• – Vi vil bygge bybanen helt til Spelhaugen. Vi ønsker også å bygge flere veier som knytter Bergen vest til hele regionen, sier Peter Christian Frølich fra Høyre. (Foto: Høyre)

Politikerne svarer før valget:

Vil styrke Haakonsvern og Forsvaret

Det svarer Peter Christian Frølich, 3. kandidat for Hordaland Høyre, på her.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

I dag er turen kommet til Peter Christian Frølich, 3.kandidat for Hordaland Høyre.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på Høyre ved årets stortingsvalg? 

Folk bør stemme på Høyre enten de bor i Fyllingsdalen, Laksevåg, Oslo eller Finnmark. Fordi vi sikrer:

 • Et sterkt forsvar av Norge.

 • Frihet for alle til å velge skolen, barnehagen, helsetilbudet eller eldreomsorgen de selv ønsker - gratis.

 • Kunnskap i skolen.

 • Et sterkt næringsliv og lavere skatter for alle.

 • Klimapolitikk som faktisk virker!

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest? 

Vi vil bygge bybanen helt til Spelhaugen. Vi ønsker også å bygge flere veier som knytter Bergen vest til hele regionen. Haakonsvern skal styrkes i tråd med styrkningen av Forsvaret!

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor? 

1. Det aller viktigste vi gjør fremover er å få flere i jobb! Dette sikrer velferden vår for kommende generasjoner.

2. Klimakrisen skal løses! Men den løses ikke med symbolpolitikk, som f.eks. å stanse olje- og gassindustrien vår. Da ødelegger vi bare velferdssamfunnet og gjør hundretusenvis av mennesker arbeidsledige. Løsningen er CO2-prising, kvotehandel og kutt i alle sektorer - kombinert med ny teknologi. Vi skal stoppe utslippene, ikke utviklingen!

3. Vi skal kutte skattene for alle - særlig for dem som tjener minst fra før. Folk må få beholde mer av det de tjener, slik at det lønner seg å jobbe og gjøre en innsats!

 

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

 • Høyre: 5

 • Arbeiderpartiet: 4

 • Fremskrittspartiet: 2

 • Senterpartiet: 2

 • Sosialistisk Venstreparti: 1

 • Kristelig Folkeparti: 1

 • Venstre 1

Relaterte saker