• – Venstre er opptatt av å verne natur og ser nå på hvordan vi kan få vernet Kanadaskogen mot all slags utbygging i fremtiden, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Venstre. (Foto: Yngve Horvei)

Politikerne svarer før valget:

Vil verne Kanadaskogen mot all slags utbygging i fremtiden

Ingrid Nergaard Fjeldstad, 4. kandidat for Hordaland Venstre, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

I dag er turen kommet til Ingrid Nergaard Fjeldstad, 4. kandidat for Hordaland Venstre.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på Venstre ved årets stortingsvalg?

Venstre går til valg på å gjøre det enkelt for deg å velge grønt. For eksempel må vi ha bedre, billigere og hyppigere kollektivtrafikk i Bergen vest, slik at reisen til jobb blir miljøvennlig. Sykkel må også bli et trygt og effektivt fremkomstmiddel, da må vi bygge ut flere trygge sykkelveier i bydelene.

Det kan også nevnes at Venstre sin førstekandidat i Hordaland, Sveinung Rotevatn faktisk bodde i Fyllingsdalen de første 2,5 år av sitt liv før familien flyttet til Nordfjordeid. Så Rotevatn har en lokal tilknytning til Bergen vest.

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest?

Venstre kjemper for bybane til alle bydeler. Nå bygges den til Fyllingsdalen, men vi må sørge for at den kommer helt frem til Spelhaugen. Det vil kunne utløse mange flere boliger og arbeidsplasser i bydelen. Venstre ønsker å bygge bybanen videre til Loddefjord.

Venstre er opptatt av å verne natur og ser nå på hvordan vi kan få vernet Kanadaskogen mot all slags utbygging i fremtiden.

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor?

Venstre går til valg på å redusere klimagassutslipp, styrke skole og gjennomføre rusreformen.

Det haster å løse klimakrisen og ta bedre vare på naturen, fordi friheten også skal gjelde for dem som kommer etter oss. Da må de arve en klode med ren luft, rent vann og hvor dyr og planter trives.

Å styrke skolen, er å satse på barna. Skolen skal gi alle nok kunnskap til å få et godt og fritt liv, uansett hvem foreldrene dine er og hvor du kommer fra. Vi tror at gode lærere er viktigst for å få til dette.

Rusreformen handler om noen av de menneskene som har det aller vanskeligst. De må møtes med hjelp og ikke straff. Derfor vil Venstre jobbe for å få gjennomført rusreformen.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Relaterte saker