• Varden skole har kapasitetsproblemer, det ønsker skolebyråden å løse ved å flytte skolekretsgrensene. Det fører til fortvilelse og frustrasjon hos flere foreldre.

Leder:

Nærskoleretten gjelder for alle barn

Det er ikke opp til kommunen å bestemme hvor barna skal gå på skole, det er rettslig regulert gjennom opplæringslovens § 1-8.

Nye Varden skole stod klar til skolestart høsten 2017. Skolen er dimensjonert med en normalkapasitet på 350 elever. Nå er det 369 elever på skolen, og elevtallet på Varden er ventet å stige ytterligere til i underkant av 400 elever de nærmeste årene.

Knappe to år etter at skolen stod ferdig var kapasitetsproblemene et faktum. Det ble løst ved at skolekretsgrenser mellom Varden skole og Sælen oppveksttun ble flyttet ved skolestart 2019/2020. I tillegg har kommunen gjennomført strakstiltak på skolen for å håndtere økt elevtall, som tilrettelegging av garderober og omdisponering av fellesarealer til undervisning. 

Nå er det på nytt kapasitetsproblemer ved Varden skole. Skolebyråd Endre Tvinnereim vil løse kapasitetsproblemene ved igjen å flytte skolekretsgrensene. Denne gang mot Søreide skole. 

Dagens skolekretsgrense mellom Søreide og Varden går rett gjennom boligfeltet på Strømme gård, noe som har ført til både frustrasjon og protester fra fortvilte foreldre. Både skoleetaten og fylkesmannen har gitt beboerne ved Strømme gård medhold i at Varden er deres nærskole. Det betyr at barna etter nærskoleretten hører til Varden skole. 

Nå ønsker altså skolebyråden å løse kapasitetsproblemene på Varden skole ved å sørge for at enda flere av barna ved Strømme gård ikke får gå på den skolen de i følge nærskoleretten har krav på. 

At foreldrene reagerer sterkt på dette er forståelig. «Nå prøver kommunen å bøte på skaden for andre gang ved å flytt skolegrensen. Det er ikke godt nok. De må finne en annen løsning på å utvide kapasiteten på Varden skole inntil utbyggingen av skolen er ferdig», sier en mor. Nei, det er ikke godt nok å flytte skolegrensen for andre gang. Det er ikke godt nok at barn som bor i samme gate, leker på samme lekeplass og omgås hverandre i nærområdet ikke får gå på samme skole. 

Det er ikke opp til kommunen å bestemme hvor barna skal gå på skole, det er rettslig regulert gjennom opplæringslovens § 1-8. Det burde politikerne tenkt på allerede da nye Varden skole ble planlagt. 

Utbyggingen av Strømme gård ble vedtatt i Bergen bystyre allerede i 2011. Utbyggingen av Strømme gård og rehabilitering av Varden skole pågikk parallelt, det burde fått noen varsellamper til å lyse. At en stor utbygging av boliger vil medføre at det kommer mange nye elever til de omkringliggende skolene kan ikke være noen overraskelse for noen. 

Å bøte på planleggingsfadesen ved å nekte enda flere barn retten til å gå på den nærmeste skolen er ikke en løsning hverken barn eller foreldre trenger å godta. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Andre saker