• – Etter valget vil vi jobbe for at SFO skal bli gratis for alle barn i Bergen vest og i hele Norge, sier Sara Bell. (Foto: SV)

Politikerne svarer før valget:

– Tannhelse er et hull i velferdsstaten som SV vil tette

Sara Bell, 2. kandidat for Hordaland SV, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

Først ut er Sara Bell, 2.kandidat for Hordaland SV.

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på ditt parti ved årets stortingsvalg?

Bergen vest og resten av byen vår står foran et retningsvalg. Den 13. september blir det avgjort om høyresiden fortsatt skal styre Norge. En sentrumsregjering med Sp og Ap vil ikke levere den forandringen som trengs, men vil gi høyresiden makt og innflytelse i mange saker. Det er kun et sterkt SV og en rødgrønn regjering plassert på venstresiden som vil sikre en ny politisk kurs.

Klimakrisen og ulikhetskrisen er vår tids store utfordringer, og like viktig for innbyggerne i Bergen vest som i resten av landet. For å møte disse krisene må vi forandre Norge til å bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning. Høyre-regjeringen fører en politikk for økte forskjeller, og tar ikke klimakrisen på alvor. Det skal SV gjøre noe med.

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest?

SV går blant annet inn for å få full fart på planleggingen av bybanelinje til Bergen Vest, hvor vi mener at staten må bidra med minst 80 prosent av finansieringen. Slik både kutter vi klimautslipp og lokal forurensing ved å ha en langt mer miljøvennlig byutvikling som faktisk gjør noe med den unødvendige biltrafikken. Samtidig vil vi realisere bybanestoppet på Spelhaugen.

I bystyret i Bergen har SV fått gjennomslag for gratis SFO for elevene på 1. trinn på blant annet Loddefjord skole, Vadmyra skole, Kjøkkelvik skole og Olsvik skole. Etter valget vil vi jobbe for at SFO skal bli gratis for alle barn i Bergen vest og i hele Norge.

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor?

SV går til valg på to store reformer for å styrke velferden. I dag er foreldrenes inntekt og bakgrunn et hinder for at alle barn får gå på SFO. Vi vil ha gratis SFO så alle kan bli med på leken. Tannhelse er i dag et hull i velferdsstaten som SV vil tette, slik at det ikke koster mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Det er i de neste fire årene det avgjøres om Norge vil nå våre klimamål og om vi lykkes med å omstille arbeidsplasser og industri. Hvis vi venter vil vi være alt for oljeavhengig, og legger grunnlaget for arbeidsløshet og industridød. Sammen må vi løse klimakrisen og stanse nedbyggingen av natur og dyrket mark.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Andre saker