• En ny smittebølge er her.

243 nye smittede

Her følger vi koronasituasjonen lokalt.

Tirsdag 7. desember  

Det er registrert 243 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5), 42 (6-12), 35 (13-19), 31 (20-29), 39 (30-39), 30 (40-49), 28 (50-59), 14 (60-69), 8 (70-79) og 5 (over 80).  

Mandag for en uke siden ble det rapportert 222 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 236 smittede per dag.  

Totaltallet er 15774.  

2513 personer testet seg mandag.

Sju beboere på sykehjem har påvist covid-19.

– Smittetrenden i Bergen er fortsatt stigende. Det er flott at så mange bruker munnbind også der det ikke er påbud, som på konserter og andre kulturarrangementer. Nå er vi spent på hvilke tiltak regjeringen kommer med senere i dag, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

 

Mandag 6. desember  

Mandag formiddag var pågangen på teststasjonen på Spelhaugen så stor at de som kom for å teste seg rundt kl. 9.30 ble bedt om å snu og prøve igjen senere. Det var fortsatt åpent for dem som kom for å hente selvtester.

Køen sto tidvis ut i veien. Pågangen har vært på dette nivået gjennom flere dager, forteller en vakt på stedet.

 

Det er registrert 232 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 10 (0-5), 47 (6-12), 28 (13-19), 45 (20-29), 41 (30-39), 37 (40-49), 15 (50-59), 6 (60-69), 3 (70-79).  

Søndag for en uke siden ble det rapportert 148 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 233 smittede per dag.  

Totaltallet er 15531.  

1696 personer testet seg søndag.

Åtte beboere på sykehjem har påvist covid-19.

- Smitten i aldersgruppen 6-12 år holder seg jevnt høy, samtidig som det nå er høyest smitte blant voksne i alderen 20-49. Vi ser at mange er blitt flinke til å bruke munnbind, og oppfordrer innbyggerne til å følge alle smitteverntiltak som gjelder. Vi følger situasjonen tett med tanke på Omikron og håper tiltakene som ble innført før helgen får positiv effekt på smittesituasjonen fremover, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Søndag 5. desember  

Det er registrert 121 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 25 (6-12), 16 (13-19), 17 (20-29), 24 (30-39), 16 (40-49), 12 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79).  

Lørdag for en uke siden ble det rapportert 98 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 221 smittede per dag  

Totaltallet er 15299.  

– Smittetallene vi rapporterer i dag er neppe uttrykk for en reell nedgang i smitten. Det rapporteres vanligvis lavere smittetall i helgene, og gjennomsnittstallet for de siste sju dagene er fortsatt på vei opp, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug. 

 

Lørdag 4. desember

Det er registrert 268 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5), 42 (6-12), 25 (13-19), 44 (20-29), 41 (30-39), 52 (40-49), 14 (50-59), 16 (60-69), 12 (70-79), 4 (over 80).

Samme dag forrige ble det rapportert 175 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 218 smittede per dag.

Totaltallet er 15178.

– Det har vært en smitteøkning på 39 prosent siste uken bedømt ut fra gjennomsnittstallene for de siste sju dagene. Vi rapporterer i dag en mindre andel smittetilfeller blant barn og ungdom og en større andel i aldersgruppen 20-49 år, spesielt blant personer 40-49 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

– Vi har fortsatt ingen sikre holdepunkter for at noen av smittetilfellene er forårsaket av omikron, men det er grunn til å tro at vi vil få de første tilfellene i Bergen i løpet av få dager. Det er elleve dager siden omikron ble påvist i Sør-Afrika. Dette viser hvor raskt vi har fått en global spredning av den nye virusvarianten, sier Haug. 

 

Fredag 3. desember

Det er registrert 344 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 19 (0-5 år), 78 (6-12 år), 42 (13-19 år), 50 (20-29 år), 46 (30-39 år), 46 (40-49 år), 38 (50-59 år), 17 (60-69 år), 6 (70-79 år) og 2 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 158 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 204 smittetilfeller per dag.

Totaltallet er 14 910

1641 personer testet seg torsdag.

Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

 - Vi rapporterer i dag en kraftig økning i smittetallet, men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at dette skyldes introduksjon av omikron. Her må vi avvente analyseresultatene fra laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus. Det er også viktig å merke seg at 80 prosent av dagens rapporterte smittetilfeller er testet 1. desember, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Smittesituasjonen er uansett av en slik karakter at det er behov for å sette inn nødvendige tiltak så raskt som mulig, og dette jobbes det med. Med så høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye omikron-varianten, er det svært viktig at innbyggere er ekstra påpasselige med å følge smittevernreglene. Personer med økt risiko for alvorlige helsekonsekvenser ved sykdom bør også gjøre sine egne risikovurderinger av hvilken sykdomsrisiko de utsetter seg for nå, sier Voltersvik.

 

Torsdag 2. desember

Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5 år), 54 (6-12 år), 20 (13-19 år), 30 (20-29 år), 24 (30-39 år), 33 (40-49 år), 13 (50-59 år), 10 (60-69 år), 3 (70-79 år) og 9 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 181 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 178 per dag.

Totaltallet er 14.566

1513 personer testet seg onsdag.

Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

- Gjennomsnittstallene for de siste sju dagene fortsetter å stige, og vi følger nøye med på situasjonen med omikron-varianten. Vi har sammen med andre kommuner i regionen deltatt i arbeidet som gjør at Statsforvalteren i Vestland nå forbereder en regional forskrift med tiltak i bergensområdet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Torsdag melder Haukeland universitetssjukehus at 22 personer er innlagt med covid-19, mens tre personer er innlagt på Haraldsplass diakonale sykehus. Det er rekordmange innlagte med korona i Bergen. 

 

Onsdag 1. desember  

Det er registrert 234 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 56 (6-12), 31 (13-19), 31 (20-29), 32 (30-39), 29 (40-49), 15 (50-59), 19 (60-69), 6 (70-79), 10 (over 80). 

Samme dag forrige uke ble det rapportert 198 tilfeller. Snittet de siste sju dagene er 174 per dag.    

Totaltallet er 14357.  

1536 personer testet seg tirsdag.  

Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.  

– Det er viktig at de som nå får tilbud om oppfriskingsdose med vaksine benytter muligheten når de får den. Jeg håper nå at så mange som mulig av dem over 65 år tar oppfriskingsdose med vaksine nå før jul. Det er også positivt at regjeringen har kommet med nye tiltak og anbefalinger, og jeg ser at de i likhet med oss i Bergen er opptatt av at folk må holde seg hjemme når de bor sammen med en som er smittet, og at folk bør bruke munnbind, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Dødsfall på sykehjem

Det har vært fire covid-relaterte dødsfall på sykehjemmene i Bergen i oktober og november. Disse meldes nå etterskuddsvis for å unngå mulighet til identifisering av sykehjemsbeboere som dør etter å ha blitt smittet av covid-19. Under hele pandemien har Bergen kommune innhentet tillatelse fra pårørende ved offentliggjøring av dødsfall på sykehjem. Den siste tiden har flere pårørende ikke samtykket til offentliggjøring. For at kommunen skal kunne ivareta taushetsplikten og unngå at opplysninger om dødsfall kobles sammen med for eksempel dødsannonser, har kommunen måttet vente med å offentliggjøre dødsfallene til et tidspunkt der det ikke lenger er mulig å finne ut hvem som har dødd av covid-19. Vi har nå kommet til et tidspunkt der vi mener det er mulig å informere om dødsfallene som har vært på sykehjem og melder derfor dette i dag. For å unngå mulighet for identifisering oppgir vi ikke hvilke sykehjem beboerne som er døde, har tilhørt. Også fremover vil dødsfall på sykehjem bli publisert når vi vurderer at taushetsplikten er ivaretatt. 

 

Tirsdag 30. november

Det er registrert 222 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5 år), 54 (6-12 år), 21 (13-19 år), 24 (20-29 år), 40 (30-39 år), 28 (40-49 år), 21 (50-59 år), 10 (60-69 år), 7 (70-79 år) og 5 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 169 per dag.

Totaltallet er 14.123.

1429 personer testet seg søndag.

Det er nå tre beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

- Når det er så mye smitte som nå er det viktig at folk holder seg hjemme straks de får de første tegnene på akutt luftveisinfeksjon. Vi er mest smittsomme de første dagene med symptomer, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 
- En del vaksinerte personer får kun milde forkjølelsessymptomer ved covid-19.  Det kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller det kan være mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, sier Voltersvik. 

 

Mandag 29. november

Det er registrert 148 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5 år), 33 (6-12 år), 13 (13-19 år), 23 (20-29 år), 20 (30-39 år), 18 (40-49 år), 14 (50-59 år), 4 (60-69 år), 4 (70-79 år), 8 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 153 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 161 per dag.

Totaltallet er 13.901

930 personer testet seg søndag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

- Vi ser fortsatt en moderat smitteøkning i Bergen. Det er positivt at så mange bergensere nå bruker munnbind der dette er påbudt i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i taxi. Vi anbefaler også at alle som skal på juleforestillinger og lignende, har med seg munnbind og bruker det der de ikke kan holde avstand, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Søndag 28. november

Det er registrert 98 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5 år), 19 (6-12 år), 9 (13-19 år), 10 (20-29 år), 18 (30-39 år), 15 (40-49 år), 9 (50-59 år), 7 (60-69 år), 1 (70-79 år), 3 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 60 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste syv dager er 162 per dag.

Totaltallet er nå 13.753

 

Lørdag 27. november 

Det er registrert 175 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 24 (6-12 år), 19 (13-19 år), 23 (20-29 år), 29 (30-39 år), 25 (40-49 år), 18 (50-59 år), 12 (60-69 år), 7 (70-79 år), 9 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 156 per dag.

Totaltallet er nå 13.655

 

Fredag 26. november 

Det er registrert 158 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5 år), 29 (6-12 år), 15 (13-19 år), 26 (20-29 år), 32 (30-39 år), 27 (40-49 år), 8 (50-59 år), 12 (60-69 år), 2 (70-79 år), 1 (over 80 år).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 133 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 156 per dag.

Totaltallet er 13.480

1184 personer testet seg torsdag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

 

Torsdag 25. november  

Det er registrert 181 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene:  
13 (0-5), 38 (6-12), 23 (13-19), 30(20-29), 24 (30-39), 17 (40-49), 18 (50-59), 12(60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 209 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 152 per dag.

Totaltallet er 13 322.

1 313 personer testet seg onsdag.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Gjennomsnittstallene for de siste 7 dagene er stabilt høye i Bergen. Aldersspredningen er også relativt stabil. Det er positivt at flere har begynt å bruke munnbind nå, men for at dette skal ha best mulig effekt må alle følge påbudet om munnbind. Bruk av munnbind er et meget effektivt tiltak for å hindre covid-19 smitte når en ikke kan holde avstand. Vi er avhengige av at alle innbyggere bidrar hvis vi skal få redusert smitten uten strengere tiltak, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Onsdag 24. november  

Det er registrert 198 nye smittede siden forrige rapport.
De fordeler seg slik i aldersgruppene:  
22 (0-5), 35 (6-12), 23 (13-19), 30 (20-29), 31 (30-39), 25 (40-49), 18 (50-59), 9 (60-69), 3 (70-79), 2 (over 80). 

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 139 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 156 per dag.  

Totaltallet er 13141.  

1292 personer testet seg tirsdag.  

– Smittetallene i Bergen viser fortsatt en stigende tendens. Smittetrykket er fordelt i aldersspennet fra skolebarn til personer opp til 60 år. Særlig ser vi en overhyppighet av smitte i aldersgruppen 6-12 år, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Tirsdag 23. november 

Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5 år), 31 (6-12 år), 16 (13-19 år), 24 (20-29 år), 24 (30-39 år), 21 (40-49 år), 14 (50-59 år), 7 (60-69 år), 7 (70-79 år) og 8 (over 80 år).

Samme dag forrige uke var det rapportert 154 smittetilfeller. Siste sju dager var det 1034 smittetilfeller. Gjennomsnittet siste sju dager er 148. 

Totaltallet er 12 943.

1 554 personer testet seg mandag.

Det er elleve beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

– Det er fortsatt økende smitte i Bergen. Det tar 1-2 uker før vi ser om tiltakene som nå er innført gir effekt. I tillegg til å bruke munnbind, gjelder det nå at vi begrenser antall nærkontakter, holder mer avstand til personer utenfor egen husstand, dropper håndhilsningen og unngår å klemme andre enn de nærmeste, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.  

 

Mandag 22. november 

Det er registrert 153 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5 år), 36 (6-12 år), 19 (13-19 år), 23 (20-29 år), 14 (30-39 år), 13 (40-49 år), 17 (50-59 år), 17 (60-69 år), 5 (70-79 år) og 7 (over 80 år).

Totaltallet er 12773.

898 personer testet seg søndag.

Det var 1018 smittetilfeller siste 7 dager. Gjennomsnitt 145. Tilsvarende tall for en uke siden var 506 og 72.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

- Bergen har hatt en dobling i smittetall den siste uken. Vi har hatt over tusen nye smittetilfeller de siste syv dagene, og vi ligger nå over landsgjennomsnittet. Jeg vil minne alle innbyggere om at det fra i dag av er plikt til å bruke munnbind innendørs i situasjoner hvor det er risiko for at en ikke kan holde minst en meters avstand, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Søndag 21. november

Det er registrert 60 nye smittede siden forrige rapport.

De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 7 (6-12), 2 (13-19), 11 (20-29), 10 (30-39), 12 (40-49), 6 (50-59), 7 (60-69), 0 (70-79) og 3 (80+).

Samme dag forrige uke ble det rapportert 45 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 133.

Totaltallet er nå 12620.

– Selv om gårsdagens smittetall var noe lavere fordi færre tester seg i helgen, har det vært omtrent en dobling i smittetallene den siste uken. Gjennomsnittet er fortsatt stigende. Over halvparten av smittetilfellene er i aldersgruppen 20-49 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

 

Lørdag 20. november

Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 8 (0-5), 24 (6-12), 9 (13-19), 23 (20-29), 37 (30-39), 23 (40-49), 20 (50-59), 9 (60-69), 11 (70-79) og 6 (80+).

På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder. Det var 9 tilfeller av importsmitte.

Samme dag forrige uke ble det rapportert 53 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 131.

På grunn av det høye smittetallet blir mange kontaktet av smittesporerne via sms

Totaltallet er nå 12560.

– Gjennomsnittet for de siste 7 dagene er fortsatt stigende. Hovedtyngden av smitte er nå i aldersgruppen 20-49 år med spesielt mye smitte i aldersgruppen 30-39 år. Det er bekymringsfullt at flere i 80- og 90-års alderen nå får påvist smitte, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

 

Fredag 19. november:

Byrådet orienterte om nye smitteverntiltak og anbefalinger på en pressekonferanse kl. 14. De er som følger:

  • Plikt til å bruke munnbind innendørs i butikker og på kollektivtrafikk. Anbefaling om at en bruker munnbind også ellers når man ikke kan holde avstand.

  • Serveringssteder må føre oversikt over gjester.

  • Anbefaling om å droppe håndhilsing og klemming.

  • Anbefaling om å begrense antall nærkontakter.

  • Anbefaling om å holde mer avstand til personer utenfor egen husstand.

Til stede på pressekonferansen var byrådsleder Roger Valhammer, helsebyråd Beate Husa, kommuneoverlege Trond Egil Hansen og smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Det er registrert 133 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 38 (6-12), 14 (13-19), 19 (20-29), 16 (30-39), 17 (40-49), 15 (50-59), 5 (60-69), 6 (70-79). 
På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder. 

Samme dag forrige uke ble det rapportert 107 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 114. 

Det er sju beboere på sykehjem med påvist covid-19.  

Totaltallet er 12390.  

1211 personer testet seg torsdag.  

– I dag meldes det om færre smittetilfeller enn dagen før, men sjudagers gjennomsnittet er fortsatt på vei opp. Det er for øyeblikket spesielt mye smitte blant barn 6-12 år og det er minst 20 smittetilfeller som er relatert til barneskoler, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

 

Torsdag 18. november

Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5), 40 (6-12), 23 (13-19), 41 (20-29), 25 (30-39), 23 (40-49), 17 (50-59), 12 (60-69), 11 (70-79) og 2 (over 80). På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 113 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 110.

Det er totalt seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.

Totaltallet er 12 257.

1328 personer testet seg onsdag.

- Smittetallene som rapporteres i dag er svært høye, og vi ser en økning i alle aldersgrupper. Utviklingen er bekymringsfull, og vi frykter særlig konsekvensene dersom presset på helsetjenestene blir for stort. Vi jobber derfor nå med vår anbefaling til byrådet om videre håndtering av situasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Økende koronasmitte i Bergen fører til stort press på smittesporingsteamet i kommunen, og vi rekker for øyeblikket ikke å ringe til alle smittede. For å sikre informasjon til alle smittede i løpet av kort tid, vil smittesporerne sende ut SMS til alle innbyggere som får påvist covid-19. I SMS-en vil de få beskjed om å isolere seg og informasjon om hvilke regler og anbefalinger som gjelder nå. I tillegg tilstreber smittesporingsteamet å ringe til alle som har fått påvist covid-19 i løpet av noen dager. Er barn og unge under 16 år smittet, er det foresatte som får SMS. Meldingen blir sendt til nummeret som ble oppgitt da barnet ble testet, sier enhetsleder for smittesporing, sier Gunn-Britt Grøvan.

 

Onsdag 17. november

Det er registrert 139 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 27 (6-12), 26 (13-19), 18 (20-29), 22 (30-39), 13 (40-49), 12 (50-59), 8 (60-69), 2 (70-79), 4 (over 80). 

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 61 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 105. 

På grunn av stort antall smittetilfeller var ikke smittesporingen ferdig klokken 12:00 i dag, onsdag.    

Det er totalt fem beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

Totaltallet er 12048. 

1364 personer testet seg tirsdag. 

- Dagens smittetall skyldes ikke det samme etterslepet i melding av tall som vi så i går. 125 av de 139 smittede har testet seg tirsdag. Samtidig får vi meldinger om at det trolig blir høye tall i morgen også, og dermed ser det ut til at vi nå er inne i en periode med reell smitteøkning i Bergen. Vi ser også en økning i antallet som tester seg, og det er bra for da får vi fanget opp mer av smitten i bysamfunnet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Vi følger situasjonen nøye og vurderer nå om det er behov for tiltak. Jeg kommer til å gi mine anbefalinger om dette til byrådet i løpet av de neste dagene, og vi har i dag avtalt møte med Folkehelseinstituttet om situasjonen i Bergen, sier Voltersvik. 

På grunn av stort antall smittetilfeller har vi i dag ikke fått laget oversikt som viser smitteveier/smittesteder. 

- Smitteøkningen medfører også økt press på smittesporingsarbeidet vårt. Det er for øyeblikket mange smittesporinger som ikke er påbegynt, men det jobbes intensivt med å kontakte smittede og kartlegge mulig smittespredning, sier Voltersvik. 

- Det viktige nå er at alle følger grunnleggende smittevernregler og de anbefalingene som gjelder. Her er det særlig viktig å holde seg hjemme ved sykdom og bruke munnbind når man ikke kan holde avstand, understreker hun. 

 

Tirsdag 16. november 

Det er registrert 154 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 22 (6-12 år), 17 (13-19 år), 25 (20-29 år), 22 (30-39 år), 27 (40-49 år), 13 (50-59 år), 6 (60-69 år), 11 (70-79 år) og 2 (over 80 år). 
67 av de smittede er nærkontakter, ni tilfeller er importsmitte og 77 har ukjent smittevei.

Samme dag i forrige uke ble det rapportert 63 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 85 smittetilfeller. 

Totaltalt antall smittede er 11909

1421 personer testet seg i går

Det er tre beboere med påvist covid-19 på sykehjem. 

– Grunnen til at dagens smittetall er så høyt er at det har vært et etterslep på meldte smittetilfeller fra laboratoriet på Haukeland. Av de 154 smittetilfellene som ble meldt i dag hadde 62 prøvedato 13.11, 70 hadde prøvedato 14.11 og 22 prøvedato 15.11. Gjennomsnittet de siste 7 dagene gir et mer korrekt bilde av smittesituasjonen. Vi har fortsatt stabilt antall smittede i Bergen, og det er foreløpig ingen eksplosiv økning,  sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

 

Mandag 15. november 

Det er registrert 64 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 9 (6-12 år), 3 (13-19 år), 14 (20-29 år), 14 (30-39 år), 9 (40-49 år), 4 (50-59 år), 3 (60-69 år), 3 (70-79 år) og 2 (over 80 år).

41 er nærkontakter, fem er importsmitte og 18 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11755.

845 personer testet seg i går

Det er tre beboere på sykehjem som er smittet med covid-19. 

- De siste dagene har vi hatt noe lavere smittetall, men vi har grunn til å tro at det kan være et etterslep på melding av smittede. Vi følger situasjonen nøye og minner innbyggerne om at det er viktig at alle følger anbefalingene som gjelder. Vi avventer nå nærmere føringer fra nasjonale myndigheter før vi vurderer om det er aktuelt med innføring av koronapass, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Vi ser nå en tendens der andelen smittede er høyest i aldersgruppen 20-49 år. Det er fortsatt en del unge voksne som ikke har vaksinert seg – vi anbefaler på det sterkeste at de vaksinerer seg nå, og det kan være lurt å være litt ekstra forsiktige inntil de har fått beskyttelse. Folk i disse aldersgruppene bør også være ekstra påpasselige med å bruke munnbind når de ikke kan holde nødvendig avstand, sier Voltersvik.

 

Søndag 14. november 

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 3 (6-12 år), 6 (13-19 år), 6 (20-29 år), 7 (30-39 år), 9 (40-49 år), 8 (50-59 år), 4 (60-69 år) og 1 (70-79).

23 er nærkontakter, fem er importsmitte og 17 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11691.

729 personer testet seg lørdag 13. november

- Basert på de gjennomsnittlige smittetallene og dato for testing har det ikke vært økende smitte i Bergen de siste tre dagene. Utviklingen i aldersprofil kan tyde på at det er en mindre andel barn og en større andel voksne som får påvist covid-19, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

 

Lørdag 13. november

Det er registrert 53 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 6 (6-12 år), 6 (13-19 år), 12 (20-29 år), 8 (30-39 år), 11 (40-49 år), 4 (50-59 år), 4 (60-69 år) og 1 (over 80 år).

40 er nærkontakter, to er importsmitte og 11 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11646.

917 personer testet seg fredag 12. november

- Vi ser en halvering av rapporterte smittetilfeller siste døgn. Gjennomsnittet de siste syv dager ligger nå på 75 smittede per døgn og de siste tre dager på 91 smittede per døgn. Den aktuelle smittesituasjonen må vurderes i forhold til gjennomsnittet de siste tre og syv dagene, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

 

Fredag 12. november 

Det er registrert 107 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 16 (6-12 år), 9 (13-19 år), 24 (20-29 år), 20 (30-39 år), 18 (40-49 år), 8 (50-59 år), 8 (60-69 år), 2 (70-79 år) og 1 (over 80 år) .

55 er nærkontakter, fem er importsmitte og 47 har ukjent smittevei.

Totaltallet er  nå 11.593.  1191 personer testet seg i går.

- Gjennomsnittet de siste tre dager ligger nå på 94 smittede per dag. I dag er det 10 smittetilfeller som har relasjon til skoler, og dette er lavere enn det vi har meldt tidligere i uken. Vi ser samtidig at det er mer smitte i aldersgruppen 20-49 år.  Det gjenstår fortsatt å se om dette er en ny utvikling i aldersfordelingen, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug. 

 

Torsdag 11. november

Det er registrert 113 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5), 16 (6-12), 17 (13-19), 10 (20-29), 23 (30-39), 20 (40-49), 7 (50-59), 6 (60-69) og 2 (over 80).

69 er nærkontakter, 3 er importsmitte og 41 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11486.

1207 personer testet seg onsdag.

Det er i dag ingen beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

- Dette er det høyeste smittetallet vi har hatt på en enkelt dag siden slutten av august. Vi er mange som er trøtt og lei, men vi er dessverre avhengig av at innbyggerne i Bergen følger de anbefalingene som er gitt for at dette skal gi en effekt på smittesituasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Hold deg hjemme når du er syk, ha god hoste- og håndhygiene og ta munnbindet på når du ikke klarer å holde avstand. I tillegg gjelder det å ta en hurtigtest når du har symptomer eller når noen i husstanden har fått korona. Hvis en i husstanden er smittet, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme 3-4 dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Perioden du er hjemme bør avsluttes med en negativ selvtest, sier Voltersvik.

 

Onsdag 10. november

Det er registrert 61 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 9 (6-12), 10 (13-19), 11 (20-29), 7 (30-39), 14 (40-49), 6 (50-59), 1 (60-69), 1 (over 80). 

41 er nærkontakter, 5 er importsmitte og 15 har ukjent smittevei.  

Totaltallet er 11373.  

1100 personer testet seg tirsdag.  

– Vi har nå kommet med noen målrettede anbefalinger som vi tror kan ha effektiv innvirkning på smittesituasjonen. Vi oppfordrer alle til å ta munnbindet på igjen når en ikke kan holde avstand og holde seg hjemme noen dager til situasjonen er avklart når noen i husstanden har fått korona. Helst skulle vi gjerne sluppet å komme med slike anbefalinger, men det er nødvendig for å unngå en situasjon med for mye smitte og for stort press på helsetjenestene. Ved å følge anbefalingene nå kan du være med å bidra til at vi slipper strengere tiltak senere, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.    

 

Tirsdag 9. november

– Hvis vi skjerper oss litt nå, kan vi sammen bidra til at vi slipper strengere tiltak senere. Nå gjelder det at alle henter frem igjen noen av de gode vanene vi hadde tidligere i pandemien. 

Det sier smittevernoverlege Marit Voltersvik til Bergen kommunes nettside. 

– Vi er alle lei av å måtte følge anbefalinger og regler, men pandemien er dessverre ikke helt over ennå. Vi bør alle kunne tåle å bruke munnbind av og til, og bør kunne tåle å holde oss hjemme når det er koronasyke i huset. 

–  Smittesituasjonen og spesielt situasjonen i skolene forventes å forverre seg i de nærmeste ukene dersom vi ikke gjør mer for å hindre smittespredning. Vi kan da få en situasjon med mer smitte blant eldre og dermed flere sykehusinnleggelser og økende press på allerede hardt pressede helsetjenester. I samråd med FHI anbefaler vi derfor at det innføres noen forsterkninger i anbefalingene i Bergen de neste to ukene, sier Voltersvik. 

Helsebyråd Beate Husa sier at byrådet har gitt sin fulle tilslutning til at smittevernoverlegen nå anbefaler forsterkede smittevernregler. 

– Vi ser med økende bekymring på situasjonen i andre byer og land der tøffere tiltak må innføres.  Det beste virkemiddelet er at folk følger anbefalingene som gjelder til enhver tid. Det blir særlig viktig nå som vi går inn i en periode der vi er mer sammen innendørs, sier Husa. 

 

Forsterkede smittevernregler som nå anbefales i Bergen 

  • Munnbind bør brukes der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom som offentlig transport (inkludert taxi), butikker og kjøpesentre. 

  • Hvis en i husstanden er smittet, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme noen dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Du bør teste deg ved minste mistanke om covid-19. 

  • Det jobbes med å innføre en ny rutine for håndtering av utbrudd i skoler. Elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn.  Generelt anbefales en husstand der en har en koronasmittet person å redusere antall nærkontakter til man er ute av smittesituasjonen. 

 

Det er registrert 63 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 7 (6-12 år), 12 (13-19 år), 9 (20-29 år), 7 (30-39 år), 16 (40-49 år), 4 (50-59 år), 2 (60-69 år) og  3 (70-79 år).

38 er nærkontakter, fire er importsmitte og 21 har ukjent smittevei. 

Totaltallet er 11312.

1190 personer testet seg i går. 

- Vi er nå i en situasjon der smittetallene er stabilt høye. Barn i skolealder har en sentral rolle i smittebildet, og 18 av smittetilfellene i dag har relasjon til skoler. Dagens tall viser også at mange foreldre nå har blitt smittet. Smittesituasjonen i kommunen og spesielt situasjonen i skolene, forventes å forverre seg i de nærmeste ukene, og da blir det ekstra viktig at alle følger rådene som til enhver tid gjelder. Testing spiller en nøkkelrolle, og det er gledelig å se at en høy andel av dem som tester seg nå tilhører aldersgruppene der det er mye smitte, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Mandag 8. november 

Det er registrert 43 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (6-12), 8 (13-19), 8 (20-29), 9 (30-39), 6 (40-49), (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79) og 4 (80+).

21 nærkontakter, seks importsmitte og 16 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11249.

669 personer testet seg 7. november.

- Vi følger smittesituasjonen nøye. I helgen har det vært litt større spredning i alder og en økning i importsmitte. Helsebyråden har bedt smittevernoverlegen om å vurdere om det er behov for tiltak i Bergen, og i løpet av tirsdag vil jeg gi mine innspill til byrådet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

 

Søndag 7. november  

Det er registrert 84 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 12 (6-12), 14 (13-19), 12 (20-29), 12 (30-39), 15 (40-49), 5 (50-59), 4 (60-69), 4 (70-79) og 1 (80+).

56 nærkontakter, syv importsmitte og 21 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11206.

564 personer testet seg 6. november.

 

Lørdag 6. november  

Det er registrert 45 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 9 (6-12), 11 (13-19), 3 (20-29), 6 (30-39), 8 (40-49), 3 (50-59), 4 (60-69).

31 nærkontakter, syv importsmitte og syv har ukjent smittevei.

Totaltallet er 11122.

773 personer testet seg 5. november.

 

Fredag 5. november 

Det er registrert 48 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5 år), 11 (6-12 år), 21 (13-19 år), 3 (20-29 år), 3 (30-39 år), 6 (40-49 år), 2 (50-59 år) og 1 (60-69).

36 tilfeller er nærkontakter, tre er importsmitte og ni har ukjent smittevei.

Totaltallet er nå 11077.

Det var 912 personer som testet seg i går.

 

Torsdag 4. november

Det er registrert 83 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 12 (6-12), 19 (13-19), 10 (20-29), 16 (30-39), 14 (40-49), 6 (50-59), 2 (70-79).  

60 er nærkontakter, to er importsmitte og 21 har ukjent smittevei.  

Totaltallet er 11029.  

1175 personer testet seg onsdag.  

– Dagens smittetall viser at smitten i all hovedsak er blant personer under 50 år. 25 av smittetilfellene har relasjon til skoler. Skolene følger godt opp, og vi har jevnlig møter med de skolene som nå har flest smittede, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.  

– For øyeblikket anbefaler jeg ikke nye befolkningsrettede tiltak i Bergen. Dersom man ser på antall smittede per 100.000 innbyggere ligger Bergen fortsatt under landsgjennomsnittet og langt under en del andre storbyer som opplever høye smittetall nå. Ved vurdering av tiltak må vi også ta med andre forhold, for eksempel sykehusinnleggelser, vaksinedekning og belastning på helsetjenestene. Vi følger utviklingen nøye og ser særlig at det nå er økende press på mange helsetjenester, sier Voltersvik. 

 

Onsdag 3. november

Det er registrert 41 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 6 (6-12), 4 (13-19), 4 (20-29), 7 (30-39), 10 (40-49), 3 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79) og 1 (over 80).

24 er nærkontakter og 17 har ukjent smittevei.

Totaltallet er 10946.

1066 personer testet seg 2. november.

- Når smittetallene er så høye som nå, innebærer det at det er en del risiko for å bli smittet både av andre i eget hjem og ute blant folk. De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

- Innbyggerne i Bergen har vært flinke til å følge anbefalingene underveis i pandemien, og det håper jeg at vi fortsetter å gjøre. I tillegg er det svært viktig at ved nyoppstått øvre luftveissymptomer å ta en hurtigtest og hvis den er positiv ta en PCR-test. Vi har lært mye om hvordan vi kan beskytte oss mot smitte, og i enkelte tilfeller kan det fortsatt være lurt å ha tiltak som går utover anbefalingene. For eksempel skader det ikke å bruke munnbind hvis det er mye folk på bussen, avslutter Voltersvik.

 

Tirsdag 2. november:

Tirsdag var det 75 nye smittede i kommunen. Totalt i løpet av de fire dagene fra lørdag til og med tirsdag, er tallet 212.

– Det er mest smitte hos barn i alderen 6-12 år. Det er viktig at barn testes med hurtigtest når de har luftveissymptomer. Hvis alle foreldre er flinke til å teste barna – også ved lettere forkjølelsessymptomer – vil det være et viktig bidrag for å unngå smittespredning. Barna blir ikke alltid så syke selv, men de sprer smitten videre til andre og bidrar til å opprettholde smitten i samfunnet, sier Voltersvik.

Kommunen gir selvtester til husstandsmedlemmer, nærkontakter og personer med symptomer. Du kan hente selvtester på Spelhaugen og Festplassen i åpningstidene: hverdager klokken 09.00–21.00, lørdag og søndag klokken 11.00–18.00. Det er en egen kø for utleveringen av tester, og det blir levert ut maksimalt ti selvtester per person.

Dersom du har positiv selvtest eller hurtigtest, må du ringe smittesporingsteamet på 408 11 195, skriver kommunen.

Du vil da bli bedt om å ta en PCR-test på en av teststasjonene innen 24 timer, for å raskt få bekreftet eller avkreftet om du er smittet av covid-19.

Det er viktig at du melder fra til smittesporerne om du får en positiv koronatest, slik at de til enhver tid kan kartlegge og ha oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Når smittesporingsteamet får informasjon om innbyggernes positive selvtester, har de mulighet til å fange opp og hindre eventuelle nye smitteutbrudd. Resultatet fra PCR-testen du tar på teststasjonen vil bli rapportert til nasjonale myndigheter, og den vil dermed også inngå i FHI sin overvåking av koronasituasjonen.

 

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Andre saker