• – Senterpartiet har tjenester nært folk som en kjernesak. For innbyggerne i Bergen Vest vil vi derfor gå imot nedlegging av helsestasjoner, sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet. (Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd)

Politikerne svarer før valget:

Vil løfte det lokale kulturlivet

Kjersti Toppe,1. kandidat for Senterpartiet i Hordaland, svarer på Sydvestens spørsmål.

Sydvesten har spurt lokale stortingskandidater om hvorfor innbyggerne i Bergen vest skal stemme på akkurat deres parti ved årets valg.

Vi har stilt alle partiene som i dag er representert på Stortinget de samme spørsmålene. Svarene blir presentert i Sydvesten i den rekkefølgen de kom inn til oss.

I dag er turen kommet til Kjersti Toppe,1. kandidat for Senterpartiet i Hordaland.

 

1. Hvorfor skal innbyggerne i Bergen vest stemme på Senterpartiet ved årets stortingsvalg? 

Senterpartiet går til valg på å gi landet en ny regjering fordi landet trenger ny kurs og ny politikk for et samfunn med små forskjeller, ikke økte forskjeller, en politikk som utjevner forskjeller mellom folk både geografisk og sosialt.

Vi vil ha tjenester nær folk i hele landet, og går imot sentraliseringsreformene til regjeringen. Senterpartiet vil ha en politikk som utvikler hele Norge, samt jobbe for en trygg kommuneøkonomi. Vi vil sikre norsk eierskap til naturressursene, og ta vare på norske arbeidsplasser. Vi er et grønt parti som tar klimautfordringene på alvor, og vil ta i bruk positive virkemidler for å utvikle og fremme det grønne karbonet (torsk, timotei, tømmer) og utfase det svarte karbonet. 

 

2. Har ditt parti noen kjernesaker som er spesielt viktige for innbyggerne i Bergen vest?

Senterpartiet har tjenester nært folk som en kjernesak. For innbyggerne i Bergen Vest vil vi derfor gå imot nedlegging av helsestasjoner. Vi vil også lokalt kjempe for en flerbrukshall på Laksevåg, med svømmebasseng. Vi kjemper også for «hjertesonene» rundt skolene, og trafikksikre skoleveier. I tillegg til det, så sliter bydelene med dårlige levekår, særlig Solheim og Laksevåg, så vi vil prioritere statlige midler til områdesatsning.

Vi vil også prioritere statlige midler til å ta vare på kulturlandskap og tilrettelegge for friluftsliv også i de bynære grøntområder, som ved Tennebekken og Kanadaskogen. Senterpartiet vil ha et lokalt kulturløft, for å løfte og støtte kulturlivet i lokalsamfunnene der folk bor. Det vil også si en satsing på bibliotek og kulturskole, men også støtte til Fyllingsdalen teater og det nye kulturhuset, altså støtte til de mindre kulturscenene.

Senterpartiet vil ha et løft for det forebyggende arbeidet for barn og unge, og at det må bli aktiviteter for ungdom der de bor. Vi vil styrke helsestasjonene. Vi vil ha et tilstedeværende politi og ikke svekke nærpolitiet, som kjenner miljøet og ungdommene og kan drive forebyggende arbeid.  

 

3. Hva er de tre viktigste sakene for Norge som ditt parti vil kjempe for på Stortinget, og hvorfor? 

1) Små forskjeller. Fordi det er blitt økende forskjeller mellom folk og de rikeste er blitt rikere under denne regjeringen. Senterpartiet vil gi skattelette til de med vanlige inntekter, og går imot høye avgifter fordi det rammer lavinntektsfamiliene mest. Vi går også imot de usosiale kuttene som regjeringen har innført, som for eksempel kutt i brillestøtte, kutt i barnetillegg til uføre og pendlerfradrag. 

2) Vi vil ha tjenester nært folk i hele landet. Sentraliseringpolitikken som regjeringen har fått drevet i 8 år, må stoppe. 

3) Økt beredskap. Pandemien har vist oss behovet for bedre beredskap. Det gjelder i helsevesenet, som å få flere intensivplasser, redde fastlegeordningen, nasjonal produksjon av legemidler, vaksiner og smittevernutstyr. Men det gjelder også økt matvareproduksjon i Norge, på norske ressurser. Senterpartiet vil sette ned en totalberedskapskommisjon i Norge, får å gjennomgå beredskapen på alle felt. 

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Fakta

Selv om de to fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til det nye fylket Vestland, er stemmekretsene Hordaland og Sogn og Fjordane som før.

Fra Hordaland skal det velges 16 stortingsrepresentanter, 15 distriktsmandater og ett utjamnings mandat.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiene følgende mandater fra Hordaland.

  • Høyre: 5

  • Arbeiderpartiet: 4

  • Fremskrittspartiet: 2

  • Senterpartiet: 2

  • Sosialistisk Venstreparti: 1

  • Kristelig Folkeparti: 1

  • Venstre 1

Relaterte saker