• – For barn over hele landet, og spesielt barna i Laksevåg der kun 62 prosent av byens barn fikk ta del i SFO-fellesskapet i 2019, vil en styrking av skolen og gratis SFO bety mye, sier Marte Mjøs Persen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Politikerne svarer før valget:

– Gratis SFO er særlig viktig for barn i Laksevåg

Marte Mjøs Persen, 1. kandidat for Hordaland Arbeiderparti, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

 

I dag er det Marte Mjøs Persen, 1. kandidat for Hordaland Arbeiderparti, som svarer.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på ditt parti ved årets stortingsvalg?

En Arbeiderpartiledet regjering skal sette vanlige folk først. Vi vil styrke fellesskapsløsningene våre, og utjevne sosiale forskjeller.

Under den sittende regjeringen har de rikeste blitt enda rikere, og forskjellen mellom folk har økt. Det kan vi ikke akseptere. Med en Arbeiderpartiledet regjering vil alle med inntekt under 750 000 kr betale mindre i skatt. Vi skal redusere barnehageprisen med 2 800 kr, styrke kommune med 5 milliarder bare i 2022, og vi skal gradvis innføre gratis tannlege. Vi skal gjøre velferdsstaten sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Ingen skal falle utenfor, alle skal ha de samme mulighetene, og alle skal kunne leve trygge og gode liv.

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest? 

Arbeiderpartiets kjernesaker arbeid til alle, en styrket velferdsstat og muligheter for alle til å ta klimavennlige valg, tenker jeg er like viktig for folk på Laksevåg og i Fyllingsdalen, som det er for folk i Odda eller i Finnmark. Det er fordi vi i Arbeiderpartiet går til valg på saker som er viktig for vanlige folk. Så vil jeg spesielt trekke frem SFO som særlig viktig for Bergen vest.

En god oppvekst varer hele livet. For barn over hele landet, og spesielt barna i Laksevåg der kun 62 prosent av byens barn fikk ta del i SFO-fellesskapet i 2019, vil en styrking av skolen og gratis SFO bety mye. Gjennom å gjøre skolen mer praktisk og sørge for at alle får ta del i det samme fellesskapet SFO gir, styrker vi hvert enkelt barn, familie og fellesskapet. 

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor? 

Hele, faste stillinger og arbeid til alle er jobb nr.1 for Arbeiderpartiet. Ingen skal stå med mobiltelefonen i hånden, alle skal bli gitt muligheten til å arbeide og leve gode liv. Samtidig som arbeid er viktig, så må vi også bygge ut vårt felles sikkerhetsnett, velferdsstaten, til å inkludere enda flere og bli enda bedre. Gratis SFO og bedre kommuneøkonomi er allerede nevnt, en styrking av vårt felles helsevesen og bedre vilkår for frivillighet, idrett og kultur, limet som holder samfunnet sammen og gir oss glede, er andre viktig saker vi skal kjempe for. Til slutt så skal vi realisere våre klimaforpliktelser og gi alle muligheten til å ta klimavennlige valg. Vi skal bygge en ny grønn industri på skuldrene av den vi har i dag, vi skal gjøre det lettere å reise kollektivvennlig og vi skal søke internasjonalt forpliktene avtaler slik at vi sammen, når klimamålene. 

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta:

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Relaterte saker