• – Vi ønsker at avlastning skal kunne gis på resept til pårørende til eldre med omsorgsbehov, sier Beate Husa. (Foto: Jon Olav Økland)

Politikerne svarer før valget:

– Vi skal ikke være oss selv nok

Beate Husa, 5. kandidat for Hordaland KrF, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

 

I dag er det Beate Husa, 5. kandidat for Hordaland KrF, som svarer.

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på ditt parti ved årets stortingsvalg? 

Jeg vil trekke frem tre saker som er viktige for mange i landet vårt, også for dere som bor i Bergen vest. KrF er garantisten for fortsatt valgfrihet for familiene, gjennom videreføring av kontantstøtten, som mange andre partier vil avvikle. Vi ønsker også å skrote tredelingen av foreldrepermisjonen, KrF tror at hver enkelt familie best selv vet hva som passer for seg. Slike avgjørelser tas best rundt kjøkkenbordet, ikke rundt regjeringens bord.

KrF ønsker å innføre en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få et økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgavene. Vi ønsker også at avlastning skal kunne gis på resept til pårørende til eldre med omsorgsbehov.

Den tredje saken handler om at vi ikke skal være oss selv nok. KrF jobber for at Norge skal gjøre det vi kan for å utrydde fattigdom i verden. Nestekjærlighet skal ikke kjenne noen landegrenser, og jeg er glad for at innbyggerne i Norge gjennom undersøkelser har vist en stor støtte til at vi skal ha et høyt nivå på bistand, der fattige selv kan få hjelp og støtte til å arbeide seg ut av fattigdom.

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest? 

Ved et stortingsvalg er det særlig de store og nasjonale sakene som løftes, og jeg håper mange av leserne vil stemme for valgfrihet for barnefamiliene og nye løsninger innen eldreomsorgen. KrF er også med i byråd og bystyre og arbeider for at innbyggerne i Bergen vest skal ha gode levekår.

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor? 

Se svar på spørsmål 1. I tillegg til dette vil KrF alltid være det partiet som løfter opp menneskeverdet og kjemper for en politikk for de svakeste. Vi vil ha et samfunn med plass til alle! Hvert enkelt menneske har en uendelig verdi, helt uavhengig av bakgrunn og egenskaper.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta:

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Relaterte saker