• – For oss er det viktigste at man får god helsehjelp når man trenger det, ikke hvem som tilbyr hjelpen, sier Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet. (Foto: Fremskrittspartiet)

Politikerne svarer før valget:

– Vi vil fjerne de usosiale bompengene

Silje Hjemdal, 2. kandidat for Fremskrittspartiet i Hordaland, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

I dag er turen kommet til Silje Hjemdal, 2. kandidat for Fremskrittspartiet i Hordaland.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på Fremskrittspartiet ved årets stortingsvalg? 

Dette er et verdivalg og Frp setter innbyggernes og Norges interesser først. Vi tar ett oppgjør med sløseri av skattepenger, men vil investere i å bygge Norge og ikke minst Bergen. Folk flest skal få beholde mer av egne penger gjennom lavere skatter og avgifter. Vi vil også fjerne de usosiale bompengene som er en belastning for folk flest, men også næringsliv i Bergen vest. Jeg er selv fra Fyllingsdalen. Stemmer du Frp ved årets valg, kan du sikre at en lokal representant fra Fyllingsdalen blir en tydelig og klar stemme fra vest på Stortinget. Jeg har kjempet for bla Fyllingsdalen Teater, flere sykehjemsplasser og stått på for pensjonistene for å nevne noe.

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest? 

Vi ønsker mer valgfrihet innen helsetjenester og eldreomsorg. Fritt behandlingsvalg når du trenger helsetjenester fordi du skal få bestemme hvilken behandlingsinstitusjon som passer deg best. For oss er det viktigste at man får god helsehjelp når man trenger det, ikke hvem som tilbyr hjelpen. Helsehjelpen skal selvsagt fremdeles være offentlig finansiert, men vi tror et mangfold i tilbud gir bedre kvalitet og ikke minst vil det være bidra til å unngå helsekøer.

Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst, og vi vil gi familier mer frihet til å styre egen hverdag, mest mulig fri fra statlig inngripen og overstyring. Vi står bak og støtter nytt barne- og ungdomssykehus i tilknytting Haukeland sykehus.

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor? 

- Videre utvikling av petroleumsnæringen – fordi vi ikke enda har sett begynnelsen på slutten for etterspørsel etter folie energikilder og fordi Norge ikke kan avvikle vårt mest innbringende industrieventyr.

- Innvandringen må minimaliseres og integreringen må styrkes – forde dagens hodeløse innvandring og sviktende integrering er ikke bærekraftig, hverken økonomisk eller kulturelt.

- Satse videre på politi og kriminalforebyggende arbeid – fordi tilstandene vi ser bl.a. i Oslo ikke må få utvikle seg i Bergen. Som barnas stortingsrepresentant er jeg spesielt opptatt av tryggheten i oppveksten. Alt for mange barn, spesielt i Oslo, men også i Bergen, føler seg ikke trygge. Barneran, ungdomsgjenger, utpressing og ydmykelsesvold er alle fenomener som dagligdagse i Oslo, men som vi fremdeles har mulighet å begrense i Bergen.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta:

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Relaterte saker