skylde på tidligere byråd generelt, og Høyre spesielt, når han beskriver utfordringene i området.

 

Leserbrevet fra 14. januar kan du lese her: https://www.sydvesten.no/nyheter/2021/01/15/omraadesatsing-paa-indre-laksevaag-er-vi-i-maal/

Svaret på leserbrevet fra Trond Wathne Tveiten kan du lese her: https://www.sydvesten.no/nyheter/2021/01/19/byraadet-staar-opp-for-laksevaag/

 

Det hadde vært mer fruktbart om Tveiten hadde kommentert kjernen i mitt leserinnlegg, nemlig områdesatsingens varighet og innhold, noe Sydvesten på en god og dekkende måte oppsummerte i sin lederartikkel i samme utgave.

Mitt innlegg var ment å peke på to forhold knyttet til områdesatsingen på indre Laksevåg:

  • At det er for tidlig å fase ut områdesatsingen når levekårsundersøkelsen ikke viser vesentlig forbedring.

  • At oppdraget som i sin tid ble gitt dette prosjektet har vist seg å være for snevert.

Det siste har byrådet tatt inn over seg. Når byrådet nå foreslår å starte et nytt prosjekt på Slettebakken er det etter modell fra Olsvik og Loddefjord som har utdanning og byutvikling i sine prosjektbeskrivelser, ikke bare miljøtiltak. Høyres forslag til ny tekst i vedtakspunktet knyttet til områdesatsing på indre Laksevåg fikk for øvrig flertall i Utvalg for helse og sosial sitt møte 13. januar, mot byrådspartienes stemmer. Nå er jeg spent på behandlingen i bystyret 27. januar.

Står virkelig Byrådet opp for Laksevåg?

Erik Abrahamsen

Laksevåg Høyre

Vararepresentant Bergen bystyre

Relaterte saker