• Ansgar Sunde.

Minneord over Ansgar Sunde

Ansgar Sunde falt fra onsdag 22.09 i en alder av nesten 92 år. Dagen før hadde han vært sammen med oss på Gubbelaget i LTI sitt møte.

Ansgar gjorde en stor innsats i Laksevåg Turn- og idrettslag og for Postmannslaget hvor han var som postfunksjonær var organisert i.

Sin idrettslige karriere startet han i Lyngbø Sportsklubb, hvor han var keeper på klubbens bandylag. Men det var hos oss i Laksevåg Turn- og idrettslag, hvor han kom i 1947 Ansgar fikk utvikle seg som turner og administrator. Han ledet laget gjennom gyldne vekstår i sekstiårene og var med i Hovedkomiteene både for NM i Turn for herrer kl. A og B på Laksevåg i den nye Laksevåg Idrettshall, hvor laget var godt representert blant deltakerne. Ansgar var også med i hovdkomiteen for NM i turn for junior som ble arrangert i samme hall noen år etter.

Jeg fikk anledning å delta som sekretær både i lagets hovedstyre og de to nevnte komiteer for Norgesmesterskapet i turn i Laksevåghallen. Det er grunn til å berømme Ansgars samarbeidsvilje og evne til å finne de fremtidsrettede konklusjoner.

Han var i mange år en habil turner, og deltok således i mange turnkonkurranser på kretsnivå.

I 1970 var han trener for lagets turntropp til NM i Haugesund, hvor det ble en flott 1. plass. Han var i lengre periode formann i turnstyret og formann i Hovedstyret i perioden fra 1965 til 1968.

I perioden han var lagets formann, var han med på omorganiseringen til den administrasjon vi har i dag, med selvstendige grupper. Han var og lagets representant i Plan- og byggekomiteen for oppførelsen av Laksevåg Idrettshall

Ansgar Sunde hadde og en rekke oppgaver i LTIs Gubbelag. Helt til det siste var han en trofast møtedeltaker. Vi vil huske «Ansken» som en ivrig debattdeltaker og en god klubbkamerat.

Han ble utnevnt til æresmedlem i Laksevåg turn-og idrettslag, og hadde en rekke tillitsverv både på krets- og forbundsplass innenfor NGTF, han var både nestformann og formann i Norges Turnveteraner.

Av yrket arbeidet Ansgar Sunde i Postverket og var på slutten av sin karriere visepostmester ved Bergen Postkontor.

Ansgar har skrevet Laksevåg Turn- og idrettslags 100 års historie, samt historien for Postmannslagets historie i Bergen og Distriktene.

Vi lyser fred over Ansgar Sundes minne og våre tanker i denne stund går til Erna, Arve, May Elin og Anne Beathe og deres familier.

Det er mye vi kan være uenige om, men en sak kan vi sikkert samles om, han var en av stedets store sønner.

Takk «Ansken» for din flotte innsats som familefar og for idrett- og turnsporten.

Ansgar Sunde ble begravet på den dag han ville fylt 92 år fra Nygård kirke.

Av Arne Jakobsen

Andre saker