• Slik ser den fremtidige bybaneholdeplassen og torget utenfor Oasen ut i dag. Nederst til høyre ser man trær som er kommet tilbake fra opphold på Stend. I dette området skal det i tillegg plantes gress. (Foto:NCC Norge AS// Ida Skauge Hjelmeland)

  • Den nye kollektivterminalen skal ligge der Bensinstasjonen lå tidligere. Det blir direkte passasje fra bussterminalen bort til bybaneholdeplassen. (Foto: NCC Norge AS// Ida Skauge Hjelmeland)

  • Fjellknausen mellom dagens bussterminal og Folke Bernadottes vei er i ferd med å sprenges bort, en jobb som vil pågå til midten av juni. All trafikk og tilgjengelighet for fotgjengere opprettholdes under arbeidet. (Foto: NCC Norge AS// Ida Skauge Hjelmeland)

  • 20. mai vil det her bli åpnet for all trafikk mellom Torgny Segerstedts vei og Dag Hammarskjølds vei. Frem til den tid skal denne rundkjøringen ferdigstilles. (Foto: NCC Norge AS// Ida Skauge Hjelmeland)

  • Frem mot mai skal kantstein og trafikkøy utenfor området ved vognhallen gjøres ferdig. (Foto: NCC Norge AS// Ida Skauge Hjelmeland)

  • Denne skissen viser hvordan det nye kjøremønsteret blir i Torgny Segerstedts vei og Dag Hammarskjølds vei, samt hvor den nye innkjørselen inn til Oasen. Åpningen vil skje i tre faser.(Illustrasjon: Bybanen utbygging)

     

Bybaneutbyggingen i Fyllingsdalen:

Dette skjer frem mot sommeren

Frem mot sommerferien går deler av utbyggingen i området rundt Oasen og ved vognhallen inn i en sluttfase. I mai vil portalen mellom Torgny Segersteds vei og Dag Hammarskjølds vei bli åpnet for trafikk.

Området rett sør for Oasen er i sluttfasen. Arbeidet med veier, fortau og sykkelfelt i den delen av Hjalmar Brantings vei som går bort til Knudsenkvartalet, vil bli sluttført i løpet av juni, skriver Bybanen utbygging på sine nettsider

Hjalmar Brantings vei vil i den forbindelse være stengt for gjennomkjøring fra 26. april til 30. april fra 18:00-06:00, det vil si frem til fredag morgen den 30.04.2021 klokken 06:00. På dagtid vil veien være åpen som normalt.  

Endeholdeplassen til Bybanen og torget mellom holdeplassen og Oasen blir også sluttført i juni. Hele området vil også bli beplantet med trær og busker, blant annet tilbakesetting av trær som har vært på «spaopphold» på Stend.  Det vil også plantes gress i området med trærne. 

Den nye kollektivterminalen
Arbeidet med den nye kollektivterminalen rett vest for Oasen ble startet opp i mars. Den skal etableres i området mellom Spectrum-bygget og sørover mot Hjalmar Brantings vei. Sprengningsarbeidene av fjellknausen i dette området er i full gang og vil bli ferdig i løpet av juni.

Arbeidet med kollektivterminalen har ført til at trafikken i den nordlige delen av Folke Bernadottes vei er lagt om på grunn av betongarbeider i området ved Spectrum-bygget. Trafikken her vil kunne endres underveis, men det vil alltid være fremkommelighet for både buss og bil, samt besøkende til Spectrum.

Vognhallen og sporarbeidet
Vognhallen har nå tatt form og det vil nå pågå arbeider med å få «tett hus» på servicebygget utenfor vognhallene – altså bli ferdige med tak, vegger og glassfasader. Det vil likevel pågå noe utomhusarbeid, som grøftearbeid, planering og oppfylling, men i mindre grad enn tidligere. 

Det pågår nå sporarbeider inne i vognhallene. Dette arbeidet er ikke synlig for publikum, men man vil kunne høre pakkmaskinen til entreprenøren som utfører alt sporabeidet i denne utbyggingen. De vil arbeide der fra nå og til mai.  Fra midten mai skal det asfalteres inne i hallen, så da blir det igjen mye lastebiltrafikk en periode på cirka fire uker, til midten av juni. 

Nytt kjøremønster – viktige datoer
Det har lenge nå vært endret kjøremønster i området rundt tunnellinnslaget i forbindelse med både tunneldrivingen og arbeidet med vognhallen. Kjøremønsteret skal fremover legges om i tre faser. 

  • 3.mai åpnes trafikken for buss mellom Torgny Segerstedts vei og Dag Hammarskjølds vei

  • 20.mai vil den nye traseen åpnes for ordinær biltrafikk mellom de nevnte gateadressene.

  • 27.mai åpner ny innkjørsel til Oasen. Man kan ikke lenger kjøre inn til Kiwi fra Hjalmar Brantings vei, slik som der har vært midlertidig frem til nå. Det bygges nå en ny avkjørsel som er i sin sluttfase.

(Kilde: Bybanen utbygging)

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Andre saker