• Nybygget sett fra skoleplassen utenfor det rehabiliterte 1959-bygget. (Alle foto: Ola Henning Målsnes)

  • Flere slike amfier med rikelige lademuligheter finnes i bygget. 

  • Kantine med produksjonskjøkken og rom for skolekjøkkenet.

  • Idrettshallen i underetasjen er på 646 kvadratmeter.

  • Utsikten fra takterrassen.

  • Skolefritidsordningen skal holde til i den eldste delen av skolen.

  • De laveste trinnene skal holde til her på gamle Holen skole.

  • Skolens grønne tak.

  • Et av uteområdene.

  • Skolen kan ta bygget i bruk 4. januar.

Etter juleferien kan Holen-elevene endelig flytte hjem

Se hvor lekker nye Holen skole er blitt.

Det lange oppholdet på erstatningsskole i Lynghaugparken i Fyllingsdalen nærmer seg slutten for elevene på Holen. 4. januar åpner nye Holen skole dørene på Laksevåg.

I karusellen over kan du bla deg gjennom bilder av den nye skolen, som er på hele åtte plan. Utformingen av skolen er et svar på den store høydeforskjellen på 15 meter som var mellom ungdomsskoledelen (tidligere Håstein skole) og barneskolen.

Nedre del er arkitektonisk restaurert for å gi et inntrykk av tidsriktig bygg fra 1950-tallet, men med alle tekniske kvaliteter fra dagens standard, ifølge Bergen kommune. For å sikre økt biologisk mangfold har skolen grønne tak med 900 kvadratmeter med solceller.

Opprinnelig var planen at skolen skulle stå ferdig i 2017. Da dette viste seg å ikke gå, ble det laget en ny plan som tilsa at Holen-elevene kunne flytte tilbake på ny skole i 2019. 

Da også det viste seg å være for knapp tid, flyttet man øynene mot 2020. I fjor fylte Holen skole nemlig hundre år, og håpet var at elevene kunne markere det der hvor skolen hører hjemme.

Det gikk ikke, men nå nærmer altså tiden i eksil seg en ende. Den nye skolen skal bli en kombinert skole med kapasitet på 650 elever. Barnetrinnet skal romme 250 elever og ungdomstrinnet 400 elever.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

HOLEN SKOLE

Kommunal barne- og ungdomsskole på Laksevåg, åpnet i 1920.

Bombet 4. oktober 1944 da de allierte skulle bombe ubåtbunkeren Bruno. 

Ungdomsskoledelen het Håstein skole mellom 1970 og 2009. 

Er nå revet og bygget opp på nytt. Den nye skolen skal stå klar i januar 2022. 

I byggeperioden holder skolen til på erstatningsskoler i Fyllingsdalen. 

Andre saker