• I denne saken finner du oppdaterte smittetall. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Fire nye smittede fredag

Her følger vi den lokale smittesituasjonen.

Bergen kommune melder følgende fredag 2. juli:

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er i aldersgruppene 1 (6-12 år), 2 (20-29 år) og 1 (30-39 år).

Tre er nærkontakter og en er importsmitte.

Totaltallet er nå 6763.

Det var totalt 1315 personer som testet seg i går.

 

Torsdag 1. juli:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er i aldersgruppene 1 (0-5 år), 4 (20-29 år), 1 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1 (60-69 år)

Fem er nærkontakter, en er importsmitte og tre har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 6759.

Det var totalt 1415 personer som testet seg i går.

 

Onsdag 30. juni:

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport.

Den smittede er i aldersgruppen 30-39 år og er en nærkontakt.

Totaltallet er nå 6751.

Det var totalt 1252 personer som testet seg i går.

 

Tirsdag 29. juni:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) og 1 (30-39).

To av de smittede har ukjent smittevei og en person venter avklaring på inkonklusiv test.

Totaltallet er 6750.

1320 personer testet seg i løpet av mandag 29. juni. 

 

Mandag 28. juni:

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport. 

Totaltallet er 6749. 

943 personer testet seg søndag 27. juni. 

 

Bergen kommune melder følgende søndag 27. juni:

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport. 

Totaltallet er 6749.

888 personer testet seg lørdag 26. juni. 

 

Lørdag 26. juni:

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) 1 (30-39 år) og 1 (40-49 år).

Totaltallet er nå 6749.

1108 personer testet seg fredag 25. juni.

 

Fredag 25. juni:

Det er ingen nye smittede siden forrige rapport. 

Totaltallet er 6743.

1288 personer testet seg i løpet av torsdag 24. juni. 

 

Torsdag 24. juni:

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29 år) og 2 (30-39).

Tre av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei.

Totaltallet er 6743.

1313 personer testet seg i løpet av onsdag 23. juni. 

 

Onsdag 23. juni:

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29 år).

De to smittede er nærkontakter.

Totaltallet er 6739.

975 personer testet seg i løpet av tirsdag 22. juni.  

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 22. juni:

Det er registrert to nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (20-29 år) og 1 (40-49 år).

De to smittede er nærkontakter.

Totaltallet er 6737.

1288 personer testet seg i løpet av mandag 21. juni.  

 

Mandag 21. juni:

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport. 

Den smittede er i aldersgruppen 40-49 år.

Personen er nærkontakt.

Totaltallet er 6736.

1016 personer testet seg i løpet av søndag 20. juni.   

 

Søndag 20. juni:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (30-39).

Én er nærkontakt og to har kjent smittevei.

Totaltallet er 6737.

1066 personer testet seg i løpet av lørdag 19. juni.   

 

Lørdag 19. juni:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 2 (20-29), 1 (30-39), 1 (50-59).

Fire er nærkontakter og én er importsmitte.

Totaltallet er 6734.

1232 personer testet seg i løpet av fredag 18. juni.

 

Fredag 18. juni:

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 6 (20-29), 1 (30-39), 3 (50-59).

Fem er nærkontakter og tre har usikker smittevei. Tre personer venter på avklaring på usikre testresultat.

Totaltallet er 6732.

1445 personer testet seg i løpet av torsdag 17. juni.

 

Torsdag 17. juni:

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13 -19 år) og 6 (20-29 år).

Alle de smittede er nærkontakter.

Totaltallet er nå 6724.

Det var 1166 personer som testet seg i går.

 

Onsdag 16. juni:

Det er registrert sju nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (20-29 år), 1 (30-39 år) 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).

Ett tilfelle er importsmitte, fire er nærkontakter og to har usikker smittevei.

Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6717.

1262 personer testet seg i går.

 

Tirsdag 15. juni:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (40-49), 1 (over 80).

Fire er nærkontakter og én har ukjent smittevei.

Totaltallet er 6710.

1275 personer testet seg i løpet av mandag 14. juni. 

 

Mandag 14. juni:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (20-29) og 2 (30-39).

To er nærkontakter og en inkonklusiv test.

876 personer testet seg i løpet av søndag 13. juni.

Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6708

 

Søndag 13. juni:

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport.

Den er i aldersgruppe: 1 (0-5)

Personen er nærkontakt

766 personer testet seg i løpet av lørdag 12. juni.

Totalt antall smittede i Bergen til nå er 6703

 

Lørdag 12. juni:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 4 (20-29), 4 (30-39).

Fire er nærkontakter, to er importsmitte, mens tre har ukjent smittevei.

1153 personer testet seg i løpet av fredag 11. juni.

 

Fredag 11. juni:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (13-19), 3 (20-29), 2 (30-39), 1 (40-49), 1 (60-69).

Åtte er nærkontakter, mens én venter på avklaring på usikkert testresultat.

1209 personer testet seg i løpet av torsdag 10. juni.

 

Torsdag 10. juni:

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgruppene slik: 1 (0-6 år), 6 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).

Åtte av de smittede er nærkontakter, ett tilfelle er importsmitte, og en har ukjent smittevei.

Det var 1106 personer som testet seg i går.

 

Onsdag 9. juni:

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgruppene slik: 1 (6-12 år), 1 (20-29 år), 1 (40-49 år) og 1 (60-69 år).

Ett tilfelle er importsmitte, en av de smittede er nærkontakt og to har ukjent smittevei.

Det var 1230 personer som testet seg i går.

 

Tirsdag 8. juni:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgruppene slik: 2 (13-19 år), 2 (20-29 år) og 1 (50-59 år).

Tre tilfeller er nærkontakt, én er importsmitte og én har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6675.

Det var 1233 personer som testet seg i går.

 

Mandag 7. juni:

Det er registrert en ny smittet siden forrige rapport.

Den smittede er i aldersgruppen 20-29 år. Tilfellet er importsmitte.

Totaltallet er 6670.

756 personer testet seg i går.

 

Søndag 6. juni:

Det er ingen nye smittede.

Dette er første gang siden 25. august 2020 at det ikke har vært nye smittede i Bergen. 

Totaltallet er nedjustert til 6671 da 1 tidligere meldt smittet ikke viste seg å være smitte likevel. 

696 personer testet seg i går. 

– Det er svært gledelig at vi ikke har nye smittede. Dette kan tyde på at vi har klart å slå ned smittebølgen. Nå gjelder det å fortsette å følge smittevernrådene fremover mens vi vaksierer alle innbyggere. Da kan vi holde på den gode situasjonen, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen. 

 

Lørdag 5. juni:

Det er registrert 8 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 2 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-49 år).

Fem tilfeller er importsmitte og tre er nærkontakter. 

Totaltallet er nå 6672.

Det var totalt 1175 personer som testet seg i går.

 

Fredag 4. juni:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (50-59 år).

Ett tilfelle er importsmitte og to er nærkontakter. 

Totaltallet er nå 6664.

Det var totalt 1529 personer som testet seg i går.

 

Torsdag 3. juni:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år), og 1 (50-59 år).

Ett tilfelle er importsmitte og tre er nærkontakter. Vi mangler opplysninger om smittevei på ett tilfelle.

Totaltallet er nå 6661.

Det var totalt 1224 personer som testet seg i går.

 

Onsdag 2. juni:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (20-29 år), 2 (30-39 år), og 2 (50-59 år).

Tre tilfeller er importsmitte og to er nærkontakter.

Totaltallet er nå 6656.

Det var totalt 1198 personer som testet seg i går.

 

Tirsdag 1. juni:

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), og 2 (40-49 år).

Ett tilfelle er importsmitte, to er nærkontakter og en har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6651.

Det var totalt 1582 personer som testet seg i går.

 

Mandag 31. mai:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 2 (30-39 år) og 3 (40-49 år).

Tre er importsmitte og seks er nærkontakter.

Totaltallet er nå 6647.

Det var totalt 870 personer som testet seg i går.

 

Søndag 30. mai:

Det er registrert én ny smittet siden forrige rapport.

Den smittede er i aldersgruppen 20-29 år og har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6638.

Det var totalt 728 personer som testet seg i går.

 

Lørdag 29. mai:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år) og 1 (40-49 år).

To er nærkontakter og én er importsmitte.

Totaltallet er nå 6637.

Det var totalt 1109 personer som testet seg i går.

 

Fredag 28. mai:

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 1 (20-29 år), 1 (30-39 år) og 1 (50-59 år).

Fem er nærkontakter, en har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6634.

Det var totalt 1345 personer som testet seg i går.

 

Torsdag 27. mai:

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede fordeler seg i aldersgruppene slik. 4 (6-12 år), 1 (13-19 år), 6 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 1 (60-69 år).

Tolv av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6628.

Det var 1219 personer som testet seg i går.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag 26. mai:

Det er registrert tolv nye smittede siden forrige rapport. 

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 4 (20-29 år), 1 (30-39 år), 3 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 2 (60-69 år).

Totaltallet er nå 6617.

Sju av de smittede er nærkontakter og to har ukjent smittevei. To personer venter avklaring på inkonklusiv test. En person, som sannsynligvis tidligere har gjennomgått Covid-19, tar antistofftest. 

Det var 1713 personer som testet seg tirsdag 25. mai.

Byrådet skal holde en pressekonferanse klokken 14.00 i dag. Der vil de orientere om hvilke smitteverntiltak som vil gjelde i Bergen etter 26. mai.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 25. mai:

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år).

Totaltallet er nå 6605.

Fire av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei.

Det var 1334 personer som testet seg mandag 24. mai.

 

Mandag 24. mai:

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (13-19 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 1 (70-79 år).

Totaltallet er nå 6602.

Ni av de smittede er nærkontakter, en har kjent smittevei.

Det var 872 personer som testet seg søndag 23. mai.

 

Søndag 23. mai

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 4 (20-29 år) og 3 (30-39 år).

Tre av de smittede er nærkontakter, en har ukjent smittevei og fire har kjent smittevei. En test er inkonklusiv.

Totaltallet er nå 6594.

Det var 1079 personer som testet seg lørdag 22. mai,

 

Lørdag 22. mai:

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgrupper: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 2 (12 -13 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år), 1 (50 -59 år) og 1 (70-79 år).

Syv er nærkontakter, to har ukjent smittevei og fire har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 6585.

Det var 1763 personer som testet seg 21. mai.

 

Fredag 21. mai:

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgruppene slik: 1 (0-5 år), 2 (13-19 år), 9 (20-29 år), 5 (40-49 år), 2 (50-59 år), 2 (60-69 år) og 2 (70-79 år).

17 av de smittede er nærkontakter, fire har usikker smittevei. Ett tilfelle er inkonklusiv og ett er trolig tidligere smitte.

Totaltallet er nå 6572.

Det var 2675 personer som testet seg torsdag 20. mai.

 

Torsdag 20. mai:

Det er registrert 20 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgrupper: 4 (6-12 år), 5 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (30-39 år), 3 (40-49 år) og 4 (50-59 år).

13 tilfeller er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. Ett av tilfellene er en positiv hurtigtest hvor en avventer svar på PCR-test.

Totaltallet er nå 6544.

Det var totalt 2248 personer som testet seg onsdag 19. mai.

 

Onsdag 19. mai:

Det er registrert syv nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt slik i aldersgrupper: 1 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (40-49 år) og 1 (70-79 år). 

Fire er nærkontakter, to har ukjent smittevei og en er importsmitte. 

Totaltallet er nå 6524.

Det var totalt 2006 personer som testet seg tirsdag 18. mai.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 18. mai:

Det er registrert 13 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 2 (13-19), 4 (20-29), 2 (30-39), 1 (40-49), 2 (50-59) og 1 (60-69).

Ti er nærkontakter. En person har ukjent smittevei. To personer har usikker smittevei.

Totaltallet er 6524.

797 personer testet seg i løpet av mandag 17. mai. 
 

Mandag 17. mai:

Det er registrert 8 nye smittede siden forrige rapport.
De smittede fordeler seg i aldersgruppene slik: 3 (13-19), 2 (20-29), 1 (30-39) og  2 (40-49).

Syv av de smittede er nærkontakter og én har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6512.

Det var totalt 1124 personer som testet seg søndag 16. mai.

 

 

Søndag 16. mai:

Det er registrert 19 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede fordeler seg i aldersgruppene slik: 1 (0-5), 3 (6-12), 5 (13-19), 4 (20-29), 1 (30-39), 2 (40-49), 2 (50-59), 1 (60-69).

17 av de smittede er nærkontakter og to har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6504.

Det var totalt 1132 personer som testet seg lørdag 15. mai.

 

Bergen kommune melder følgende lørdag 15. mai:

Det er registrert 36 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede fordeler seg i aldersgruppene slik: 5 (13-19), 16 (20-29), 2 (30-39), 8 (40-49), 2 (50-59) og 3 (60-69).

30 av de smittede er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og to er importsmitte.   

Totaltallet er nå 6486.

Det var totalt 1942 personer som testet seg fredag 14. mai.

 

Bergen kommune melder følgende fredag 14. mai:

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport.

De smittede fordeler seg i aldersgruppene slik: 1 (6-12 år), 1 (13-19 år), 6 (20-29 år), 2 (30-39 år) og 1 (40-49 år).

Ni av de smittede er nærkontakter, to har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 6450.

Det var totalt 1416 personer som testet seg torsdag 13. mai.

 

Bergen kommune melder følgende torsdag 13. mai:

Det er registrert 33 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 12 (20-29), 2 (30-39), 1 (40-49), 6 (50-59) og 1 (60-69).

28 er nærkontakter. To personer har ukjent smittevei. Tre personer har usikker smittevei.

Totaltallet er 6441.

1932 personer testet seg i løpet av onsdag 12. mai.

- Smittetallet er fortsatt forhøyet. Tallet ligger litt over det glidende gjennomsnittet fra sist uke. Aldersgruppen 20-29 år dominerer i antall nye smittetilfeller. De fleste smittede er nærkontakter. Halvparten av smittetilfellene er knyttet til utbrudd på utested, skoler, Turnkassen, byggeplass og kontorarbeidsplass, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Brita Øygard.

- Serveringsbransjen har fått strengere smittevernregler. Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å følge reglene, både av hensyn til seg selv og andre, oppfordrer Brita Øygard.

 

 

Dette kom frem på pressekonferansen som ble holdt onsdag klokken 14:

Justeringene i reglene

Følgende justeringer gjøres nå:

Begrensingen på maksimalt antall gjester i hjemmet endres fra to personer til fem personer utover egen husstand, med et tak på maksimalt 10 personer til stede samtidig innendørs. Alle må holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand.  

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner må sørge for at gjestene som ikke er fra samme husstand holder 1-meters-regelen gjennom hele besøket. Gjester må også legitimere seg og registrere seg. Man må ha munnbind når man går rundt i lokalet, og lydnivået skal ned i lokalene, slik at det går bra å prate sammen på avstand. Kommunen fortsetter med økt tilsyn.

Forsterket anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

Virksomheter som har måttet holde stengt som et tiltak rettet mot barn og unge, kan nå åpne igjen.

- Vi er helt avhengige av folk skrur på koronahjernen nå. De reglene og anbefalingene vi har nå er strenge, og de skal holde – hvis vi sammen klarer å holde oss til dem, sier byrådsleder Roger Valhammer.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag 12. mai:

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (13-19), 6 (20-29), 2 (30-39), 6 (40-49), 3 (50-59) og 1 (60-69).

24 er nærkontakter. En person har usikker smittevei.

Totaltallet er 6410.

2128 personer testet seg i løpet av tirsdag 11. mai. 

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 11. mai:

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 13 (13-19), 8 (20-29), 8 (30-39), 5 (40-49), 3 (50-59), 3 (60-69).

36 er nærkontakter, og to er importsmitte. Fire personer har ukjent smittevei. Tre personer har usikker smittevei.

Totaltallet er 6386.

2627 personer testet seg i løpet av mandag 10. mai. 

Personer som har vært på Hectors hybel i perioden fredag 30. april – mandag 3. mai oppfordres til å teste seg på grunn av mange smittetilfeller knyttet til dette utestedet. 

 

Mandag:

Det er registrert 38 nye smittede siden forrige rapport. Så langt i mai er det registert 13 smittede i Fyllingsdalen, og 15 i Laksevåg.

– Det vil i dag og i morgen jobbes med vurderinger av smittesituasjonen og behov for tiltak, slik at byrådet har et godt bilde over smittesituasjonen, sier helsebyråd Beate Husa til BA.

Kommunen har tidligere uttalt at de vil komme med anbefalinger angående 17. mai den 12. mai.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 13 (20-29), 2 (30-39), 3 (40-49), 6 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79).

30 er nærkontakter, og to er importsmitte. Fem personer har ukjent smittevei.

Totaltallet er 6344.

1502 personer testet seg i løpet av søndag 9. mai. 

 

 

Bergen kommune melder følgende søndag:

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (13-19 år), 8 (20-29), 1 (30-39) 2 (40-49), 1 (50-59) og 2 (60-69).

13 er nærkontakter. To har ukjent smittevei og to har usikker smittevei.

Totaltallet er 6306. 

1132 personer testet seg i løpet av lørdag 8. mai.

– Dagens smittetall i Bergen viser en nedgang som nok skyldes en tilfeldig variasjon. Gjester på et utested med mange smittede har blitt oppfordret til å teste seg. Dette vil sannsynligvis føre til flere smittetilfeller de nærmeste dagene, forteller smittevernoverlege Frank van Betten.

– Det er høyest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Unngå sosiale kontakter som ikke er helt nødvendig og hold avstand, avslutter van Betten.

 

Bergen kommune melder følgende lørdag:

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 10 (20-29), 2 (30-39) 1 (40-49), 6 (50-59) og 4 (60-69).

17 er nærkontakter og en er importsmitte. To har ukjent smittevei og seks har usikker smittevei. Ett av tilfellene er en positiv hurtigtest hvor vi avventer svar på PCR.

Totaltallet er 6290. 

1903 personer testet seg i løpet av fredag 7. mai.

– Smittetallet i Bergen holder seg vedvarende høyt, sier smittevernoverlege Frank van Betten.

– Det er høyest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-29 år. Flere av disse oppgir smitte i vennegjeng. Det er avgjørende å holde god avstand for å unngå smittespredning mellom venner og bekjente, avslutter van Betten.

 

Bergen kommune melder følgende fredag:

Det er registrert 38 nye smittede siden forrige rapport.

Så langt i mai er det 9 som har fått påvist smitte i Fyllingsdalen og 5 i Laksevåg (tall fra MSIS).

De smittede er fordelt i aldersgrupper slik: 5 (6-12 år), 1 (13-19 år), 19 (20-29 år), 3 (30-39 år), 3 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 2 (60-62 år). 

30 av tilfellene er nærkontakter, fem har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 6269.

Det var 2019 personer som testet seg torsdag 6. mai.

 

Bergen kommune melder følgende fredag:

Det er registrert 46 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgrupper slik: 1 (0-5 år), 1 (6-12 år), 9 (13-19 år), 23 (20-29 år), 4 (30-39 år, 2 (40-49 år), 5 (50-59 år) og 1 (60-69 år). 

39 av tilfellene er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. For ett tilfelle mangler det foreløpig opplysninger.

Totaltallet er nå 6231. 

Det var 2136 personer som testet seg i går.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag:

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12), 5 (13-19), 3 (20-29), 8 (30-39) 1 (40-49), 1 (50-59), 3 (60-69)

13 er nærkontakter og en er importsmitte. To har ukjent smittevei og to har usikker smittevei, en avventer nytt testresultat etter inkonklusiv test og det jobbes med å hente inn opplysninger på ytterligere fire.

Totaltallet er 6185. 

1874 personer testet seg i løpet av tirsdag 4. mai.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag:

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 5 (13-19), 10 (20-29), 3 (30-39), 5 (40-49) og 7 (50-59).

25 av de smittede er nærkontakter. To er importsmitte. To har ukjent smittevei, og to har usikker smittevei. 

Totaltallet er 6171.

2060 personer testet seg mandag 3. mai.

 

Bergen kommune melder følgende mandag:

Det er registrert 22 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 4 (13-19), 9 (20-29), 2 (30-39), 5 (40-49) og 1 (70-79).

16 av de smittede er nærkontakter. Én er importsmitte. To har ukjent smittevei, og to har usikker smittevei. 1 mangler foreløpig opplysninger.

Totaltallet er 6140.

1261 personer testet seg søndag 2. mai.

 

Bergen kommune melder følgende fredag:
Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 6 (6-12), 6 (13-19), 6 (20-29), 5 (30-39), 5 (40-49), 2 (50-59) og 1 (Over 80).

26 av de smittede er nærkontakter. Fire har ukjent smittevei og to har usikker smittevei. 

Tre pasienter på sykehjem (Frieda Fasmer, Betanien og Midtbygda) har fått påvist covid-19. To av pasientene er fullvaksinert, og den tredje har fått første dose.

Totaltallet er 6059.

1716 personer testet seg i løpet av torsdag 29. april.

 

Torsdag: 

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 6 (20-29), 4 (30-39), 4 (40-49), 3 (50-59) og 2 (60-69). 

16 av de smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er importsmitte. To har ukjent smittevei og ni har usikker smittevei. 

Totaltallet er 6043.

1677 personer testet seg i løpet av onsdag 28. april.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag:

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 4 (13-19), 6 (20-29), 1 (30-39), 5 (40-49) og 4 (50-59).

15 av de smittede er nærkontakter, og to tilfeller er importsmitte. En har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei. 

Totaltallet er 6003.

1986 personer testet seg i løpet av tirsdag 27. april.

 

Tirsdag:
 

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 2 (6-12), 6 (13-19), 12 (20-29), 5 (30-39), 3 (40-49) og 1 (50-59).

22 av de smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er importsmitte. Tre har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei.

Totaltallet er 5990.

1857 personer testet seg i løpet av mandag 26. april.

 

Holen skole har innført hjemmeskole for ungdomstrinnene tirsdag og onsdag etter at en person tilknyttet 9. trinn har fått påvist covid-19.

- Smittevernkontoret driver nå smittesporing av nærkontakter, skriver rektor Linda Stub Nilsen til elevene på skolens nettside.

 

 

Mandag:

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (13-19), 6 (20-29), 5 (30-39), 9 (40-49), 4 (50-59), 1 (60-69).

15 av de smittede er nærkontakter, og 11 er importsmitte. Én har ukjent smittevei og én har usikker smittevei.

Totaltallet er 5953.

1069 personer testet seg i løpet av søndag 25. april.

 

Søndag:

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5925. 14 av de smittede er nærkontakter og én er importsmitte.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 3 (20-29 år), 3 (30-39 år), 2 (40-49 år), 2 (50-59 år) og 1 (60-69 år).

Det var 1202 personer som testet seg lørdag 24. april.

- Vi ser i dag et lavere smittetall. Det må likevel tas med i betraktningen at antallet som testet seg i går er halvparten så mange som på fredag. Alle de smittede har kjent smittevei og er satt i karantene fra før, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Brita Øygard.

- Test deg hvis du har vært på reise, har symptomer, eller har vært utsatt for smitterisiko, oppfordrer Øygard. 

 

Fredag:

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5871.

12 av de smittede er nærkontakter, en har ukjent smittevei, to har usikker smittevei. For én mangler det foreløpig opplysninger og ett av tilfellene er en positiv hurtigtest – avventer PCR-svar.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 5 (20-29 år), 1 (30-39 år), 2 (40-49 år), 4 (50-59 år) og 1 (60-69 år).

Det var 1680 personer som testet seg torsdag 22. april.

 

Torsdag 22. april:

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport.
Ti av de smittede er nærkontakter, tre har ukjent smittevei, og en har usikker smittevei. Tre  tilfeller mangler foreløpig opplysninger. Totaltallet er nå 5856.

De smittede er fordelt slik i aldersgruppene: 2 (0-5 år), 1 (6-12 år), 2 (13-19 år), 3 (20-29 år), 5 (30-39 år), 3 (50-59 år), 1 (over 80 år).

Det var 1898 personer som testet seg onsdag 21. april.

 

 

Bergen kommune melder følgende onsdag 21. april:

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport.

15 er nærkontakter og tre er importsmitte. To har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei. Vi mangler opplysninger om smittevei på ett tilfelle.

Totaltallet er nå 5841.

De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 5 (13-19), 4 (20-29), 5 (30-39), 6 (40-49), 1 (50-59) og 2 (60-69).

2048 personer testet i løpet av tirsdag 20. april.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 20. april:

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport.

24 er nærkontakter og to er importsmitte. To har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. En er en positiv hurtigtest – avventer PCR-svar.

Totaltallet er nå 5817.

De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 8 (13-19), 7 (20-29), 1 (30-39), 7 (40-49), 4 (50-59). 1 (60-69).

2524 personer testet i løpet av mandag 19. april

 

Mandag:

Det er registrert 34 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 3 (6-12), 7 (13-19), 6 (20-29), 5 (30-39), 7 (40-49), 5 (50-59). 

25 er nærkontakter og fire er importsmitte. Tre har ukjent smittevei og en har usikker smittevei. En person venter avklaring på inkonklusiv test. 

Totaltallet er 5787. 

1492 personer testet i løpet av søndag 18. april.

 

Bergen kommune melder om nye tiltak som vil gjelde fra midnatt.

– Det vi har sett den siste helgen bekymrer meg sterkt. Det er for mange rapporter om festbråk, for mange rapporter om folk som dropper avstand og regler. Hvis dette fortsetter, så blir vi nødt til å sette denne delen av gjenåpningen på pause, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Det er vanskelig å skjerme barn og unge, når det nettopp er blant barn og unge smittespredning skjer. Da er vi også nødt til å innføre tiltak, selv om vi vet det kommer til å ramme negativt. Det sitter langt inne for byrådet å gjøre dette, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

 

Tiltakene:

 • Begrensning av private sammenkomster til 2 personer utover egen husstand. Det tillates likevel at en husholdning som består av 1 eller 2 personer kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører én annen husholdning. Inntil 10 personer totalt kan være samlet forutsatt at 1 meters avstandskravet kan overholdes.

 • Svømmehaller, badeland, hotellbasseng og lignende skal holdes stengt.

 • Fornøyelsesparker, spillehaller, Fysak, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder med aktiviteter rettet mot barn og unge stenges.

 • Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge er tillatt. 

 • Plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. 

 • Rødt nivå på skoler og barnehager hvor det er pågående utbrudd.

 • Det innføres innstramming i besøksrestriksjoner på kortidssykehjemmene. To faste besøkende kan besøke beboer inntil to ganger per uke og besøk må avtales på forhånd. Besøkende må bruke munnbind og holde en meters avstand

Tiltakene innføres fra midnatt i kveld og skal vare i to uker, til og med 3. mai. Tiltakene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og smittevernfaglig kompetanse i Bergen kommune.

 

Søndag 18. april:

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport. Fire av tilfellene er importsmitte, 17 er familie/husstand, fem er kjent nærkontakt, fem har ukjent smittevei, en har usikker smittevei, 12 er smittet i barnehage og skole, en er ansatt på sykehjem/helse.

Totaltallet er nå 5756.

De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 4 (0-5 år), 3 (6-12 år), 11 (13-19 år), 2 (20-29 år), 6 (30-39 år), 8 (40-49 år), 5 (50-59 år).

Det var 1530 personer som testet seg lørdag 17. april.

 

Lørdag 17. april:

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport. Ett av tilfellene er importsmitte, 11 er nærkontakter, seks har ukjent smittevei, to har usikker smittevei, fem er smittet i barnehage og skole, fire er ansatt på sykehjem/helse og for seks mangler opplysninger.

Totaltallet er nå 5717.

De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 5 (0-5 år), 5 (6-12 år), 8 (13-19 år), 5 (20-29 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 6 (50-59 år), og 1 (60-69 år).

Det var 2111 personer som testet seg fredag 16. april.

 

Fra fredag:

Kommunen holdt pressekonferanse fredag klokken 14 der de varslet tiltak for skolene.

Bergen har hatt litt for høyt smittenivå over lengre tid, fastslo byrådsleder Roger Valhammer. I samråd med FHI forbereder byrådet målrettede tiltak der smitteandelen er høyest.

Mulige tiltak er:

 • Innføring av rødt nivå på skoler og barnehager i områder med høyt smittepress. De reviderte smittevernveilederne for skoler og barnehager er gyldige fra 12. april, og vil kunne dekke behovet for et strengere smittevern i barnehager og skoler.

 • Begrensninger på idretts- og fritidsaktiviteter.

 • Begrensninger knyttet til gjennomføring av arrangement og sosiale sammenkomster (utendørs og innendørs).

 • Bruk av munnbind der avstandskrav ikke kan overholdes.

- Vi ønsker ikke å innføre tiltak som rammer barn og unge. Derfor tar vi oss tid til å nøye vurdere dette gjennom helgen, og komme med mer informasjon mandag, sa byrådsleder Roger Valhammer på fredagens pressekonferanse.

- Vi må målrette tiltakene så lang som mulig. Vi endrer derfor praksis fra og med i dag – rødt nivå vil bli tatt aktivt i bruk på de skolene der det er behov for det, sier skolebyråd Endre Tvinnereim.

 

Bergen kommune melder om følgende fredag morgen:

Det er registrert 28 nye smittede siden forrige rapport.

Ett av tilfellene er importsmitte, 20 er nærkontakter, fire har ukjent smittevei og to har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 5677.

De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 2 (6-12 år), 8 (13-19 år), 2 (20-29 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 4 (50-59 år), og 2 (60-69 år).

Det var 1906 personer som testet seg onsdag 14. april.


Ivar Eiken, rektor ved Lynghaug skole, skriver på skolens nettside at de så langt har fått bekreftet 11 smittetilfeller blant elevene på 10. trinn.

 

Torsdag 15. april:

Det er registrert 52 nye smittede siden forrige rapport.

To av tilfellene er importsmitte, 39 er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og syv har ukjent smittevei. Ett tilfelle er en inkonklusiv test.

Totaltallet er nå 5650.

De smittede er fordel slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 4 (6-12 år), 17 (13-19 år), 11 (20-29 år), 7 (30-39 år), 5 (40-49 år), 2 (50-59 år), 4 (60-69 år) og 1 (70-79 år).

Det var 1873 personer som testet seg onsdag 14. april.

­- Det rapporteres i dag relativt høye smittetall, og på et nivå som er betydelig høyere enn det vi ønsker. Tallene gir grunnlag for bekymring.  Selv om slike tall en enkelt dag ikke er avgjørende for innføringen av tiltak, kan tiltak bli nødvendig dersom et så høyt nivå vedvarer. Det er nå svært viktig at alle har få nærkontakter og holder smittevernreglene, sier helsebyråd Beate Husa.

 

Ivar Eiken, rektor ved Lynghaug skole, skriver på skolens nettside at de så langt har fått bekreftet åtte smittetilfeller blant elevene på 10. trinn.

 

Onsdag:

Lynghaug skole melder på sin nettside at de har innført hjemmeskole for hele skolen:

– Vi har fått bekreftet noen tilfeller av smitte blant elevene våre på 10. trinn. Som et forebyggende tiltak, har vi hjemmeskole for alle trinn onsdag, torsdag og fredag, skriver rektor Ivar Eiken.

– Smittevernkontoret er ansvarlig for å spore nærkontakter, og tar kontakt med dem som skal i karantene. Elever som ikke blir konraktet, er ikke pålagt noen karantenerestriksjoner, skriver rektoren.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag;

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 5 (20-29), 2 (30-39), 9 (40-49), 1 (50-59).

16 er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og fire har usikker smittevei.

Totaltallet er 5598.

1877 personer testet seg i løpet av tirsdag 13. april.

 

Tirsdag 13. april:

Det er registrert 35 nye smittede siden forrige rapport.

De smittede er fordelt i aldersgruppene slik: 3 (0-5 år), 1 (6-12 år), 9 (13-19 år), 6 (20-29 år), 5 (30-39 år), 4 (40-49 år), 5 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).

Fire av tilfellene er importsmitte, 23 er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 5577.

Det var 2444 personer som testet seg 12. april.

 

Mandag 12. april::

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (6-12 år), 5 (13-19), 8 (20-29), 13 (30-39), 6 (40-49), 7 (50-59).

Av de smittede er 19 nærkontakter, syv importsmitte, seks har ukjent smittevei og ni har usikker smittevei.

Totaltallet er nå 5547.

1054 personer testet seg søndag 11. april.

 

På Løvås oppveksttun er én person tilknyttet skolen påvist smittet, bekrefter rektor Nils Einar Johansen overfor Sydvesten.

– Det gjør at vi må sende tre trinn, 1., 2. og 7. trinn, i ventekarantene. De blir bedt om å teste seg, opplyser Johansen.

 

Søndag 11. april:

Det er registrert 10 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (13-19), 3 (20-29), 2 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69).

Alle de ti smittede er nærkontakter.

Totaltallet er nå 5507.

1087 personer testet seg lørdag 10. april.

- Lavere smittetall er positivt, men det har vært store variasjoner fra dag til dag de siste dagene. Derfor må vi avvente smittetall over flere dager for å vite om det er en nedadgående trend, slik vi håper på, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

 

Lørdag 10. april:

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 5 (13-19), 8 (20-29), 4 (30-39), 4 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79)

17 smittede er nærkontakter. Syv har ukjent smittevei og én har usikker smittevei. Ett tilfelle er importsmitte. Det er påvist ett tilfelle med brasiliansk variant av viruset.

Totaltallet er 5497.

1985 personer testet seg fredag 9. april.

- Vi har nå fått vårt første tilfelle av brasiliansk mutert virus i Bergen. Dette gjelder et tilfelle av importsmitte der den smittede har vært i karantene og isolasjon etter ankomst hit. Det er altså lav risiko for spredning knyttet til dette tilfellet, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

 

Fredag:

Det er registrert 40 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 12 (20-29), 3 (30-39), 8 (40-49), 5 (50-59), 1 (70-79).

29 smittede er nærkontakter. Tre har ukjent smittevei og sju har usikker smittevei. Ett tilfelle er importsmitte.

Totaltallet er 5471.

1602 personer testet seg onsdag 7. april.

 

En pasient på koronaklinikken med påvist covid-19 døde 7. april, opplyser kommunen. I tillegg melder Helse Bergen om et nytt koronadødsfall. Vedkommende var innlagt på Haukeland og er i aldersgruppen 65 år eller eldre. 

 

Torsdag 8. april:

Det er registrert 23 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 5 (20-29), 3 (30-39), 3 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69).

21 smittede er nærkontakter. Én har ukjent smittevei og én har usikker smittevei.

Totaltallet er 5431.

1818 personer testet seg onsdag 7. april.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag 7. april:

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet: 5409

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 10 (13-19), 4 (20-29), 5 (30-39), 1 (40-49), 4 (50-59), 3 (60-69), 1 (70-79)

22 er nærkontakter og én er importsmitte. To har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei. 

2133 personer testet seg i løpet av tirsdag 6. april.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 6. april:

Det er registrert 26 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5378.

De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 1 (0-5 år) 3 (6-12 år), 9 (13-19 år), 5(20-29 år), 5 (40-49 år) og 5 (50-59 år)

20 av tilfellene er nærkontakter, fire har ukjent smittevei og ett tilfelle er importsmitte.

Det var 1781 personer som ble testet mandag 5.april.

Totalt 23 elever og én ansatt er smittet etter utbruddet på Olsvikåsen videregående skole, opplyser skolen. Alle klasser utenom én har digital undervisning denne uken.

 

Mandag:

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 4 (13-19), 2 (20-29), 3 (30-39), 2 (40-49), 4 (50-59).

Elleve er nærkontakter, tre er importsmitte og fire har ukjent smittevei.

Totaltallet er 5360.

1762 personer testet seg søndag 4. april.

– Nå er det viktig å unngå at mange tar med seg smitte hjem etter å ha vært på påskeferie, for deretter å sette i gang lokal smittespredning i Bergen. Alle som har utsatt seg for smitte i påsken, bes teste seg når de kommer tilbake til Bergen og unngå nye kontakter før testsvar, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– Vi ser et lavere tall i dag enn foregående dager, men fortsatt høyt antall påvist smittede i forhold til lavere testaktivitet i påsken. De fleste er nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd, men det er også flere med ukjent smittevei. Muterte virus gjør alle mer utsatt for smitte på arenaer hvor folk er samlet.

– Alle må begrense antall nærkontakter og følge alle gjeldende regler og anbefalinger.

 

Søndag 4. april

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 4 (13-19), 10 (20-29), 5 (30-39), 1 (40-49), 5 (50-59).

18 er nærkontakter og én er importsmitte. Fem har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. 

Totaltallet er 5343.

1079 personer testet seg i løpet av lørdag 3. april. 

– Vi ser fortsatt høyt antall påvist smittede i forhold til lavere testaktivitet i påsken. De fleste er nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd, men det er også flere med ukjent eller usikker smittevei, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen. 

– Muterte virus gjør nærkontakter mer utsatt for å bli smittet, men muterte virus gjør også alle mer utsatt for smitte på arenaer hvor folk samles. Vi får en betydelig utfordring dersom mange tar med seg smitte hjem etter å ha vært på påskeferie, for deretter å sette i gang lokal smittespredning i Bergen. Det kan unngås dersom de som har utsatt seg for smitte i påsken, tester seg når de kommer tilbake til Bergen og unngår nye kontakter før testsvar. 

– Alle må for øvrig begrense antall nærkontakter og følge alle regler og anbefalinger som gjelder.

 

Lørdag 3. april

Det er registrert 36 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5), 2 (6-12), 9 (13-19), 4 (20-29), 6 (30-39), 5 (40-49), 3 (50-59), 1 (60-69).

31 er nærkontakter og én er importsmitte. To har ukjent smittevei og to har usikker smittevei.

Totaltallet er 5316.

1033 personer testet seg fredag 2. april.

– Vi ser økt antall påvist smittede til tross for lavere testaktivitet. Dette gir grunn til uro, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– De fleste er nærkontakter tilknyttet kjente utbrudd. Ettersom muterte virus - som nå dominerer - er mer smittsomme, er det større sannsynlighet enn før for at nærkontakter blir smittet. Nå er det svært viktig at alle begrenser antall nærkontakter og for øvrig følger gjeldende regler og anbefalinger, sier Hansen.

 

Langfredag:

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (13-19), 7 (20-29), 5 (30-39), 4 (40-49), 3 (50-59), 1 (60-69), 1 (over 80).

21 er nærkontakter og én er importsmitte. Fire har ukjent smittevei og én har usikker smittevei. Totaltallet er 5280.

1335 personer testet seg i løpet av torsdag 1. april.

– Mange nærkontakter til kjente utbrudd får påvist smitte. Det har avgjørende betydning at nærkontakter overholder karanteneplikten. Smittetallene holder seg på et uønsket høyt nivå. Vi er helt avhengige av at alle følger de regler og anbefalinger som gjelder, for å unngå en tredje smittebølge i Bergen, sier Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef i Bergen kommune.

Totalt elleve elever og én ansatt er smittet etter utbruddet på Olsvikåsen videregående skole, opplyser rektor Helene Systad til BT fredag morgen. Totalt 155 ved skolen er nå satt i karantene.

 

Torsdag:

Det er registrert 25 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 3 (13-19), 4 (20-29), 4 (30-39), 6 (40-49), 4 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79).

Tre er importsmitte, 15 er nærkontakter, fire har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei.

Totaltallet er 5253.

1918 personer testet seg onsdag 31. mars.

– Smittetallene har ikke vært økende de siste dagene, men er vedvarende på et uønsket høyt nivå. Vi er fortsatt helt avhengige av at alle følger de gjeldende regler og anbefalinger for å unngå en tredje smittebølge i Bergen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune.

 

Onsdag:

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg i aldersgruppene slik: 1 (6-12), 5 (13-19), 5 (20-29), 5 (30-39), 4 (50-59), 1(70-79). 14 er nærkontakter, to har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. To avventer bekreftelse på positiv hurtigtest eller uklart prøvesvar.

Totaltallet er 5228.

Mutasjoner: Se avsnitt under tirsdag 30. mars.

2138 personer testet seg i løpet av tirsdag 30. mars.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag:
 

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5203.

Ett tilfelle er importsmitte, 25 er nærkontakter. Seks har ukjent smittevei og sju har usikker smittevei. De smittede er fordelt slik i aldersgruppen: 1 (6-12 år), 3 (13-19 år), 17, (20-29 år), 9 (30-39 år), 3 (40-49 år), 3 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 2 (70-79 år).  

Mutert virus: Laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus mottar store prøvemengder for tiden, og opplyser at de ikke har kapasitet til å analysere mer enn 25 prosent av de positive koronatilfellene for mutert virus. Nye utbruddsområder vil bli prioritert. Det er likevel stort sett britisk mutert virus som er i omløp i Bergen nå, og det er derfor stor sannsynlighet for at de som får påvist koronasmitte har den britiske varianten. Denne er som kjent mer smittsom enn variantene vi har hatt tidligere, og Bergen kommune legger derfor oppfølgingen (sporing, isolasjon og karantene) opp med hensyn til dette.

Det var 2891 personer som testet seg mandag 29. mars. 

 

Mandag:

Det er registrert 17 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5171.

En av de smittede er importsmitte, to har usikker smittevei og 14 er nærkontakter. De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 2 (6-12 år), 1 (13-19 år), 9 (20-29 år), 2 (30-39 år), 2 (40-49 år), 1 (50-59 år).                

Det var 1931 personer som testet seg søndag 28. mars.

 

Søndag:

Det er registrert 24 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5158.

Fire av de smittede har ukjent smittevei, fem har usikker smittevei, ellers er de fleste knyttet til kjente utbrudd. De smittede er fordel i aldersgruppen slik: 1 (13-19 år), 12 (20-29 år), 1 (30-39 år), 4 (40-49 år, 1 (50-59 år) og 5 (70-79 år).                

Det var 1731 personer som ble testet lørdag 27. mars.

 

Lørdag:

Det er registrert 29 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5064.

20 av de smittede der nærkontakter, fire har ukjent smittevei og fem har usikker smittevei. De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 1 (0-6 år), 4 (6 -12 år), 12 (20-29 år), 6 (30-39 år), 4 (40-49 år), 1 (70-79 år) og 1 (80-89 år). 

Det er kommet melding om 58 nye tilfeller av mutert virus, alle UK-variant, 

Det var 3096 personer som ble testet fredag 26. mars.

 

Fredag:

Det er registrert 39 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 5102.

32 av tilfellene er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og fire har usikker smittevei. De smittede er fordelt i aldersgruppen slik: 3 (6-12 år), 24 (20-29 år), 7 (30-39 år), 2 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 2 (60-69 år).

Det er kommet melding om 21 nye mutasjoner, alle britisk variant.

Det var 3408 personer som ble testet torsdag 25. mars, det er ny rekord. 

 

Torsdag 25. mars:

Det er registrert 44 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 5064.

De 44 nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 30 (20-29), 7 (30-39), 2 (40-49), 3 (50-59) og 1 (60-69). 29 av disse er nærkontakter. En person har ukjent smittevei og tretten har usikker smittevei. 

3246 personer testet seg i løpet av onsdag 24. mars. Dette er det høyest antall testede på en dag i Bergen kommune.

 

Onsdag 24. mars:

Det er registrert 31 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 5020.

De 31 nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (6-12), 3 (13-19), 10 (20-29), 3 (30-39), 3 (40-49), 5 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79). 18 er nærkontakter og én er importsmitte. Seks personer har ukjent smittevei og seks har usikkert smittevei. 

Det er bekreftet 12 nye tilfeller av den britiske virusmutasjonen. 

2908 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag 23. mars:
 

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4990. Seks av tilfellene er nærkontakter, to har ukjent smittevei og to har usikker smittevei.

De smittede fordeler seg slik i aldergruppene: 1 (6 til 12 år), 2 (13-19 år), 2 (20-29 år), 2 (30-39 år), 2 (40-49 år) og 1 (50-59 år).

Det er bekreftet 14 nye tilfeller av muterte virus, 13 tilfeller av britisk og ett tilfelle av sørafrikansk virusmutasjon. Dette gjelder sekvensering fra prøver tatt mellom 16. – 18. mars.

Det var 2691 personer som testet seg mandag 22.mars.

 

Mandag 22. mars

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4981. De ti nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 2 (13-19), 3 (20-29 år), 3 (30-39), 1 (40-49 år), og 1 (50-59 år).

Fem av de smittede er nærkontakter og tre har usikker smittevei. To tilfeller er importsmitte.

Det var 1447 personer som testet seg søndag 21. mars.

 

Søndag 21. mars

Det er registrert 16 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4971. De 16 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 8 (20-29 år), 5 (30-39), 2 (40-49 år), og 1 (50-59 år).

Elleve av de smittede er nærkontakter og tre har ukjent smittevei. To tilfeller er importsmitte.

Det var 1200 personer som testet seg lørdag 20. mars.

 

Lørdag 20. mars

Det er registrert elleve nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4956. De elleve nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (0-6 år) 1 (13-19 år), 7 (20-29 år), 1 (40-49 år), og 1 (60-69 år).

Sju av de smittede er nærkontakter og tre har ukjent eller usikker smittevei. Ett tilfelle er importsmitte.

Det var 1513 personer som testet seg fredag 19. mars.

 

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4945. To er importsmitte, seks er nærkontakter, én har ukjent smittevei og én har usikker smittevei. De ti nye fordeler seg slik på aldersgruppene: 4 (20-29 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år), 2 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).

Det er påvist elleve nye tilfeller av muterte virus, ti av britisk variant og en sørafrikansk. Dette er sekvensering av prøver tatt mellom 14. og 16. mars.

Det var 1496 personer som testet seg torsdag 18. mars.

 

Torsdag:

Det er registrert 16 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 4937. De 16 nye fordeler seg slik på aldersgruppene: 3 (13-19), 4 (20-29), 2 (30-39), 1 (40-49), 3 (50-59), 3 (60-69).    

Ni av de smittede er nærkontakter og to er importsmitte. Tre har ukjent smittevei, og én har usikker smittevei.

Det er påvist fire nye muterte virus av den britiske varianten.

1676 personer testet seg i løpet av onsdag 17. mars.

 

Bergen kommune melder følgende onsdag:
 

Det er registrert fem nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4921. De fem nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (13-19 år), 1 (20-29 år), 1 (50-59 år), 1 (60-69 år) og 1 (70-79 år).

To av de smittede er nærkontakter og en har ukjent smittevei. To tilfeller er importsmitte.

Det er totalt åtte nye påviste smittetilfeller med mutert virus. Av disse er det ett tilfelle av den sørafrikanske varianten og sju av den britiske.

Det var 1611 personer som testet seg tirsdag 16. mars.

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag:
 

Det er registrert ti nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4916.
Ett av tilfellene er importsmitte, åtte er nærkontakter og én har ukjent smittevei. De smittede fordeler seg slik i aldergruppene: 2 (20-29 år), 2 (40-49 år ), 4 (50-59 år) og 2 (70-79 år).

Det er påvist 21 nye tilfeller av muterte virus, 20 britisk variant og en sørafrikansk mutant. Dette gjelder sekvensering fra prøver tatt mellom 8. – 3. mars.

Det var 1900 personer som testet seg mandag 15.mars.

 

Mandag:

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport.

To er importsmitte og fire er nærkontakter. Totaltallet er 4 908. De seks fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (20-29), 1 (30-39), 1 (40-49) og 2 (50-59).  

965 personer testet seg i løpet av søndag 1. mars.

 

Søndag:

Det er registrert seks nye smittede siden forrige rapport.

To er importsmitte og en er nærkontakt. To har ukjent og en har usikker smittevei. Totaltallet er 4 902. De seks fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (20-29), 2 (40-49) og 1 (60-69).  

Det er bekreftet ett nytt tilfelle av britisk virusmutasjon.

805 personer testet seg i løpet av lørdag 13. mars.

 

Lørdag:

Det er registrert 15 nye smittede siden forrige rapport. Fem er nærkontakter. Fire har ukjent og fire har usikker smittevei. Totaltallet er 4896. De 15 fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (6-12), 5 (20-29), 2 (30-39), 3 (40-49), 3 (50-59) og 1 (70-79).  

Det er bekreftet ett tilfelle av britisk virusmutasjon.

1553 personer testet seg i løpet av fredag 12. mars.

 

Fredag:

Det er registrert åtte nye smittede siden forrige rapport.

Én er importsmitte og fem er nærkontakter. To har usikker smittevei. Totaltallet er 4881. De åtte fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 2 (20-29), 2 (30-39), 3 (50-59).  

Det er bekreftet 24 tilfeller av britisk virusmutasjon, og ett tilfelle av den sørafrikanske versjonen.

1488 personer testet seg i løpet av torsdag 11. mars.

 

Torsdag:

Torsdag formiddag meldte danske myndigheter at de stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen av frykt for dødelige bivirkninger. På bakgrunn av opplysningene fra Danmark og melding fra FHI om at de er i gang med å utrede rapporter om alvorlige komplikasjoner av AstraZeneca-vaksinen, innfører Bergen kommune midlertidig stans i vaksineringen med denne vaksinen.

- Vi er opptatt av at det skal være trygt å få vaksine og stanser derfor vaksineringen med denne vaksinen inntil vi har fått nærmere beskjed om hvilke vurderinger FHI og Legemiddelverket gjør her. Det jobbes nå med å informere fastlegene og vaksinasjonsstedene som berøres av dette, sier helsebyråd Beate Husa.

Denne uken er det helsepersonell og personer med underliggende sykdom i alderen 55-64 år som har fått tilbud om AstraZeneca-vaksine i Bergen.

 

Det er registrert fire nye smittede siden forrige rapport.

Én er importsmitte og tre er nærkontakter, hvorav to tilknyttet Rothaugen-utbruddet. Totaltallet er 4874. De fire fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (13-19), 1 (20-29), 1 (40-49), 1 (50-59).  

Det er bekreftet 21 tilfeller av britisk virusmutasjon, og fem tilfeller av den sørafrikanske versjonen.

1738 personer testet seg i løpet av onsdag 10. mars.

 

Onsdag: 

Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4871.

Mange smittede er kjente nærkontakter, to er importsmitte, fire har ukjent smittevei og fire har usikker smittevei. Fem av de nye smittetilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede de er fordelt slik i aldersgrupper: 1 (0-6 år), 5 (6-12 år), 2 (13 -19 år), 6 (20-29 år), 2 (30-39 år), 3 (40-49 år), 3 (50 -59 år), 3 (60-69 år) og 1 (70-79 år). 

Det er ikke kommet melding om nye tilfeller av mutert virus per nå.

Det var 2370 personer som testet seg i går.

 

Antallet nye smittede har ikke vært så høyt siden 26. november i fjor.

 

 

Bergen kommune melder følgende tirsdag:
 

Det er registrert 14 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4846. De 14 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 3 (13-19 år), 2 (20-29 år), 1 (30-39 år), 5 (40-49 år) og 3 (50-59 år).

Seks av de smittede er nærkontakter og seks har ukjent eller usikker smittevei. Fire av smittetilfellene er knyttet til Rothaugen skole. To tilfeller er importsmitte.

Det er totalt 13 nye påviste smittetilfeller med mutert virus. Disse 13 er sekvenseringer av prøver sendt inn før helgen. Av disse er det fire tilfeller av RSA muterte virus hvor tre av disse har kjent smittevei. Vi jobber med å finne smitteveien for det fjerde tilfellet.

Det var 2705 personer som testet seg mandag 8. mars. Dette er det høyest antall testede på en dag i Bergen kommune.

 

Mandag:

Det er registrert 21 nye smittede siden forrige rapport.

Totaltallet er nå 4832. De 21 nye smittede fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (6-12 år), 5 (13-19 år), 10 (20-29 år), 2 (30-39 år) og 3 (40-49 år).

14 av de smittede er nærkontakter og syv har ukjent eller usikker smittevei. Fem av smittetilfellene er knyttet til Rothaugen skole. To av de nye smittetilfellene er knyttet til en byggeplass på Kronstad.

Det var 1193 personer som testet seg søndag 7. mars.

 

Søndag:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4811. Seks tilfeller er nærkontakter, og tre har ukjent smittevei. Fire av tilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt i aldersgruppen: 1 (6-12 år), 2 (13 -19 år), 2 (20-29 år), 3 (40-49 år) og 1 (60-69 år).

Det var 892 personer som testet seg 6. mars.

 

Lørdag:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4802. Åtte tilfeller er nærkontakter, og én har usikker smittevei. Åtte av tilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt i aldersgruppen: 5 (13 -19 år), 1 (30-39 år), 1 (40-49 år) og 2 (50-59 år).

Det er kommet melding om seks nye tilfeller av mutert virus, britisk variant, hvorav to tilknyttet Rothaugen skole. 

Det var 1515 personer som testet seg 5. mars.

 

Fredag:

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport, totaltallet er nå 4793.

Ett tilfelle er importsmitte, elleve er nærkontakter, tre har ukjent smittevei og tre har usikker smittevei. Fem av tilfellene er tilknyttet Rothaugen skole. De smittede er fordelt i aldersgruppen: 2 (6-12 år), 3 (13 -19 år), 4 (20-29 år), 3 (30-39 år), 4 (40-49 år), 1 (50-59 år) og 1 (60-69 år). 

Det er kommet melding om åtte nye tilfeller av mutert virus, britisk variant, hvorav seks tilknyttet Rothaugen skole. 

Det var 1366 personer som testet seg 4. mars.

 

Helse Bergen melder fredag om et nytt koronadødsfall på Haukeland universitetssjukehus. Dødsfallet ble meldt torsdag 4. mars. Den avdøde var i aldersgruppen 18-65 år, opplyser kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til BT.

 

Torsdag kveld meldte BT om at 22 personer (19 elever og tre lærere) er i karantene etter et smittetilfelle på Nygårdslien skole.

– De må være i karantene til og med onsdag i kommende uke, sier rektor Inger Marie Røyseth til BT.

 

Torsdag:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 4770 (se avsnitt om totaltall lengre oppe i artikkelen). De ni nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (13-19), 1 (20-29), 1 (30-39), 3 (40-49) og 1 (50-59). 

Fem er nærkontakter og to er importsmitte, mens to har usikker smittevei. 

Ingen rapport om nye tilfeller av mutert virus. 

1434 personer testet seg i løpet av tirsdagen. 

 

Onsdag:

Det er registrert ni nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 4770. De ni nye fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (13-19), 1 (20-29),  1 (30-39), 3 (40-49) og 1 (50-59). 

Fem er nærkontakter og to er importsmitte, mens to har usikker smittevei. 

Ingen rapport om nye tilfeller av mutert virus. 

1434 personer testet seg i løpet av tirsdagen. 

 

Tirsdag:

Det er registrert 18 nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er 4769. De 18 nye smittetilfellene fordeler seg slik på aldersgruppene:
1 (0-6), 3 (13-19), 1 (20-29), 6 (30-39), 4 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69), og 1 (80-89).

Åtte er nærkontakter, en har ukjent smittevei og en har usikker smittevei. Smitteveien/smittested hos flere er ikke kartlagt ennå siden smittesporingen i går måtte prioritere å varsle over 300 personer som skulle i karantene i forbindelse med et utbrudd på Rothaugen skole.                                           

Det er meldt 8 smittetilfeller med mutert virus hvorav 7 med den britiske varianten.

1445 personer testet seg i løpet av mandag 1. mars.

 

Mandag:

Det er registrert tre nye smittede siden forrige rapport. Totaltallet er nå 4751. Disse tre smittede er nærkontakter til personer med kjent smitte. De fordeler seg slik på aldersgruppene: 1 (13-19 år) og 2 (20-29 år).

Det var 1179 personer som testet seg søndag 28. februar. 

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Daniela Elvebakk Mala

daniela.elvebakk@sydvesten.no

Andre saker