• – Innbyggerne i Fyllingsdalen og Laksevåg skal stemme på Rødt av samme grunn som andre bør stemme på Rødt: Vi vil ha et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, sier Sofie Marhaug. (Foto: rødt.no)

Politikerne svarer før valget:

– Å fjerne klasseskiller er viktig for innbyggerne i Bergen vest

Sofie Marhaug, 1. kandidat for Hordaland Rødt, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

 

I dag er det Sofie Marhaug, 1. kandidat for Hordaland Rødt som svarer.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på ditt parti ved årets stortingsvalg? 

Innbyggerne i Fyllingsdalen og Laksevåg skal stemme på Rødt av samme grunn som andre bør stemme på Rødt: Vi vil ha et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. De økonomiske forskjellene fortsetter å øke mens stadig flere barn vokser opp i familier med dårlig råd. Dette vil Rødt gjøre noe med. Det må bli slutt på smålige kutt. Velferden må bygges ut, ikke ned. Vi setter kampen mot klasseforskjeller på dagsorden hver eneste dag, ikke bare i valgår. 

Og så må vi sørge for at vi får en kraftfull og rettferdig klimapolitikk. Vi må fase ut oljen, og samtidig sørge for at vi ikke legger opp til massearbeidsledighet. Da trengs det en aktiv, statlig næringspolitikk. Rødt er opptatt av at det grønne skiftet er et politisk samfunnsoppdrag. Vi kan ikke la markedskreftene bygge ned naturen (vindkraft) for å elektrifisere og pumpe opp enda mer olje. Vi må i stedet satse på den rene vannkraften og den kraftkrevende fastlandsindustrien, samt investere i annen nødvendig infrastruktur (elektrifisering av skip, utbygging av jernbane o.l.). 

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest? 

Lokalt har Rødt vært opptatt av å bevare helsestasjonene og sikre et likeverdig tilbud i bydelene. Vi har kjempet for å bevare de kommunale kjøkkene på Fyllingsdalen og Lyngbøtunet sykehjem. Og Rødt har vært klinkende klare på at vi skal bevare Kanadaskogen og Tennebekk som friluftsområde, fremfor å bygge det ned. 

Nasjonalt blir det viktig å sikre at kommuneøkonomien styrkes, slik at vi kan opprettholde gode velferdstjenester. For eksempel med kommunale kjøkken på sykehjemmene. Og så må Stortinget sørge for at naturen gis tilstrekkelig vern. At Tennebekk ble truet med nedbygging tyder på at naturen ikke er godt nok ihensynstatt. 

Ellers mener jeg at arbeidet med å fjerne klasseskiller er viktig for innbyggerne i Bergen vest. Vi trenger nye velferdsreformer som fjerner noen av de verste utslagene av Forskjells-Norge. Derfor går Rødt lengst i våre budsjetter i å prioritere gratis tannhelse, fordi tennene også er en del av kroppen og bør inn under det offentlige helsevesenet. Dette finansierer vi med økt skatt til de rikeste. 

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor?
 
1) Kampen mot Forskjells-Norge med økt skatt til de rikeste og mer, profittfri velferd til fellesskapet.
2) En krafftfull og rettferdig klima- og miljøpolitikk.
3) Kampen for et trygt og organisert arbeidsliv, uten useriøse bemanningsbyrå og sosial dumping.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta:

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5
  • Arbeiderpartiet: 4
  • Fremskrittspartiet: 2
  • Senterpartiet: 2
  • Sosialistisk Venstreparti: 1
  • Kristelig Folkeparti: 1
  • Venstre 1

Relaterte saker